TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Per Åsling, centerpartistisk riksdagsledamot från Jämtlands län, går till val på 10-10-10. 10 000 nya jobb, 10 000 nya företag och 10 000 nya invånare. Detta inom en tio-års period.

 

Ambitionsnivån är satt väldigt högt, men på  något vis är det ändå positivt att någon vågar sticka ut hakan för att tydliggöra vad man vill åstadkomma på sikt.

 

Fler politiker skulle behöva göra detta. Att lämna en avsiktsförklaring helt enkelt. Vi behöver mer av visioner och långsiktighet i politiken.

 

Befolkningsutvecklingen i Jämtlands län och i många andra gles- och landsbygdslän är dyster. Något måste göras. Men det som tyvärr kännetecknar arbetet i länen och i kommunerna är att det är mycket snack men inte lika mycket verkstad.

 

Detta är förödande. Något måste göras åt befolkningsutvecklingen. Vi behöver satsa på inflyttning, ökat barnafödande och vi måste få fler att vilja stanna kvar. Det gles- och landsbygden behöver är en kraftig föryngring. Det handlar om kommuner och regioners möjlighet till överlevnad.

 

Men för att kunna vända befolkningsutvecklingen behöver vi skapa förutsättningar för fler jobb, fler företag och ökat entreprenörskap. Det är A och O.

 

För att lyckas i ett sådant utvecklingsarbete är det dock nödvändigt att först analysera läget och sedan arbeta strukturerat med strategier, mål och handlingsprogram utifrån det aktuella läget.

 

Visst är det viktigt att ha visioner och att sätta höga mål, som Per Åsling i detta fall, men för att lyckas behövs det handlingskraft och förmåga att tänka nytt.Börja då med att inte försöka applicera ett storstadsperspektiv på ett landskap. Glesbygden som har långt mycket fler möjligheter än vad storstäder har om de kapitalistiska värderingarna inte tillåts finna lika stort utrymme. Framtidens lön är att uppleva. Att tänka känna fritt med delat ansvar. Gemenskap. "Vad är landsbygd för dig ?" Framgångar det är vad de allra flesta försäker uppnå med kapitalism. vi försöker alla nå lösningen med allt annat än personligt engagemang det som verkligen skapar möjligheterna. Den ekonomiska striden om jobben är i framtiden inte att producera mera. Det är att finna samhörighet livs standard i ett samhälle. Hur ska detta arbete, denna möjlighet annars kunna finnas hade du tänkt. Det är engagemanget från våra politiker som saknas. Utvecklingen når toppen av samhället sist. Utvecklingen börjar vid roten av livet hos småfolket, utvecklas uppåt. Rika människor behöver inte förändra tillvaron förrän hela samhället först funnit och etablerat en förändring. Förändra nu eller fall i träda som alla andra".

Ungefär nu på en gång har passat bra)
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM