TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Maud Olofssons främsta valparoll i valrörelsen kommer att vara valfrihet och att ta makten från politiker för att ge den tillbaka till människorna. Olofsson hyllade avregleringarna, bland annat av Apoteket, och den fria etableringsrätten inom vården. Har vi hört det förut?

 

Det låter så enkelt när högern pratar om frihet som jag även skrev igår apropå Jan Björklunds tal om individens frihet. Men frihet förutsätter jämlikhet och när det gäller valfrihet måste man alltid ha i åtanke vems valfrihet vi talar. Högerns tal om valfrihet gynnar bara de som har förmåga att göra sin röst hörd. Men de andra de då? De som inte har resurser eller orken?


Olofsson varnade väljarna för att de rödgröna vill stänga vårdcentraler. Någon måtta får det faktiskt vara med lögnerna. Den rödgröna oppositionen vill att vård ska ges efter behov och inte efter plånbokens tjocklek. Den fria etableringsrätten för privata vårdföretag hotar denna rättighet. Men för Olofsson och högern är det viktigare att tillgodose de välbärgades möjlighet att köpa sig vård och de privata vårdföretagens vinstintresse.
 
Olofsson slår sig för bröstet och menar att regeringen har visat förmåga att hålla hårt i skattebetalarnas pengar i turerna kring fordonsindustrin exempelvis. Men hur vore det att ägna sig åt en smula självkritik?
 
Vad gör regeringen för att stoppa fusket inom de privata vårdföretagen inom Stockholms läns landsting? Vad gör regeringen för att stoppa rea-utförsäljningarna och avknoppningarna av skola och barnomsorg i Stockholmsregionen?
 
Olofsson fokuserade, inte helt oväntat, på företagande, entreprenörskap och entreprenörerna och slog sig för bröstet över de satsningar som regeringen infört. Vi vet att detta är profilfrågan nummer ett för partiet. Men det är en smal fråga och som opinionsundersökningarna visar har det inte varit något vinnarkoncept direkt och jag har svårt att se att det skulle kunna bli det. Partiet behöver bredda sin politik helt enkelt. Annars kommer partiet försvinna.
 
Hennes främsta vallöfte var att halvera tjänstemomsen för restaurang- och frisörsbranschen som hon menade ger 20 000 jobb. Hon lyfte även fram turistnäringen som en framtidsbransch och om det kan jag verkligen bara instämma.
 
Hon talade även en del om ungdomsarbetslösheten och kritiserade den rödgröna oppositionen för att vilja införa en "ungdomsskatt". Detta eftersom vi vill ta bort regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar som är en dyr och ineffektiv satsning. Det är bättre att rikta resurserna mot de ungdomar som verkligen behöver hjälp att finna jobb. Detta visar även forskning. 
 
Olofsson betonade även vikten av att stärka kopplingen mellan arbetsliv och skola och betydelsen av lärlingsutbildningar och praktik. Om det kan jag bara instämma.
 
Men Olofssons främsta recept för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten är att modernisera LAS som hon menar stänger ute unga, kvinnor och invandrare från arbetsmarknaden och utgör ett hinder för småföretagen. Men det högern inte inser med sina förslag om ungdomslöner och försämrad LAS är att även ungdomar vill ha möjlighet att försörja sig och känna trygghet.
 
Olofsson talade sig även varm för RUT-avdragen som en frihetsreform som minskat stressen och lindrat problemen med att få ihop livspusslet samtidigt som det skapat jobb och sysselsättning. Här berör hon något som den rödgröna oppositionen och framför allt socialdemokratin måste fundera kring. Hur värnar vi tjänstesektorn och hur skapar vi fler jobb inom denna? Hur kommer vi tillrätta med den stress och press många upplever i vardagen?
 
Men i det stora hela är RUT fel väg att gå eftersom det dränerar samhället på de resurser som vi behöver för att komma tillrätta med utanförskapet och bristerna i välfärden.
 
Det är anmärkningsvärt att Olofsson i sitt tal inte nämnde kärnkraften, men det är väl ett försök att få bort fokus på denna för Centerpartiet mycket känsliga fråga. Däremot slog hon sig för bröstet och menade att regeringen gjort Sverige till en förebild inom klimat- och miljöområdet och anklagade den rödgröna oppositionen för mycket prat men lite resultat inom miljöområdet.
 
Hon talade även om de möjligheter miljöomställningen innebär för Sverige, bland annat för landsbygden. Syftet är väl att försöka vinna röster från Miljöpartiet, men det kommer inte att lyckas, framför allt inte efter sveket i kärnkraftsfrågan.
 
Olofsson lyfte även fram sig själv som förebild för kvinnor och att vänsterns politik hämmar kvinnor. Överhuvudtaget slog hon sig mycket för bröstet och hyllade sina egna, Centerpartiets och regeringens insatser medan hon riktade omfattande och hård kritik mot den rödgröna oppositionen och Mona Sahlin.
 
I och med att Maud Olofsson leder ett parti med stora problem med låga opinionssiffror, spekulationer om hennes avgång, avhopp och liknande borde Olofsson fokusera på de egna idéerna istället för att spy galla över de rödgröna. Det håller inte att enbart vara i opposition mot oppositionen.
 
Jag har stora svårigheter att se att Olofsson vann några röster till Centerpartiet med detta tal och jag har svårt att se hur partiet kan komma ur den onda cirkel partiet hamnat i. Sönderfallet lär fortsätta och det är anmärkningsvärt att en partiledare för ett parti med rötterna på landsbygden inte nämnde landsbygdens problem, utmaningar och möjligheter förutom i en kort bisats om miljön.


Centerpartiet och Maud Olofsson kämpar för sin överlevnad. Missnöjet kommer fortsätta att gro och jag tror att partiet behöver en ny partiledning.Bra inlägg!

C är i djup kris, bönderna har för länge sen övergivit C. Kvar är Federlay (Ursula?) och hans stureplanscenter-polare. Blir inte det minsta ledsen om C faller under 4%.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM