TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ikväll var det Jan Björklunds tur att stå i talarstolen i Almedalen. Inte helt oväntat kom mycket av talet att handla om majorens profilfråga nummer ett: skolan. Jag delar fullständigt Björklunds hållning att skolan är den långsiktigt viktigaste frågan för en positiv utveckling i Sverige. Kunskap är makt och ett avgörande verktyg för att bryta ojämlikhetens bojor i samhället.


Problemet med Björklund och dagens skoldebatt är att den är för ensidig och ytlig. Folkpartiet och Björklund har lyckats skapa en bild av den svenska skolan som flummig och som en oroshärd där anarki råder och där eleverna styr medan lärarna inte vågar säga ifrån. Det är skandal att denna svartmålning får fortgå så pass obehindrat som den gör. Maria Wetterstrand ska ha beröm för att hon försöker bryta med detta synsätt.


Visst, den svenska skolan har vissa problem, men vi kommer inte tillrätta med dessa genom att införa tidigare betyg, fler prov och läxor, ökade befogenheter för lärarna eller genom sänkta kunskapskrav för elever som går praktiskt inriktade utbildningar. Problemet med den svenska skolan är att den fortfarande lider av sviterna från saneringen av 1990-talets ekonomiska kris samt kommunaliseringen och friskoleexplosionen.


Min uppfattning är att socialdemokratin borde tänka om vad gäller kommunaliseringen av skolan. Jag vill se en debatt om att åter förstatliga skolan för att möjliggöra en likvärdig skola för alla. För att uppnå detta behöver vi även se över friskolereformen. Visst, är det viktigt med alternativa pedagogiker, valfrihet och mångfald. Men jag vill se en översyn av friskolereformen och dess effekter. Skolan behöver vidare fler vuxna och fler utbildade lärare.


Björklund menar att dagens gymnasieskola straffar arbetarklassens barn genom att den ställer höga krav. Men detta är nödvändigt för att klara konkurrensen i den globaliserade värld som Folkpartiet och Björklund vill bejaka. Vi behöver höga kunskapskrav, men utformningen av undervisningen måste kopplas till det praktiska lärandet.


Majoren argumenterade även för att betygen är så viktiga eftersom de ger information till föräldrar och elever hur eleven ligger till. Men som jag skrivit så många gånger tidigare, vad mäter betygen egentligen och vad säger dessa? Nä, utveckla istället tydliga skriftliga utvärderingar.


Förutom skolan tog Björklund även upp vikten av att bygga ut kärnkraften, för miljöns-, jobbens- och välfärdens skull. Han argumenterade för att vi måste bygga ut kärnkraften för att rädda de fyra orörda älvarna och för att slippa importera skitig gas, kol och olja. Men kärnkraften är inte ren och modern. Den är smutsig, omodern och väldigt dyr. För att vässa argumenteringen och för att eventuellt vinna över kritiska socialdemokratiska väljare hyllade han Tage Erlander och Olof Palme för deras beslut att bygga ut kärnkraften.


Som väntat varnade han även för de rödgrönas ”skattechock” för vanliga löntagare och att valet står mellan oppositionens höjda skatter och höjda bidrag och regeringens så kallade ”arbetslinje”. Högern försöker framställa sig som alternativet för de arbets- och företagssamma människorna, som sliter i sin vardag medan den rödgröna oppositionen är alternativet för de som inte orkar gå upp från sängen på morgonen.


Björklund kritiserade den rödgröna oppositionen för att ha fel fokus, då vi vill förbättra och stärka a-kassan, istället för att fokusera på de stora och viktiga framtidsfrågorna. Men a-kassan är en omställningsförsäkring som är av stor betydelse för att människor ska kunna känna trygghet i förändring och våga bejaka globaliseringen.


Han framhöll även att högern är emot att människor blir fattiga. Jaha, men så bra, då kanske det är dags att byta politik. För högerns politik och skattesänkningar har lett till ökade klyftor, ojämlikhet och orättvisor. Barnfattigdomen ökar, ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa och kommunernas kostnader för socialbidrag ökar. Istället för att slå sig på bröstet och jubla över hur bra regeringen har skött finanskrisen borde man kanske fokusera lite på de brister som finns i samhället. Var tog socialliberalismen och självkritiken vägen?


Majoren talade även fint om individens frihet och dess betydelse, högern brukar ju göra det. Men när ska de förstå att verklig frihet uppnås genom jämlikhet och rättvisa.


De löften som Björklund och Folkpartiet gav handlade om äldreomsorgen. De äldres rätt att få komma ut minst en gång per dag och de äldres rätt att leva med varandra även på ålderns höst. Partiet vill att detta ska ske genom lagstiftning för att skapa likvärdiga villkor för alla. Men vad säger Björklund om att det idag är 25 000 färre inom välfärden? Är majoren och den övriga högern beredd att dra tillbaka vissa skattesänkningar för att rädda välfärden?


Björklund ska ha heder för att han klart och tydligt deklarerade att svensk trupp ska finnas kvar i Afghanistan. Jag skräms och förundras över argumenteringen inom vissa delar av den samlade vänstern kring Afghanistan. Vad blir konsekvensen av att utländsk trupp lämnar Afghanistan? Jo, risken är överhängande att talibanerna och andra islamistiska terrorister åter kommer till makten. Dessa utgör ett hot mot afghanernas rätt att leva i fred, frihet och demokrati. Låt inte våldet triumfera. Vi har ett långsiktigt ansvar för Afghanistans återuppbyggnad. Det handlar om att visa solidaritet.


Jan Björklund är ingen större talare och agerar som en mekanisk robot. Men han kör sitt race och visar på alternativen i politiken och framhåller sina visioner om Folkpartiets Sverige. Det gillar jag. Politik handlar inte bara om att vifta med fingret i luften för att känna vart vindarna blåser utan politik handlar om att vilja, att våga visa ledarskap och att driva de frågor man tror på.


Folkpartiet är avsevärt mycket bättre på att profilera sig än Centerpartiet och Kristdemokraterna. Man vågar ju till exempel gå emot strömmen när det gäller NATO, EMU, försvaret, arbetsrätten och a-kassan.En mycket bra resumé av Björklunds tal.

De rödgrönas skolpolitik som idag har offentliggjorts tycker jag ligger så nära Björklunds/Folkpartiet/Alliansens politik så att det borde finnas möjligheter till en gemensam överenskommelse. Skolan, liksom försvaret, är områden där det inte går att byta politik varje gång det sker byte i riksdagsmajoriteten.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM