TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag beskriver i ett tidigare inlägg behovet av effektiviseringar inom den svenska sjukvården, men tyvärr är det inte den enda sektorn som behöver moderniseras och utvecklas. Detta gäller även det svenska polisväsendet.

 

Debatten om svensk polis begränsas ofta till populistiska slagord om behovet av fler poliser. Bara det blir fler poliser kommer allt ordna sig. Men är det verkligen så enkelt? Knappast....

 

Polisens oförmåga och ineffektivitet att exempelvis klara upp vardagsbrott är väldokumenterat, bland annat från Riksrevisionen. Mycket beroende på den organisatoriska anarki som råder inom den svenska polisen och som bland annat medför att få brott klaras upp samtidigt som utredningarna drar ut på tiden.

 

Riksrevisionen menar till och med att målsättningen om fler poliser kan få till effekt att färre brott klaras upp eftersom rekryteringen av fler poliser kan gå ut över behovet av civila utredare.

 

Detta är oacceptabelt. Polisens arbete måste moderniseras och förnyas. Arbetsmetoderna måste systematiskt följas upp och utvärderas och polisens organisation med självständiga regionala polismyndigheter måste ses över förutsättningslöst.

 

Jerzy Sarnecki föreslår vidare i en rapport skriven på uppdrag av ESO att en separat myndighet för att systematiskt utvärdera polisens arbete skapas. Detta borde vara en självklarhet. Det håller inte att polisen utreder sig själva. Bunkermentaliteten inom polisväsendet måste upphöra.

 

Människor har rätt att känna sig trygga och förvissade om att brott klaras upp. Men samtidigt som vi måste bekämpa brottsligheten och effektivisera polisens arbete, så måste vi även bekämpa orsakerna bakom brotten.

 

Med andra ord bekämpa de klyftor och det utanförskap som växer fram i det svenska samhället till följd av högerregeringens oförmåga att skapa jobb och ökad rättvisa.

 

I det brottsförebyggande arbetet spelar även den lokala nivån en viktig roll, samarbetet mellan polis, socialtjänst, skola och närings- och föreningslivet måste exempelvis stärkas.

 

Låt oss slippa en valrörelse där de båda blocken tävlar i vem som kan leverera flest nya poliser!Fler poliser kan vara ett dolt argument att inte vilja förändra polisens arbete med andra ord förändra, modernaisera synen, reglerna på främst vad eko brott egentligen är. Hur eko brott bedöms. 500 000 människor i arbetslöshet utan möjlighet till inkomst, möjlighet att ta del av hur samhället konstrueras av kapitalisterna t ex. Beror sådant på finansiell kris eller olika möjligher att ta del av vinsterna, ta del av vinster genom jämlikhet för ett förbättrat samhälle för alla.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM