TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

En ny utredning som gjorts på uppdrag av regeringen visar återigen att killarna halkar efter i skolan. Killar är stökigare och får sämre betyg jämfört med tjejer. Inte så överraskande kanske eftersom det sett ut så i generationer.

 

Killar pratar mer, tar större plats och får därmed större uppmärksamhet av lärarna samtidigt som man är mindre intresserad av skolarbete än vad tjejerna är. Killarna lägger även ned mindre tid på läxläsning.

 

Tjejer anstränger sig mer eftersom de vet att man måste anstränga sig mer än killar för att komma någon vart här i livet.

 

Är inte detta bara naturligt? Ska man inte låta killar vara killar och leka av sig lite? Killar mognar ju senare än tjejer osv....

 

Problemet är faktiskt allvarligare än så eftersom killarnas möjlighet till fortsatta studier och jobb försvåras av att de får sämre betyg än tjejer. Även om vi vet att många killar söker sig till yrken med låga utbildningskrav.

 

Dessa klyftor riskerar att skapa ett samhälle där många unga män står utanför samhällsgemenskapen, arga, bittra och arbetslösa, med alla risker som det för med sig.

 

Men hur ska vi då komma tillrätta med detta? Det är enkelt, vi måste bryta de traditionella könsstereotyperna där det anses feminint eller omanligt att vara duktig i skolan.

 

Vi måste även komma tillrätta med anti-pluggkulturen som tyvärr är väldigt utbredd i vårt samhälle, framför allt i glesbygd som här i Jämtlands län till exempel.

 

I min kommun Berg är det till exempel bara 13,8 procent som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning! Detta håller inte då vi lever i ett kunskapssamhälle där kraven hela tiden ökar. Kunskap är som vi alla vet makt.

 

Vi måste helt enkelt bli bättre på att ifrågasätta och synliggöra gällande normer och mönster. Det handlar om frigörelse och att ge människor möjlighet att förverkliga sina drömmar!

 Skolan är i huvudsak anpassad för medelklassens barn och tyvärr har inte ens S eller V en skolpolitik som gynnar arbetarklassungdomar som inte kommer från akademiska hemförhållanden. Borgarna har på sätt och vis rätt när de talar om flum, även om deras egen modell inte är bättre. Den skola vi har är utformad med medelklassen som norm, det är mycket individuellt arbete, strukturlöshet, teori frånkopplad praktik och så kallad osynlig pedagogik.

För att skapa mer jämlika förutsättningar krävs ökad tydlighet och ett mycket större inslag av kollektivt lärande där elever hjälper varandra i lärandet såväl som socialt. Denna modell praktiseras i länder som Kina och Sydkorea och har visat sig effektiv för såväl inlärning som social sammanhållning.

Vidare bör som sagt klyftan mellan teori och praktik överbyggas och utbildningen få en större anknytning till elevernas vardag.

Personligen så skulle jag också vilja sett ett ökat inslag av internetskolor som i dagsläget är förbehållna den absoluta överklassen. Att lärare och elever bor, äter, tränar och studerar tillsammans skapar en jämlik och familjär miljö och är en utmärkt grund för lärandet.
Synliggöra gällande normer och mönster.

En bra start på det arbetet kan vara att se över hur vi bedömer nörmer och mönster.


Finns en norm om hur ska bedöma ?
Korrektion:
Finns en norm om hur vi bedömer?)

fråga 2: Om så ger det resultaten, svaren om normer och mönster ett önskat resultat.

fråga 3: Vill vi se önskat resultat.

fråga 4: eller är det önskade resultatet någon annans "masterplan". Dvs ger resultatet sämre resultat ändå i förlängningen med undersökningen som grund.
Flummade gjorde vi då förstås på 70 talet har inte utvecklingen krypit fram längre än så i sthlm eller är drogerna ett lika stort problem igen.

Frågan är vilka slutsatser som ligger bakom den dömande normen. Om normen som dömer problemen är den att pojkar får mer uppmärksamhet för att de tar mer plats och att de är stökigare Eller om norm/bedöning behöver utgå från slutsatsen att pojkar omvänt behöver mer uppmärksamhet än flickor för att klara skolarbetet lika bra som flickor. Är flickor, kvinnor en svagare grupp till och med när de presterar bättre resultat. Det bådar inte gott för jämnställdhet detta..

Vad är normen som dömer ?

ADHD..
Missförstånden och problemen barn och föräldrar hade under lång tid med skolan, problem vi idag sopat ihop att inget problem alls fanns. Allt var införstått. Men hur fungerade det innan forskningen om ADHD och vad var det forskning om ADHD kom fram till.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM