TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det ekonomiska läget är oerhört allvarligt till följd av finanskrisen. EU och EMU befinner sig i kris. Klyftorna växer liksom utanförskapet. Massarbetslöshet råder. Många länder befinner sig ute på djupt vatten med gigantiska underskott och hög skuldsättning.

 

Vad är det då som orsakat krisen? Ja, inte är det påstått arbetsskygga och lata greker i allafall. Grekerna arbetar längre och har högre produktivitet än i många andra länder.

 

Nä, orsakerna får vi leta på ett mer strukturellt plan: den kortsiktiga spekulationsekonomin och den rovgiriga kapitalismen.

 

Det är som vanligt de vanliga medborgarna som får betala priset för den rovgiriga kapitalismens härjningar som riskerar att slita sönder många länder.

 

Det rådande läget är ett hot mot stabiliteten i Europa och i världen i sin helhet. Det rådande läget riskerar att främja politisk extremism på samma sätt som under mellankrigstiden.

 

Klyftorna, utanförskapet, massarbetslösheten och orättvisorna måste därför bekämpas med aktiv politik och det nu!

 

Det handlar om att genomföra en grön omställning, främja långsiktiga investeringar, tygla finansmarknaderna och skapa ordning och reda i ländernas ekonomier. Men vi måste framför allt reformera och förändra EU och EMU genom att lyfta fram den sociala dimensionen och kampen mot arbetslösheten.

 

Min bestämda uppfattning är att globaliseringen måste demokratiseras och att vi därför måste stärka den finans- och penningpolitiska samordningen i Europa. Jag tror både på EU och EMU, även om det är som att svära i kyrkan.

 

Vi har nått vägs ände, det räcker inte att bara tala om ökat ansvarstagande och om behovet av en diskussion om etik och moral.

 

Det är politiken som gett marknaden utrymme att agera fritt genom den nyliberala doktrinen om avregleringar, privatiseringar och skattesänkningar. Det är således genom politiska beslut som vi kan åstadkomma förändring.

 

Vi behöver därför en ny ekonomisk ordning som främjar en långsiktigt hållbar utveckling.

 Du hävdar, att EU befinner sig i kris. Krisen kännetecknas av växande klyftor mellan fattig och rik, av massarbetslöshet och av gigantiska budgetunderskott och statlig skuldsättning.

Du hävdar, att orsaken till krisen är kortsiktig spekulationsekonomi och rovgirig kapitalism.

Du kritiserar inte EU för att ha enat sig om att skapa en gigantisk fond för att möjliggöra att budgetsaneringar kan ske och att konkursliknande situationer skall undvikas genom att stater inte kan betala sina skulder.

Hur skall en grön omställning ske? Vad innebär detta. Hur främjas långsiktiga investeringar? Hur tyglas finansmarknaden? Vad är demokratiserad globalisering?
Ja det måste till en planekonomi enligt Marxistisk/socialistisk modell för att vi ska få lugn.

En kollektiv demokratisk ekonomi ägd av folkets företrädare.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM