TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har därför avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte.

 

Elevernas rätt till kunskap måste prioriteras. Eleverna måste fångas upp i tid. Granskning, insyn och kvalitetskrav måste därför gälla alla skolor lika. Kvaliteten på undervisningen är i högsta grad en ekonomisk fråga.

 

Det är resurserna som styr klassernas storlek och tillgången till ämneslärare, specialpedagoger, en väl fungerande elevhälsovård samt moderna läremodel och en modern arbetsmiljö.

 

Vi socialdemokrater vill därför satsa på ökade statsbidrag till kommunerna. Den rödgröna oppositionen har i sin budgetmotion föreslagit en satsning på 12 miljarder kr för åren 2011-2012.

 

För oss är värnandet av välfärden och elevernas rätt till en fungerande skola viktigare än skattesänkningar. Det handlar om att ge alla elever möjlighet att utvecklas som individ.

 

Tyvärr tycker jag att dagens skoldebatt låter som ett eko från en svunnen tid. I mina ögon är och förblir betygsfixeringen ett uttryck för ett förlegat system.

 

Att satsa på fler lärare och fler vuxna i skolan borde vara viktigare än att lägga krutet på mer av betyg och prov. Jag tror att detta bara ytterligare ökar stressen för våra barn och unga. Redan idag mår alldeles för många psykiskt dåligt.

 

Vi socialdemokrater borde därför fundera över alternativa sätt att mäta resultaten i skolan.

 Vad tror du om ordning och reda samt ämnesbetyg samt betyg i ordning och uppförande?

Det gjorde mig till en hygglig medborgare!
Socialdemokraterna har alltid värnat om kommunernas självständighet från staten. Därför har specialdestinerade bidrag hittills inte kunnat användas.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM