TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Du kan även följa min blogg här.

 

I morgon är det Folknykterhetens dag. Det är en viktig dag värd att uppmärksammas. Enligt statistik från Folkhälsoinstitutet växer vart femte barn, minst 400 000 (!!!), upp i hem där föräldrarna dricker för mycket. Det handlar om att ge dessa barn och unga trygghet. Barnen kan själva ha utsatts för våld, de kan ha bevittnat våld, de skäms för sina föräldras beteende och de får ta ett överdrivet stort ansvar när föräldrarna inte finns där. Vi vet även att dessa barn löper fem gånger högre risk att hamna i missbruk och kriminalitet.


Detta är oacceptabelt. Vi måste bygga ett annat samhälle. Ett starkt samhälle präglat av trygghet, stabilitet och gemenskap. På kommunal nivå kan vi göra mycket för att komma tillrätta med dessa problem. I Bergs kommun har vi den senaste tiden nåtts av rapporter om ökad alkoholkonsumtion bland kommunens barn och unga. För att komma tillrätta med detta måste vi fundera över dess orsaker. Vi vet till exempel att barn och ungdomar upplever ökad stress, inte minst genom skolan. Jag är även övertygad om att den ökade arbetslösheten och det växande utanförskapet i kommunen skapar ökad stress och otrygghet bland kommunens barn och ungdomar.


Vi måste därför stärka samarbetet mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård, näringsliv och ideella organisationer för att förhindra att människor far illa. Vi måste skapa en offensiv politik för fler jobb och en politik för ökad rättvisa och minskat utanförskap. Som privatpersoner måste vi även våga säga ifrån om vi tycker att någon kanske dricker lite för mycket. Vi får inte stoppa huvudet i sanden.


För mig som socialdemokrat är det självklart att arbeta för en offensiv ungdomspolitik med syftet att hela tiden beakta ett ungdomsperspektiv i alla politiska frågor som berör ungdomar. Det handlar om att ta ett samlat grepp kring frågor som rör ungdomars egen vardag: kunskap, lärande, utbildning, personlig utveckling, kommunikationer, hälsa, kultur och fritid, ekonomi, arbetsmarknad, egen försörjning, representation, boende och utsatthet. Helhetssynen ska sättas i centrum. Det handlar om att ge ungdomar självförtroende, makt och frihet att göra sina egna livsval och möjlighet att påverka den egna vardagen.


Vi måste lyssna på vad ungdomarna själva tycker och tänker om sin fritid. Vad vill ungdomarna ha? Detta är viktigt för att skapa alternativ till den ökade alkoholkonsumtionen. Vi måste helt enkelt bli bättre på att tillgodose ungdomarnas behov. Stödet till ungdomarna måste utformas utifrån deras egna villkor. Ungdomarna är vår framtid!"Vad vill ungdomar ha?" Enkelt...gratis datorer! :)

kalle p

Ungdomar inte bara vill ha de behöver inkomst. Ungdomen är den tid barnen blir till det ska sättas bo. Bostad möbler är faktum tillsammans med lån för hela baletten. Medelålders människor har hunnit betala av det mesta och för dem är detorn fullt tillräcklig om den fungerar att skriva, skriva ja typ så här enkla kommentarer som denna, typ.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM