TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

När det gäller partiernas kris är det viktigt att betona att det inte handlar om en kris för partisystemet, politiken och för demokratin utan för de folkrörelsebaserade masspartierna. Intresset för politik finns, men idag tar det sig andra former och uttryck än genom partipolitiskt engagemang och denna verklighet måste partierna anpassa sig till. Partierna måste även förhålla sig till det faktum att väljare ofta avstår från att bli medlem i ett politiskt parti för det finns en uppfattning att de måste ”köpa” hela partiprogrammet.


Under de senaste decennierna har partierna misslyckats med att kanalisera det engagemang som finns hos medborgarna och därför är det viktigt att partierna öppnar upp för de nya sociala rörelser som växt fram. Det finns även en utbredd känsla av att det inte går att påverka politiken och man behöver ha varit med och kokat kaffe i minst 10 år innan det finns möjlighet att få något uppdrag.

 

Till denna känsla av maktlöshet kan vi även lägga internationaliseringen, det ömsesidiga beroendet och utvecklingen av marknadsekonomin som gjort det allt svårare för enskilda länder att bedriva en egen politik.


Andra förklaringar till den utbredda maktlösheten och utanförskapet som vi skulle kunna studera vidare är den utbredda offentliga sektorn och det tidigare korporativistiska systemet, som bland annat professor Victor Pestoff vid Mittuniversitetet studerat. Samt betydelsen av tjäntemännen och byråkratins allt starkare ställning. Bland annat mot bakgrund av kommunsammanslagningarna på 1950- och 1970-talen och minskningen av antalet förtroendevalda. Det finns många orsaker till politikermisstroendet och det behövs därför ytterligare forskning.


Medlemspartiet har ersätts av det toppstyrda väljarpartiet som kännetecknas av statlig finansering, professionalisering och försvagat medlemsskap. Tyngdpunkten har förflyttats från medlems- till väljarnivån. Partiernas fokus hamnar på kampanjverksamhet och beslutsfattande i de offentliga politiska beslutsorganen då partierna integrerats med den offentliga maktstrukturen. Bland annat genom beroendet av partistöd. Medlemmarnas betydelse för partiernas ekonomi har försvunnit. Banden till det civila samhället har försvagats.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM