TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Nyårsafton närmar sig med stormsteg. Suparfesten nummer ett. Mer än hälften av landets ungdomar mellan 15-20 år säger att dom ska supa sig full på nyårsafton. Fler än i fjol och den största ökningen står tjejerna för. Bland de 15-åriga tjejerna säger sig 40 procent att de ska supa sig full.

 

Förr drack man för att man skulle våga göra olika saker, men nu handlar det verkligen om att supa sig full för skoj skull. Att bli packad är helt enkelt syftet. Vad ska man säga??? Tragiskt säger jag.

 

Nyår är vidare årets farligaste och våldsammaste helg och antalet polisanmälda misshandelsfall brukar vid denna helg tredubblas. Självklart spelar spriten och fyllan en viktig roll i detta.

 

I fjol under nyårshelgen utsattes ca 1200 svenskar för misshandel. Under julen låg siffran på 137.

 

Antalet anmälda våldtäkter ökade med 11 procent från ifjol till i år. Grov kvinnofridskränkning ökade med 5 procent och kvinnomisshandeln ökade med 6 procent. Orsakerna är troligtvis att våldet ökat och att fler kvinnor vågar anmäla. Men jag tror att även det ökande drickandet spelar roll.

 

Slutligen...Våga vägra nyårsafton!Alkoholens skadeverkningar sätter sina djupa spår i samhället. Den svenska alkoholpolitiken har kunnat kännetecknas av en restrektiv hållning, vilket också har givit förhållandevis goda resultat i form av lägre konsumtion, lägre skadeverkningar i bla medicinskt hänseende. Lägre brottslighet.

Leversjukdomar har legat lägre än flera andra länder, exempelvis Frankrike. Den goda hållningen, den goda politiska viljeinriktningen har nu blivit utbytt mot librialiseringens värderingar, som medför påtagligt negativa följdverkningar.

Uppgifter från bla Maria ungdomsmottagning, Stockholm, bekräftar på ett tydligt sätt vad som har inträffat. Den läkare, som häromdagen i inslaget uttalades sig, var synnerligen orolig för de ungas mycket kraftiga alkoholkonsumtion. Vid större helger var mottagningen omändrat till något som troligen kan kallas för ett alkoholpolitikens fältlasarett med ungdomar liggandes på madrasser och var helt utslagna.

Denne kvinlige läkare påpekade hur lätt det är i dag att få tag på alkohol. På ett helt annat sätt än tidigare. Libraliseringsvågen skördar nu sina offer på ett skoningslöst sätt. Den unga generationens alkoholintag kommer att ytterligare påverka samhällsbilden i negativ riktning.

Den vuxna generationen har inte klarat av att hantera denna politiska fråga på ett föredömligt och ansvarsfullt sätt. Den stora konsumtionsökning som nu har skett under de senste 10-12 åren visar detta på ett rusktigt sätt i alla dess negativa former.

Finland är ett land som nu har tagit konsekvenserna av librialiseringsvågens svåra följdverkningar och stramar nu upp alkoholpolitiken genom högre priser och trolitvis också att begränsa tillgången. Prisbilden och tillgängligheten är de två viktigaste redskapen när det gäller praktisk alkoholpolitik. Viktiga redskap att kunna handskas med på ett rätt sätt.

När ska den vuxna generationen bli så pass nykter att den unga generation också kan få leva under nyktra samhällsformer?

Vad man gör är klart effektivare än vad man säger.
Våra destruktiva beteenden i samband med alkohol är nog mer en kulturell än politisk fråga. Det gäller både ungdomar och vuxna. Ungdomar kommer alltid att få tag på alkohol oavsett hur restriktiv politiken är. Så länge efterfrågan finns kommer också utbudet finnas, det ser om inte annat den svarta marknaden till.

Jag menar att vi måste förändra vår alkoholkultur i grunden och vi vuxna måste börja agera som föredömmen istället för avskräckande exempel. Det är mycket kring vår droganvändning i allmänhet och alkoholen i synnerhet som är tabu och dubbelmoral. Varför är det tex så svårt att prata om att vi vuxna faktiskt använder en drog (alkohol) i berusningssyfte? Istället påstår vi att vi dricker alkohol för att det är gott vilket vi egentligen vet är en lögn men alla låtsas hålla med. (Möjligen gott i betydelsen njutbart men då syftar man på ruset) Barnen genomskådar naturligtvis detta, de gör som bekant inte som sina föräldrar säger utan som dom gör!

Om någon annan drog orsakade ens en bråkdel av de problem som alkoholen gör skulle det genast ropas på hårdare tag och högre straff. När vuxna människor beter sig illa ursäktas det med att "han hade druckit lite för mycket, han är ju snäll när han är nykter". Ansvaret upphör inte för att vi är berusade, något som är självklart i södra europa men vi i norra delarna har svårt att ta till oss!

Som föräldrar har vi valt att avstå från att dricka oss berusade under tiden våra barn är mellan 5 och 20. Det är en liten uppoffring anser jag. Istället försöker vi visa barnen att man kan använda alkohol med måtta och diskuterar ofta frågan tillsammans med dom, speciellt i samband med alkoholhelgerna (har vi förresten några andra helger eller är alla helger förknippade med supande snart?).

Slutligen... Fira nyårsafton tillsammans med era barn och ungdomar och passa på att föregå med gott exempel!Mikael Abramsson: Jag håller med dig. Alkohol är en drog som man använder i berusningssyfte och som ställer till med oerhört mycket lidande och höga kostnader, tyvärr kan man ibland betraktas som drogliberal om man konstaterar detta.

Kaffe är något annat som människor dricker, inte för att det är gott utan för ruset och för att man blivit beroende.

Jag är rädd att du har rätt när du skriver att ungdomar alltid kommer få tag på alkohol hur restriktiv politiken än är. Men vi måste ändå skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att förhindra ungdomars möjligheter att få tag på alkohol.
"Ungdomar kommer alltid att få tag på alkohol oavsett hur restriktiv politiken är. Så länge efterfrågan finns kommer också utbudet finnas, det ser om inte annat den svarta marknaden till".

Förvisso, men konsumtionen står i starkt samband med tillgängligheten. Det torrlagda samhället är en utopi. Troligtvis på grund av den kulturella grund alkoholkonsumtionen vilar på.

Är tillgängligheten lägre blir också konsumtion lägre. Detta visar de många årens forskningsresultat på. Prisbildningen den andra viktiga faktorn. Varför höjer man snuspriset? Varför höjer man bensinspriset? Varför höjer man el-priset? Listan kan göras lång. Det politiskt sammantagna syftet är att minska på konsumtionen, förbrukningen. Visa på att man kan göra något inom det politiska området. Trots att det är obekväma beslut så tas de ändå. Den goda insikten har man inte när det gäller alkohol.

Personligen vet jag inte av något politiskt område, som innehåller så stark dubbelmoral som just inom det alkoholpolitiska området. Där framträder dubbelmoralen med en stark intensitet, som inte går att ta miste på. En dubbelmoral som faktiskt har blivit legaliserat genom åren. Det tillhör spelets regler på något sätt i denna fråga. Sopa under mattan med andra ord. De alkoholfria miljöerna har drastiskt minskat under senare tid. Syjuntan var tidigare med kaffekopp numera med vinglaset eller något i den vägen.

Det är faktiskt fullt befogat att de som tjänar pengar på alkoholförsäljning också ska vara med och betala skadeverkningarna som uppstår. Vinsten tar de men samhället ska betala konsekvenserna. Är det rimlig politik? Ett samhälle med så utpäglad avgiftbeläggning kan det väl också bli aktuellt inom det här området.

Jag tror att alkoholpolitiken har mycket att lära från trafikområdet. Den intensiva propaganda, den intensiva forskning, den intensiva satsning som har gjorts sedan högertrafik infördes har givit goda resultat. Trots öka trafik har dödstalet minskat kraftigt. Inom det alkoholpolitiska området har dödstalet ökat markant. Uppgifter som anger 6-7000 döda varje år på grund av alkoholkonsumtion är tydligen inte tillräckligt för att inse konsekvenserna.

Det kulturella arvet är också av stor betydelse. Supsedan går från generation till generation. Ingen är troligtvis född med ett alkoholbehov. (något enstaka fall kanske finns?). Allt är en inlärningsfråga, ett sätt att ta efter, en umgängesfråga av stora mått. "ta en sup och visa att du är karl" ett välkänt uttryck. Ett uttryck som också nu har blivit ett faktum på den kvinnliga sidan. Jämställdheten har slagit igenom på bred front inom dryckesområdet. En blind leder en blind och båda faller de i diktet.

En fråga av vikt är hur länge ska detta förhållande pågå innan en vändpunkten inträder. Den kommer troligtvis när skadorna blir allt mera påtagliga, när de negativa konsekvensera undan för undan går upp för allt flera. När larmklockorna ljuder allt intensivare,då kommer troligtvis en vändning till stånd. Det kan kanske bli som i miljöfrågan. Insikten kommer så småningom.

Kanske 1800-talets förhållanden återigen kan upprepas när någon kliver fram och kan dra till sig uppmärksamheten att något är på tok. Dagens internationella samspel, seder och bruk och dagens täta kommunikationer, fanns inte på den tiden, vilket kan bli en hindrande faktor i nutid.

Sent ska syndaren vakna gäller nog hur det än blir framledes.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM