TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

ÖB lade för en tid sedan fram en rad förslag för att effektivisera Försvarsmakten och därigenom få mer valuta för pengarna så att säga och därmed skapa högre tillgänglighet och användbarhet.

 

Målsättningen är att regeringens direktiv ska genomföras inom ramen för de 40 miljarder kr som försvaret tilldelats. Detta innebär bland annat att Sverige ständigt ska ha 2 000 man på internationella uppdrag.

 

Bland annat finns förslag om att lägga ner värnplikten i fredstid och därmed genomföra grundutbildningen på frivillig basis, fördjupa det militära samarbetet med andra nordiska länder och att rationalisera mera.

 

Detta är viktigt för att skapa ökad kvalitet och fler förband med hög beredskap som kan användas nationellt och internationellt.

 

Idag gör 7000-8000 värnplikten varje år, med ÖB:s förslag kommer 4 500 värnpliktiga utbildas varje år som därefter ska kunna sättas in var som helst i världen.

 

Försvarsmakten ska även minska antalet anställda från 65 000 till 47 000. Även materialsidan ska effektiviseras genom att oftare köpa in färdiga system från marknaden. Syftet är att bryta upp det militärindustriella komplexet.

 

Alla dessa förslag borde vara naturliga inslag i en ny radikal och modern socialdemokratisk försvarspolitik som tar sikte mot framtiden och de nya hoten mot vår gemensamma säkerhet.

 

I denna nya och moderna politik borde även ett Nato-medlemskap finnas med. Tyvärr tas inte detta upp av ÖB. Sverige är i allafall moget för att ta upp detta till diskussion. I Finland publicerades nyligen en Nato-utredning från Utrikesdepartementet. Även om utredningen inte direkt tar ställning för medlemskap så är grundtonen positiv.

 

För mig är det obegripligt varför Sverige ska stå utanför Nato. Socialdemokratin har alltid pläderat för gemensam säkerhet och internationellt samarbete.

 

Varför ska vi då stå utanför Nato när det är tydligt att de länder som både är medlemmar i Nato och EU är starkast inom det europeiska militära samarbetet? Varför säga nej till ett medlemskap som ökar vårt inflytande och påverkansmöjligheter?

 

Nu har vidare även EU lyft in en solidaritetsklausul som innebär att medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar att agera och ingripa om ett annat medlemsland utsätts för exempelvis naturkatastrofer, terrorism och angrepp. 

 

Den svenska neutraliten är borta och mot bakgrund av det nära samarbetet med Nato så kan man säga att även alliansfriheten är avskaffad.

 

Nato är vidare inte den organisation som det var under kalla kriget. Fokus ligger idag på krishantering och att värna vår gemensamma säkerhet.

 

Sverige är därför moget för ett Nato-medlemskap! Det handlar om att värna vår gemensamma säkerhet och att värna Sveriges inflytande!

 

Sverige behöver en diskussion om detta som inte tar sin utgångspunkt i att beskriva verkligheten som svart eller vit.

 

 

 

 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM