TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kommunförbundet i Jämtlands län konstaterar i en rapport att ett slopande av skatteutjämningssystemet skulle innebära att en höjning av skatten med 8 kr skulle bli nödvändigt.

 

Detta skulle få ödesdigra konsekvenser med tanke på att skatteuttaget redan idag ligger på en hög nivå i länet jämfört med riket i sin helhet och kommunerna och landstinget lever redan idag med tuffa ekonomiska utmaningar.

 

Kommunerna och landstinget i Jämtlands län får varje år in omkring 6 miljarder kr i skatteintäkter. Utöver detta kommer 2 miljarder från skatteutjämningssystemet.

 

Ett slopande av skatteutjämningssystemet skulle därmed skjuta kommunerna och landstinget i Jämtlands län i sank!

 

Sveriges kommuner och landsting presenterade vidare för en tid sedan en långtidsprognos över kommunerna och landstingens ekonomi. På kort sikt visar prognosen på en ljus bild, på lång sikt ser det dock betydligt mörkare ut.


I år beräknas kommunerna och landstingen göra ett överskott på 13 miljarder! Vilket är oerhört positivt. Även för 2008 och 2009 ser det ljust ut. Skatteintäkterna beräknas öka fram till 2011.


Efter 2010 vänder det dock utför och 2011 beräknas kommunerna och landstingen gå med mångmiljardunderskott. Mycket hänger ihop med den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och utvecklad sjukvård, nya behandlingsmetoder och därpå ökade kostnader för bland annat mediciner.


Med tanke på de stora behov och brister som finns i dagens välfärd och i våra kommuner så måste man ställa sig frågan hur vi på sikt ska klara av att behålla och utveckla välfärden. Detta i ett läge när resurserna är begränsade och sinande.

 

Hur ska framtidens välfärd upprätthållas? Hur klarar vi finansieringen? Detta är frågor som vi måste våga diskutera, både på kommunal, regional och nationell nivå. Det handlar om att våga tänka nya tankar, förnya och förändra våra organisationer och välfärds- och trygghetssystem, utan att för den skull ge avkall på den välfärd som socialdemokratin byggt upp som omfattar alla.


Är det kanske dags för kommunsammanslagningar till exempel? Det behövs en diskussion om dessa frågor! En förutsättningslös diskussion där vi inte får ducka för svåra prioriteringar. Vi kan inte använda osthyveln längre!


Finns denna insikt, den politiska viljan och det politiska modet?Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM