TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vi måste lyfta upp frågan om hur vi kan förbättra samhällets insatser för våra barn som lever i riskzonen och i trasiga hemförhållanden. Dessa barn som är mest utsatta och som behöver samhällets stöd ska inte behöva bli en ”ekonomisk belastning” för en enskild kommun, utan vi behöver ett skyddsnät som ser till barnets bästa i enlighet med FN´s barnkonvention. Vi har alla ett gemensamt, solidariskt ansvar för att på bästa sätt skapa ett socialt skyddsnät för dessa barn. Det är vår skyldighet att sätta barnen i centrum och göra allt som står i vår makt för att ge de en så bra uppväxtmiljö som möjligt.


Vid en flytt ska de uppgifter som finns om barn och familjer följa med, på samma sätt som inom sjukvården. När ett ärende är öppnat kan utredningen följa barnet/familjen till den kommun man flyttar till så att kontakt kan tas mellan kommunerna. Socialtjänsten har idag ingen möjlighet att efterforska om familjen flyttar. Det har blivit ett mönster att familjer som är utsatta flyttar runt så fort de sociala myndigheterna kommit för nära, för att undkomma ett omhändertagande till exempel. Sekretessen sätter käppar i hjulet helt enkelt, i det som för socialsekreterarna redan är ett utsatt arbete och socialsekreterare har dessutom inte alltid stöd i nämnden heller. Idag hänger det på om de anhöriga eller skolan är samarbetsvillig och kontaktar de sociala myndigheterna för att tala om var de flyttat.


Socialtjänsten borde få utökade befogenheter att samarbeta med andra myndigheter såsom polisen, skolan etc. Ett samarbete som ska vara en skyldighet. Barnen ska sättas i centrum. Idag finns det till exempel en anmälningsskyldighet hos myndigheter, vilket innebär att de har en skyldighet att anmäla om de misstänker att barn far illa eller om det finns misstankar om brott som kan ge fängelse i mer än 2 år. Trots det så hjälper det inte alltid barnet eftersom det finns inbyggda bromsar i systemet. Som det ser ut idag kan ansvaret för dessa utsatta barn flyttas fram och tillbaka mellan olika kommuner och myndigheter. Bland annat hänger detta samman med ekonomi, sekretess, brist på samarbete och oförmåga att ta ansvar.


Idag hänger samarbetet på individers uthållighet och kreativitet för att kringgå vissa lagar, för att skapa ett bra skyddsnät mellan olika myndigheter. Ofta har dessa yrkeskårer också en hård arbetsbelastning och med litet eller obefintligt ekonomisk utrymme. Vi måste göra allt för att underlätta samarbetet och kvalitetssäkra de insatser som dessa barn får. Vi måste undanröja eller förändra de lagar som försvårar insatser för barnens bästa och hitta ett ekonomiskt ”utjämningssystem” för att undvika ekonomiska tvister mellan olika kommuner och myndigheter. Barnets bästa måste sättas i centrum.


Det är även av vikt att stärka uppföljnings- och kvalitetsarbetet av behandlingshem som tar hand om tvångsomhändertagna barn och unga, såsom familjehem, ungdomshem, vård för hem eller boende etc. Som det ser ut idag lägger kommunerna ut enorma summor på dessa verksamheter utan någon större insyn, uppföljning och kontroll. Detta är inte acceptabelt då barn riskerar att fara illa. Det är bara att se bakåt en smula i tiden för att se detta.


Vi måste våga se och agera!Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM