TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den senaste tiden har det varit fokus på Kosovo i utrikesrapporteringen. Ska Kosovo bli en självständig stat eller inte?

 

Ryssland sätter käppar i hjulen inom FN, självfallet påhejade av Serbien som kraftfullt motsätter sig ett självständigt Kosovo. Både EU och USA verkar dock för ett självständigt Kosovo.

 

Frågan om Kosovo ställer enorma krav på världssamfundet, och framför allt på EU. Kosovo är ett arv från Jugoslaviens sönderfall på 1990-talet. Det är därför på tiden att frågan om Kosovo når en lösning. En långsiktig och hållbar lösning som garanterar stabilitet och trygghet för alla etniska grupper.

 

Jag ser positivt på ett självständigt Kosovo, även utan ett FN-godkännande. Albanerna utgör till exempel 90 procent av befolkningen och skulle aldrig acceptera att hamna under serbiskt styre. Motsättningarna är för djupa.

 

För den serbiska regeringen är ett självständigt Kosovo en omöjlighet. Detta ställer krav på världssamfundet och framför allt EU att agera med en gemensam röst och ge serberna morötter, såsom goda relationer med EU, för att stävja missnöjet.

 

För att EU ska bli en starkare utrikespolitisk röst och aktör måste den gemensamma utrikespolitiken stärkas.

 

En annan utmaning för världssamfundet och EU är att motverka att Kosovo utvecklas till ett prejudikat som sätter andra länder och regioner i brand i syfte att uppnå självständighet. Ett exempel på en sådan region är det serbdominerande norra Bosnien.

 

EU och världssamfundet måste därför enas och tillsammans motverka att andra konflikter på Balkan leder till krig och framför allt måste de fredsbevarande trupperna bli kvar för att garantera trygghet och stabilitet.

 

EU har även en viktig uppgift i att bidra till återuppbyggnaden av regionen och att stötta ländernas strävan att bli medlemmar av unionen

 

EU en viktig drivkraft och morot för demokrati, mänskliga rättigheter, välfärd och ekonomisk utveckling.Hej,

Läste ditt inlägg och kan väl hålla med dig i mångt o mycket. Men det finns vissa detaljer som jag stör mig på då jag har en annan åsikt vad gäller Kosovos självständighet.

Vi vill alla att det skall bli fred och stabilitet på balkan, och för att så skall förbli så är den bästa lösningen som det är idag fast med utökad självständighet.

Vad är det som säger att kosovoalbanerna har rätt till provinsen kosovo ? Det finns ju redan ett albaninen !

Gränserna är ju dragna sedan mångt år tillbaka och att dra om gränserna skulle bara skicka signaler till övriga konflikter att det är ok att dra om gänserna trots Helsingforsavtalet 1975.
Tänk på hur Bosnien är uppdelad idag med repulbilken Serbien och den Kroatiska delen ? Tänk på de albaner som kontrollerar stora delar av Makedonien. Alla ungrare som finns i de norra delarna av Serbien. Spaniens konflikt (baskien). O Ryssland. Taiwan. Kurderna, zigenarna i Rumäninen. osv osv.... inte minst lapperna i lappland. Skulle Sverige tillåta o släppa stora delar av norrland till den renskötande befolkningen om så usa med eu befallde så ??Vem har sådan makt att man kan beodra en suverän stat o befalla dem hur dem skall sköta sina inre angelägenheter. Serberna har ju inte ens något o välja mellan Som Serb är man överkörd av världssamfundet trots att man vill ställa allt till rätta!

Man glömmer så lätt att det var en storskalig konflikt på balkan som snabbt skulle kunna eskalera och bryta ut åter. Det ständiga tjatet att man skall lämna ut de gamla generalerna Radovan Karazic tycker jag är så patetiskt och förolämpande mot Serbien att det saknar motstycke. Dem är ju bosnier. Varför ligger inte den potatisen hos Bosnien ?

För att det skall bli stabilitet och fred så måste man låta det gå en lång period så folk kan få tid att glömma o skaffa sig nya liv, men allt vad 2007 innebär. Så att man inte vill ta till vapen o låta nationalismen få flöda, utan att viljan om ett bättre liv skall få verka.

Hur skulle du känna dig om jag som var mycket starkare än dig okuperade din lägenhet hemma och sedan tog hjälp av mina kumpaner för att tvinga till mig ditt rum. Skulle du vilja dricka kaffe med mig på morgonen, eller skulle man skaffa en viss känsla av misstrohet och hämdbegär ?

Nää vakna upp och inse att vad som är gjort är gjort. Låt allt gå till det normala och framför allt låt serber o albaner komma överens själva. Som det är idag så tvingar man med hot om våld och sanktioner - till vilken mening då ? Krävs 10 serber för att få sin åsikt hörd, medan en alban kan yppa vad som helst.

Kosovo är ingen guldgruva utan ett väldigt fattigt land vars lån Serbien fortfarande betalar än idag. För Serbien skulle det bara bli skönt o bli av med Kosovo om det inte vore för all historia som ruvar just där. Men tanken på att bli överkörd och mutad är avskyväckande att man hellre går i krig återigen.

//johnny
Mikael Abramsson: Med tanke på konflikten mellan kosovoalbaner och serber så förefaller det väldigt svårt att dessa båda etniska grupper ska kunna leva tillsammans, framför allt med tanke på serbernas försök till folkmord under slutet av 1990-talet. Därför tror jag att ett självständigt Kosovo är det enda alternativet som står till buds för att bryta misstroendet och hatet.

EU och världssamfundet står dock inför en stor utmaning när det gäller att bevara stabiliteten och säkerheten i regionen och framför allt att bidra till återuppbyggnaden av Kosovo till ett självständigt och en ekonomiskt stark stat. Det är även viktigt att motverka att Kosovo blir ett prejudikat.

När det gäller Karadzic och Mladic så är det rimligt att ställa krav på Serbien att utlämna dessa, eftersom de utövar ett starkt inflytande på bosnienserberna om det inte är så att de till och med gömmer sig i Serbien.
Hej.

För det första så var det inget folkmord eller försök till folkmord utan en militär aktion mot albanska terrorister (UCK). Hur många blev dödade? 2-3000? Och de dödade var stridande och civila, albaner, serber och andra minoriteter. Alla uppblåsta siffor och den vinklade mediebilden har gjort att kosovoalbaner upplevs som offer, men den som gräver lite längre ner under den ytliga mediebilden finner en annan sanning. Exempelvis kosovoalbanska maffians inblandning, lobbygrupper i USA, Al-Qaida kopplingar, USA:s intressen i området osv. Kosovoalbaner har inte alltid varit i majoritet och har alltid haft rättigheter, ibland större rättigheter än minoriteter i västländer.

Allt är helt enkelt (eller komplicerat) en plan att ockupera ett grannlands territorium.

Skriv lite mer om alla serber och andra minoriteter som dödats, fördrivits, terroriserats före och efter 1999.

Mvh
Hej igen,

svängde förbi sidan åter igen och såg att folk faktiskt kommenterat ett o annat. Kul o se att det är fler som faktiskt läser mer än SVD och GT.

Men det är viktigt och komma ihåg att våld har brukats av alla folkslag. Och våld har brukats i flera århundranden. Belgrad är tror jag den stad som okuperats och bombats flest gånger av alla i hela Europa.

Man pratar väldigt mycket om att det är upp till EU och västvärlden att få till en lösning. Man pratar om att det är viktigt att kosovo inte blir ett prejudikat !
Men vad man borde prata om egentligen är kanske hur man skall ställa oordningen till rätta igen.
Det var ju med deras tillåtelse som hela situationen skapades. Samma krav som man ställer idag ställde man mot Slobodan Milosevic 1999 i ramboulet. Och trots att man visste att det var ett omöjligt ställt krav så genomförde man angreppet.
Man straffade alltså hela serbien pga av Slobodan.Det gick så långt att folket tillslut mer eller mindre avsatte honom. Man enade folket och nationalismen växte sig stark. Vems var felet nu ?

Då kan man fråga sig... hur i hela fridens namn lyckades man avsätta diktatorn ? JO GENOM VÅLD !!!
VÅLD är nyckeln till lösningen. Vi ser det överallt. Precis överallt sker samma grej men det är bara i kosovofrågan som man inte får bruka våld, om man inte gör det själv såklart !

Det är inget tvivel om att kosovoalbanerna skall få leva utan att bli trakasserade som innan. Man skall visst få tala sitt eget språk och man skall få ha sin egna polis. Man skall ha ett eget parlament och en egen tv-station. Man skall alltså kunna ha ett litet chinatown, men sjävlständighet - varför då ?

Folk måste förstå att man bryter mot internationell lag om man med hot om utanförskap och våld ekonomiska saktioner ger bort kosovo till invånarna i regionen från Serbien. Blir det trots allt ett självständigt kosovo, för att yenkarna vill ha en centralt placerad bas i mitten av Europa och kunna bryta uran i kosovo så kan vi lätt säga att vi alla har förlorat. Då har vi genast skapat en banditstat mitt i Europa. Och vem skall vi tacka då Carl Bildt, Javier solana eller kanske Bush.

Hur skall vi sedan kunna förankra FN i internationell lag ? Är det sedan ok att bryta isär Bosnien och republika Srpska ? För där finns det en mindre majoritet serber där med.

Nää, låt nu serbien dra konflikten till domstol och internationell rätt. Låt en domstol avgöra beslutet och stå fast vid dess beslut. Man hör allt för ofta hur personliga värderingar får ta allt för mycket utrymme i pressen. Det kanske rent av är olagligt att ha amerikaner i kosovo. Och viktigast av allt. Skulle dem flytta sig om det visade sig att det var omöjligt föreneligt med lagen. Killarna som inte ens har godkänt den berömda Haag tribunalen.

Tack för min tid och hoppas ni kanske fått en annan bild på situationen. Ett självständigt kosovo kommer att få oanade konsekvenser, men en oförändrad karta med förändrad attityd mot kosovoalbaner med utökade rättigheter som nämnt ovan- precis som kroaten Josef Broz Tito förslog, så skulle bara situationen bli bättre än den vi ser idag.

//johnny
Hej!
Läste ditt inlägg och har lite funderingar.
Varför undviker du helt och hållet att nämna att Kosovo är Serbiskt territorium?

Varför glömmer du att nämna att Albansk majoritet endast uppkom efter det att tusentals Kosovo-serber har mördats eller fördrivits till Serbien under 90-talet?

Med vilken rätt kan västmakterna ge bort mark som tillhör ett annat land?

Precis som med Palestina-Israel konflikten så har vi här ett kunskapsglapp, samt vinklad rapportering om Kosovo. Du förespråkar i mitt tycke en lösning som cementerar en konflikt mellan Kosovo-albaner och Serber som antingen utmynnar i krig eller långvarig konflikt. Ett självständigt Kosovo under kosovoalbanskt styre är folkrättsligt vidrigt mot grundstagdarna om suveräna stater samt går mot resolution 1244 i FN. Din ståndpunkt känns faktiskt lite Naiv, möjligtvis populistisk. Jag känner med Albanerna, men det går inte att ta mark från Serbien. Man kan bara ge bort saker man själv äger. Kosovo är en erkänd del av Serbien, en del av dess suveräna territorium.
Man har hört mycket om konfliken mellan Albaner och Serber men vad är sanning ? Hur många har dött i denna konflikt där det talas i termer som massakrar ?

Man säger ofta att Nato tvingades att bomba Serbien för att stoppa en massfördrivning av Albaner ? Var det verkligen på detta viset ?
Är det inte så att man inte lyckats att bevisa mer än 3-4000 döda, totalt, i denna konflikt och inte hundra tusentals som det kan låta som ibland. Var det inte så att man bombade serbien för att man inte skrev på fredsavtalet och att den stora flykting vågen startade EFTER att man börjat bomba Serbien.
Journalister skall inte befatta sig med att skriva om historia

Vad stod det i fredsavtalet som Serberna inte skrev på ?

Var det inte så att fredsförhandlarna bla Madelene Albright ganska uppenbart hadde favoriserat Albaner i denna fredsförhandling, som bestod av UCK medlemmar, en gerilla som USA sedan 1993 hadde försett med vapen.
Detta favoriserade avslöjades i en TV dokumentär i SVT om dessa fredsförhandlingar där madelene avslöjar att hon vänt lapptopp mot Albanernas representanter och bett dom skriva in tillägg i fredavtalet som skulle tillfredställa Albaners behov. Detta blev naturligtvis ett avtal som inte gick att skriva på för Serber då man i praktiken redan då försökte karva åt sig denna erkända bit av Serbien men med en 3 års fördröjning.

Albaner som lämnat Kosovo har kommit tillbaka men inte de hundra tusentals Serber som lämnat landet, om detta näms ingenting.

Jag lider med alla som har farit illa i denna konflikt men om man tittar på Serbien har dom faktiskt lämnat sin presiddent till Haags förbrytar tribunal, hur många UCK medlemmar har lämnats ut ?


Hur är det med Kurder rätt till eget land, (i turkiet-kurdinstan konflikten har ca 35 000 dött hitills).

Det vore roligt om någon analyserade denna konflikt ordentligt inte bara följer vad som är politiskt korrekt att säga/skriva, då är det är oftast vad USA tycker och deras sanningar som gäller.

Avslutningsvis, vilket land skulle gå med på att ge bort 15% av sin yta ? Jag vill inte påstå att denna konflikt inte var allvarlig nog men vi har haft betydligt allvarligare konflikter i världen under samma tidsperiod:
Rwanda 1 miljon döda
Kurdistan turkiet konflikten ca 35 000 döda
tjetenien ca 20 000 döda


Serbien borde vara den första landet som erkänner Kosova!

Läste ikväll en fantastiskt intervju med Nikola Samardzic, en serb som är vice ordförande i den liberala partiet i Serbien. Jag fylldes av hopp att det börjar komma riktiga framåtriktade röster från Serbien. Samardxhic hävdar att Serbien sedan 1912 har haft rent av fascistiskt hållning mot albaner i Kosova. Han hävdar att den hållningen är tyvärr fortfarande aktuell i Serbien. (tyvärr jag kan inte översätta hela intervjun men kanske Johnny kan göra det)

Att kosovarer har rätt till självständighet borde ingen ifrågasätta, allra minst Serbien. Serbien borde be Kosovarer i allmänhet och albaner i synnerhet om ursäkt för alla de grymheter man har gjort sedan 1912. En självständigt Kosova hade gynnat Serbien väldigt mycket. Jag ska försöka rangordna orsakerna varför jag tycker så:

1. Serbien hade befriats en gång för alltid från tankar och drömmar om den stora Serbien och att Kosova är en granland och inget annat och med Kosova ska man utveckla de bästa politiska, ekonomiska, religiösa och andra relationer.
2. Serbien hade för första gången vänt mot väst och tillsammans med Kosova och andra Balkan länder jobbat för en riktigt ekonomiskt framgång och välstånd.
3. Serbien borde vara den första landet som erkänner Kosova och på det visset hade Serbien visat sin goda vilja och försök att reparera det som Milosevic och andra serbiska regeringar har gjort mot albaner sedan 1912.
4. Serbien och serberna bör befrias från sig själva, från den forna tiden och börja leva i nyet.
5. I Kosova har alltid majoriteten av befolkningen varit albaner, det är likadant nu och jag tror att så kommer att förbli.
6. Politikerna i Serbien har alltid haft ambitioner att befolka Kosova med serber men de var lyckligtvist inte så strategiska när det gäller det. Istället för att investera och göra Kosova en utvecklat område, valde de att bromsa i utvecklingen och trycka ner albaner.
Till Per – Olof Norén vill jag säga följande. Du verkar ha väldigt lite kunskaper om Kosova. Att inte uttala sig i frågan är inte synd men det är mycket synd att skriva osanningar. Läs lite mera. Du kan börja läsa svenska nationalencyklopedin, sök: Kosovo/historia. Det är inte media som har gjort Kosovoalbaner till offer, det är Milosevic. mer en 10. 000 dödade och massakrerade, mer än 5000 människor som bara försvann och det är fortfarande 2000 som ligger någonstans i något massgrav i Serbien.

Johnny! Vad ska vi göra istället med de som gör terror och folkmord. Ledare typ, Milosevic, Hitler mm. Ska vi krama de istället. USA och NATO, gjorde rätt när dem tvingade Milosevic från makten. Det är väl på tiden att förstå att Milosevic utgjorde fara inte bara för albaner, bosnier och kroater men även för serber. Jag känner många serber som är glada att fanskapet är vek. Jag håller inte med att nationalismen i Serbien har ökat sedan NATO bombade Serbien, Nationalismen har avtagit den dagen och nya friska, demokratiska krafter är på gång i Serbien vilket är mycket bra, tycker jag.

Mvh
Jashar Berisha
http://www.s-info.se/berisha
http://www.berisha.blogg.se
http://kosova.webblogg.se/
Glömde länken till Intervjun som jag pratar om :)

http://zokster.net/drupal/node/814
Alltså människa! Du borde lära dig lite mer bakgrundshistoria om Serbien/Kosovo, sen kan du komma och skriva ditt fjuttiga inlägg eller vad du än skriver. Det är ett omoraliskt beslut .
Som jag skrev i andra bloggar angående Kosovo så är det mesta baserat på att USA vill bygga en pipeline genom Balkan länderna och vara närmare Ryssland, strategiskt sett. Se nedan**

Svar på dina andra påståenden:

"1. Serbien hade befriats en gång för alltid från tankar och drömmar om den stora Serbien och att Kosova är en granland och inget annat och med Kosova ska man utveckla de bästa politiska, ekonomiska, religiösa och andra relationer."

Ca 50% av Serbiens befolkning tror på ett Storserbien så den drömmen är inte borta. KosovO kommer aldrig att erkännas av Serbiens folk och av några andra väsentliga organisationer eller utav FN. Man kan inte heller utveckla några diplomatiska relationer med den illegala "staten" Kosovo eftersom det styrs av maffia och massmördare som Hashim Thaci, Agam Ceku och Ramus Haradinaj.

"2. Serbien hade för första gången vänt mot väst och tillsammans med Kosova och andra Balkan länder jobbat för en riktigt ekonomiskt framgång och välstånd."

Vänt mot väst? Det enda som har kommit till oss genom att vända oss mot väst är förluster av territorium, mer korruption och krig. Vet du ens vad Kosovos ekonomi består av? Handlandet med organ från Serber.

"3. Serbien borde vara den första landet som erkänner Kosova och på det visset hade Serbien visat sin goda vilja och försök att reparera det som Milosevic och andra serbiska regeringar har gjort mot albaner sedan 1912."

Sedan 1912? Albaner fanns knappt på Kosovo 1912. Albaner anföll den Serbiska armén medan dessa evakuerades till Kreta. Och vad är det exakt som vi har gjort mot albaner men som dom inte har gjort mot oss?

"4. Serbien och serberna bör befrias från sig själva, från den forna tiden och börja leva i nyet."

Du menar strunta i vår historia, strunta i vår kultur och bli marionetter åt väst?

"5. I Kosova har alltid majoriteten av befolkningen varit albaner, det är likadant nu och jag tror att så kommer att förbli."

Fram till 1941 bestod Kosovos befolkning utav 90% Serber. Efter 1945 hade mer än 200.000 Serber fördrivits från deras hem. Då var Serberna bara 50% av Kosovos befolkning. Hela tiden innan WWII var majoriteten i Kosovo Serber.

"6. Politikerna i Serbien har alltid haft ambitioner att befolka Kosova med serber men de var lyckligtvist inte så strategiska när det gäller det. Istället för att investera och göra Kosova en utvecklat område, valde de att bromsa i utvecklingen och trycka ner albaner.
Till Per – Olof Norén vill jag säga följande. Du verkar ha väldigt lite kunskaper om Kosova. Att inte uttala sig i frågan är inte synd men det är mycket synd att skriva osanningar. Läs lite mera. Du kan börja läsa svenska nationalencyklopedin, sök: Kosovo/historia. Det är inte media som har gjort Kosovoalbaner till offer, det är Milosevic. mer en 10. 000 dödade och massakrerade, mer än 5000 människor som bara försvann och det är fortfarande 2000 som ligger någonstans i något massgrav i Serbien. "

Det du säger är tvärtemot sanningen. Under kommunismens tid i Jugoslavien så fördrevs Serber från Kosovo och albaner flyttades in. Allt pga att Tito ville bevara "brödraskap och enighet". Albaner fick mer rättigheter i Kosovo än Serber. Övergrepp på Serber skedde ostraffat. Det "sopades" bort av kommunisterna så att folket skulle tro att Serber och albaner på Kosovo levde i "brödraskap och enighet".

Faktiskt så är det media som har gjort albaner till offer. Läs nedan om Racka incidenten.
Vad händer med alla Serber som blev dödade av UCK bara för att de bar på Serbiska namn? Vad händer med alla mass gravar där UCK slängde i Serber men också andra icke-albaner bara för att dem stod emot? DU och alla albaner har ingen som helst rätt att snacka om vad Serber har gjort när albaner själva gjorde så mycket mer för att etniskt rensa Kosovo på alla icke-albaner.
Varför nämner du inte alla mass gravar runt Djakovica och andra byar nära den gränsen mellan Albanien och Serbien? Du nämner också inte NATO bomberna som föll både på Serbiska civila men också på albanska civila. Du nämner inte att den Jugoslaviska regeringen faktiskt försökte lösa allt på ett diplomatiskt sätt, men att ledarna för de albanska separtisterna inte ville komma överens med Serbien angående FN:s 10 punkter som Serbien godtog.


------------------------------------------------------------------
**Dock är det inte den enda orsaken till att dem bombade Serbien och ställde sig på terroristernas sida. En orsak är att Milosevic hade förändrat sin politik från att vara USA-vänlig till att bli USA-fientlig. Detta gillade inte den amerikanska administrationen eftersom det skulle påverka deras egna intressen på Balkan. Så vad gör man? Jo man förklarar Serberna för de ensamma skyldiga för krigen. Man filmar nedbrända bosniska byar (nu gäller det kriget i Bosnien och Kroatien) men man filmar inte nedbrända Serbiska byar. Man skapar en illusion som visar att Serber är massmördare genom att anklaga Serber för Srebrenica. Men man säger absolut ingenting om alla Serber som blev dödade av Naser Oric i Srebrenica och i de Serbiska byarna runt om kring. Än idag har man inte lyckats bevisa om det var kvinnor och barn som dog i Srebrenica eller om det var soldater.
Holländska soldater som var stationerade i Srebrenica rapporterade att Serber inte utövade någon våld på bosniska civila utan att dem skickade alla civila med bussar till områden som var kontrollerade av den bosniska armén. Däremot har de sagt att de hade vittnat om hur bosniska mujahedins under ledning av Naser Oric torterade och dödade Serbiska civila. Vissa soldater har till och med sagt att dem kommer att vittna för Radovan Karadzic om han ber dem att göra det. Så ni ser, allt är inte som det verkar.
USAs mål i detta krig var att splittra Jugoslavien och förstöra dess infrastruktur.

På Kosovo så hade UCK bildats för att förverkeliga den albanska drömmen om ett "storalbanien". Man började med etnisk rensning av Serber och fördrivning av Serber från deras mark. UCK klassades som en terroristorganisation utav de flesta av världens länder, däribland också CIA och FBI. Den Serbiska armén skickades in och man började röja undan och arrestera UCK medlemmar. By efter by togs över av den Serbiska armén och UCK retirerade mot söderut. Sedan hände Racak.
Racak var en Serbisk by som var ockuperad av UCK. I Racak fanns en hel UCK brigad (tror att det var den 55:e brigaden).
Den Serbiska armén och polisen avancerade framåt och man tog över byn med minimala förluster. Det som hände sedan är att UCK terrorister klädde ut sina döda till civila och satte på dem vita albanska hattar så att dem skulle se ut som äldre. Sedan kallade man in OEBS och William Walker. Han sade sedan att det hade skett ett massmord på albanska civila i Racak och att Serberna var skyldiga till det. Följden till det var att NATO började bomba Serbien. Samtidigt så kom det inspektörer från olika länder. Dem konstaterade att det som Walker hade sagt var fel. Huvudbevisen var:

1. Kläderna på kropparna hade inga hål i sig, vilket betyder att det inte var dem kläderna som dem hade blivit skjutna i.

2. Runt kropparna fanns inget blod och inga hylsor, vilket betydde att kropparna hade blivit förflyttade.

3. När man blir skjuten så ramlar man. Hattarna stod kvar på kropparnas huvuden trots att det logiskt sett inte är möjligt. Det betyder att dem var ditsatta.

4. Man hittade nedgrävda uniformer nära byn som matchade inspektörerna tidiga bevis.

Detta var en USA-albansk tillverkad lögn som skulle rättfärdiga NATO:s anfall mot Serbien. USA:s mål var att bygga en Bond-stil bas på Kosovo för att komma strategiskt närmare Ryssland. Det andra målet var att säkerhetsställa oljetillförseln via Balkan från Mellanöstern. Det sista målet var att ytterligare förstöra Serbiens infrastruktur och sätta en USA-vänlig regering i Serbien.

Nästa gång kan ni läsa på lite, ni som säger att Serber var ensamma skyldiga, och inte bara lyssna på USA propaganda.
En sak till. Nikola Samardzic och hela LDP gänget är maffia som motarbetar Serbien och Serber på alla sätt, precis som Natasa Kandic. Det finns inga tvivel om att dem hellre skulle dö än att ens säga något bra om Serbien och Serber.
En synpunkt bara.

Jag vet att serberna alltid varit sådanna människor som endast kan snacka propaganda,men det är ju knappast det civila folket,utan det är ju de gamla generationerna,förfäderna som ljugit o ljugit en massa historia osv om deras "storserbien"

denna fakta finns även känd hos många medier,t.ex NBC,ABC,BBC o en massa världskända troliga medier,=)

så johnny jovanovic,du har fel, Serbien vill inte släppa Kosovo o därmed definitivt inte erkänna albanernas land Kosovosom en självständigt land på grund av att landet är fylld med en massa rika gruvor,det vet du som är serb om mycket väl,
du snackar om att varför behöver albanerna kosovo,vi har ju redan albanien?din påstådda tanke är lika idiotisk som en typisk serb,jag förstår dig o er,inte erat fel,utan era förfäders fel=/
men om det nu var så,så varför behöver ni serbien,ni har ju ryssland?

o din mening " Krävs 10 serber för att få sin åsikt hörd, medan en alban kan yppa vad som helst" var bara dumt fjantigt o idiotiskt av dig, men en sak,som både du o jag vet,orättvisan o rättigheterna albanerna saknade i kosovo då Jugoslavien fanns,men gud finns, för what goes around,comes back dude;)

världen har redan sätt hur lidandet serberna gjorde mot dom icke serbiska folket i Balkan är,det är inget ni kan försöka gömma längre ,som ni alltid gjort
haha Milo lille gubben

" Den Serbiska armén och polisen avancerade framåt och man tog över byn med minimala förluster. Det som hände sedan är att UCK terrorister klädde ut sina döda till civila och satte på dem vita albanska hattar så att dem skulle se ut som äldre. "

tror du UCK hade all världens tid eller?

bättre serbisk skitsnack har ja hört o sätt,komigen nu,bättre kan du skitsnacket;)
" Detta var en USA-albansk tillverkad lögn som skulle rättfärdiga NATO:s anfall mot Serbien. USA:s mål var att bygga en Bond-stil bas på Kosovo för att komma strategiskt närmare Ryssland. Det andra målet var att säkerhetsställa oljetillförseln via Balkan från Mellanöstern. Det sista målet var att ytterligare förstöra Serbiens infrastruktur och sätta en USA-vänlig regering i Serbien.

Nästa gång kan ni läsa på lite, ni som säger att Serber var ensamma skyldiga, och inte bara lyssna på USA propaganda.
"

Ge mej den exakta källan, om du nu ska hävda som resten av dina serbiska lantsmän att denna fakta enbart finns på serbiska och inte från västländerna så kan du skippa den biten, Världen har hört nog med den slaviska skitpropagandan
och dels " Ca 50% av Serbiens befolkning tror på ett Storserbien så den drömmen är inte borta. KosovO kommer aldrig att erkännas av Serbiens folk och av några andra väsentliga organisationer eller utav FN. Man kan inte heller utveckla några diplomatiska relationer med den illegala "staten" Kosovo eftersom det styrs av maffia och massmördare som Hashim Thaci, Agam Ceku och Ramus Haradinaj. "

på tal om massmördare, Sllobodan,Arkan, Ratko Mladić
Niko Grecic Milan Lukic Biljana Plavsic,jadu osv, du vet nog flera,och det gör världen med,så snacka inte om massmördare o krigsförbrytare haha,speciellt inte ni serber för det är bara skrattretande


UCK byggdes upp av albanska stolta patrioter som var trötta på dom förtryckningar,tortyren våldtäkten och att inte ens kunna få tala sitt språk eller visa sig ute pga sin nationalitet,se sin familj bli slagen,torterad dödad o våldtagen av serbiska lantsmän även kallad Cetniks,dess tolerans tog slut, EU ville tro att serbiska faktan även kallad propagandan skulle lösa sig med hatet,rättigheterna osv,men EU fick fel syn och svar,
medans amerikanska journalister fick fram den äkta synen av balkan,det äkta livet som varade i balkan och i Kosovo,USA o Nato ingrepp,jag ser inget fel i det.

Det albanska folket kommer evigt vara hjärligt tacksam över USAS o Natos skydd o vad dom gjort för oss,
En kommentar till alla på balkan och Europa...
Efter 15 år av mina studier i statsvetenskap, historia(samhällshistoria,jordbrukshistoria o geologisk vetenskap)
Alla ni är patetiska från Tirana till Belgrad. Nu undrar ni, "vem e han".. A jag är serb med många olika rötter, men men. TILL POÄNGEN...

Kosovo: namnets ursprung är slaviskt. Det serber o albaner gör nu är roligt o patetiskt..
Alla ni som har en massa åsikter kan börja LÄSA lite.
Det finns tillräckligt med råvaror i Kosovo så att om Serbien och Albanien skulle sammarbeta ekonomiskt o bara glömma allt dödande o hämnd så skulle folket på balkan inse att vi behöver varken Ryssland, Usa o EU. För då skulle resten av ex-jugoslaviska republikerna göra samma sak..

Efter mina forskningar om ett balkan enat ekonomiskt,
alltså att ta tillbaka metallindustrin, spannmålsindustri o.s.v..
Då skulle vi se en balkansk union som skulle kunna konkurrera med EU o USA o Ryssland, främst i uranutvinning, guld, bly o.s.v...

SNÄLLA NI ALLIHOPPA, knip igen käften o börja läs och främst av allt. Tänk ekonomiskt och låt folk andas o jobba, så kommer ni få se hur Balkan skulle sprida FRED O VÄLSTÅND...

Allt detta skulle ta 17-19 år där vi skulle se future
Asså,Goran min vän, det du skrev ovanför mig nu är bara så idiotiskt o patetiskt,
din serbiska patetisa jag började med " jag är serb men med olika rötter",

som om Mercedes skulle säga,"vi har egna bilmotorer fast bara volvomotorer," låter lika dumt o knäppt,jag vet
o skriv några icke serbiska källor där Kosova ,namnet är slaviskt? sa du skryta med din lilla utbildning i " statsvetenskap" ska preciseras som allt du skriver är korrekt sammanbildade av en så utbildad statsvetare så det bara skryter om det? medans man själv har hört en massa högre serbiska stadsvetenskapare skriva o göra en massa propagandamedia om Serbien och kriget,så ska just din,samverkas trolig?

Och att du påpekar att om bara Albanien o Serbien skulle samarbetat,så skulle det bli välstånd i Balkan?

Det såg vi ju så vackert o fint när Kosova inte ens fick någon autonomi av Sllobodan o att serbiska folket blev hatiskt mot att ge autonomi till det albanska folket i sitt egna land Kosova under Titos tid?


Varför tror du Serbien Kallas för Nokia? har du tänkt på det? skillnaden mellan er två är att Nokia uppgraderas sig bättre,för varje gång,medans Serbiens stora dröm om ett Storserbien blev knasigt o förminskas varje gång,se bara på hur serbien splittras,Först jugoslavien,sedan Montenegro,sedan Kosova,ja du,det kommer nog snart ett till ska du se,så dom enda som ska knippa igen sin Shitnickkäft är nog DU med allesammans med dina propagandatalker,ingen vägra lyssna på erat skitsnack längre,

By the way,ni har så Roliga namn tycker jag,speciellt dom kulturella serbiska namnen,typ som Cetnik,det kan man avta som Shitnick, Serbien,ja du,Särbien,eller som i serbiska= srpisku= Srpiqku.

Och dels Goran,så är detta Socialdemokraterna,dom är För ett Kosova,Inte Mot ett Kosova,så du har valt fel partisida ;)
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM