TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Högkonjukturen och arbetsmarknaden har varit het under en lång tid nu. Grunden för denna utveckling har varit tidigare socialdemokratiska regeringars politik för ekonomisk stabilitet, budgetbalans, reella löneökningar, välfärdssatsningar och låga räntor. En politik som varit framgångsrik, även om vi inte nådde ända fram när det gäller utanförskapet på arbetsmarknaden.

 

Denna utveckling är nu på väg att svalna ordentligt. Tillväxten blir lägre än förväntat liksom sysselsättningsökningen och minskningen av arbetslösheten. Produktiviteten sjunker och inom vissa branscher råder arbetskraftsbrist.

 

En utveckling som i mångt och mycket är en följd av regeringens oansvariga, omoderna och orättvisa politik som gör de rika rikare och de utsatta mer utsatta.

 

Bland annat genom sänkta ersättningsnivåer, avskaffad förmögenhetsskatt, förändringar av fastighetsskatten och slakt av komvux och arbetsmarknadsutbildningarna.

 

Slakten av komvux och arbetsmarknadsutbildningarna gör det svårare för framför allt långtidsarbetslösa ungdomar att bryta utanförskapet och ta sig in på arbetsmarknaden.

 

Framför allt gäller detta personer utan gymnasieutbildning som behöver extra insatser, coachning, matchning och utbildning. Vad händer när lågkonkjukturen kommer? Utslagningen riskerar då att bli omfattande!

 

Regeringen verkar handlingsförlamad för samtidigt som utanförskapet och arbetslösheten biter sig kvar skriker vissa branscher efter utbildad arbetskraft. Detta håller inte i längden.

 

Var är regeringens långsiktighet och ansvarstagande?Så det är svensk socialdemokratis förtjänst att det råder internationell högkonjuktur? Finns det verkligen ingen gräns på erat storhetsvansinne ...


Mikael Abramsson: Självklart är det inte socialdemokraternas förtjänst att det råder internationell högkonjunktur. Men den socialdemokratiska politiken har skapat förutsättningar för stabilitet och ekonomisk utveckling.

Min fråga till dig är om det inte finns någon gräns för din kritik och kanske till och med hat mot socialdemokratin?
Mikael Abramsson: "Självklart är det inte socialdemokraternas förtjänst att det råder internationell högkonjunktur."

Du skrev ju ordagrant "Högkonjukturen och arbetsmarknaden har varit het under en lång tid nu. Grunden för denna utveckling har varit tidigare socialdemokratiska regeringars politik ..."!

Mikael Abramsson: "Men den socialdemokratiska politiken har skapat förutsättningar för stabilitet och ekonomisk utveckling."

Den utveckling som socialdemokratisk politik lett til är knappast positiv, stabilt nedåtgående är väl en beskrivning som är mer sannligsenlig. Jämfört med våra konkurrentländer så är är Sveriges utveckling negativ, BNP per capita har visat en nedåtgående trend i jämföreslse med övriga OECD-länder sedan 1950-talet:
http://www.economist.com/images/20060909/CSF279.gif

Socialdemokaratin har traditionellt alltid haft en figentlig inställlning till privat verksamhet, det anses suspekt och i bästa fall som något nödvändigt ont, offentlig verksamhet är i alla lägen finare och bättre! Skall privat verksamhet nödvändigtvis förekomma skall det vara i storföretag, alla regler och villkor har anpassats helt till dessa. Nystarade företag och småföretag har man inte ansett behövs. Just den inställningen har lett till att inte några jobb har tillkommit netto i privat sektor sedan 1950-talet(!):
http://www.economist.com/images/20060909/CSF280.gif

McKinsey har jämfört utvecklingen i Sverige med 14 andra utvecklade länder och skriver:
"Vid en jämförelse av sysselsättningsutvecklingen inom privat sektor i 14 utvecklade länder, under perioden 1992-2003, finner McKinsey att Sverige har haft sämst utveckling. Om sysselsättningen inom privat sektor hade utvecklats lika väl i Sverige som i genomsnittet för samtliga 14 länder, hade mellan 400 000 och 500 000 fler människor arbetat inom privat sektor idag."
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kris_och_framtidskommissionen/article12168.ece

Den ensidiga satsningen på offentlig verksamhet har lett till ett skyhögt skattetryck. Mycket pga. att den offentliga sektorns ineffektivitet, den är den minst effektiva i hela OECD enl. europeiska centralbanken:
http://www.economist.com/images/20060909/CSF278.gif
Den utvecklingen är ohållbar: "Enligt McKinseys beräkningar kommer inkomstskatten att behöva stiga med cirka 20 procentenheter de närmaste 20-30 åren, om inte produktiviteten inom offentlig sektor stiger markant."

Mikael Abramsson: "Min fråga till dig är om det inte finns någon gräns för din kritik och kanske till och med hat mot socialdemokratin?"

Så socialdemokaratin skall vara fredad från kritik? Om socialdemokratin kritserar andra så rör det sig tydligen alltid om "saklig kritik", men när de själv blir kritiserade så är det bara omotiverat "hat"!


Mikael Abramsson: Men snälla Roger, för det första pratar jag om den svenska högkonjunkturen och inte den internationella, för det andra vidhåller jag att tidigare socialdemokratiska regeringen lagt GRUNDEN för denna utveckling. Socialdemokratin har skapat förutsättningar, även om konjunkturer lever sina egna liv till viss del.

Ja du Roger med statistik kan man visa vad som helst, om du tittar på de senaste åren så har Sverige haft högre tillväxt och bättre ekonomisk utveckling än jämförbara länder.

När det gäller privat verksamhet kontra offentlig verksamhet har vi olycka syn. Jag tror på en reglerad marknadsekonomi tillsammans med en stark offentlig sektor, finansierad via skatter och det är jag stolt över. Du verkar tro på nyliberala lösningar där marknaden fritt får råda.

Sedan tycker jag dock att det är viktigt att vi stärker arbetet med att skapa förutsättningar för en stärkt småföretagsamhet, entreprenörskap och en stärkt tjänstesektor.

Självklart är inte socialdemokratin fredad från kritik. Jag brukar själv kritisera partiet och partiets politik inom vissa områden.

Jag kan bara konstatera att vi står väldigt långt från varandra och därmed avslutar jag diskussionen med dig eftersom den inte leder framåt.
Mikael Abramsson: "Men snälla Roger, för det första pratar jag om den svenska högkonjunkturen och inte den internationella, för det andra vidhåller jag att tidigare socialdemokratiska regeringen lagt GRUNDEN för denna utveckling. Socialdemokratin har skapat förutsättningar, även om konjunkturer lever sina egna liv till viss del."

Den svenska högkonjukturen är naturligtvis en effekt av den internationella! Om nu socialdemokratin vill ta åt dig äran av svenska företags framgångar får de även vara bered på att ta på dig skulden för den negativa trenden där Sverige långsiktigt har halkat efter konkurrentländer, har dåligt klimat för små/nystartade företag och där de inte skapas några jobb i privat sektor. Men då är det förstås alltid någon annans fel, är det inte "kortsiktiga profitöreras" fel så är det borgarna eller USA ...

Mikael Abramsson: "Ja du Roger med statistik kan man visa vad som helst, om du tittar på de senaste åren så har Sverige haft högre tillväxt och bättre ekonomisk utveckling än jämförbara länder."

Ja du Mikael, nu var det väl plötsligt inte lika kul med långsiktigt tänkande som du efterlyste? Faktum är att Sverige halkar efter om man tittar på den långsiktiga trenden och inte bara senaste året ...

Mikael Abramsson: "När det gäller privat verksamhet kontra offentlig verksamhet har vi olycka syn. Jag tror på en reglerad marknadsekonomi tillsammans med en stark offentlig sektor, finansierad via skatter och det är jag stolt över. Du verkar tro på nyliberala lösningar där marknaden fritt får råda."

Verkligheten är att vi har en jättelik offentlig sektor (t.ex. är dess andel dubbelt så stor som den i Tyskland) som dessutom är enormt inneffektiv, knappast något att vara "stolt" över. Sen har jag aldrig förespråkat en helt oreglerad marknad, staten, som skall vara en oberoende aktör, måste naturligtvis sätta spelreglerna för företagen och se till att reglerna efterföljs.

Mikael Abramsson: "Sedan tycker jag dock att det är viktigt att vi stärker arbetet med att skapa förutsättningar för en stärkt småföretagsamhet, entreprenörskap och en stärkt tjänstesektor."

Det tror jag när jag ser det. Sossarna har ju tradionellt alltid varit ointresserade av privat-"geschäft". Det viktigaste nu verkar snarare vara att höja bidrags/ersättnings-nivåerna och antalet "sysselsatta" i offentlig sektor. Åtgärder som kostar pengar som måste tas någonstans i från. Som vanligt lär det väl vara företagen som får stå för kalaset genom ökade beskattning på arbete, knappast något som kommer gynna småfäretagande och entreprenörskap ...

Mikael Abramsson: "Självklart är inte socialdemokratin fredad från kritik. Jag brukar själv kritisera partiet och partiets politik inom vissa områden.

Jag kan bara konstatera att vi står väldigt långt från varandra och därmed avslutar jag diskussionen med dig eftersom den inte leder framåt."

Din ovilja till diskussion med meningsmotståndare tyder jag mer som brist på konkreta fakta och logiskt hållbara argument.


Mikael Abramsson: Jag tycker att det verkar vara du som inte kan respektera dina meningsmotståndare. Om du ska diskutera här ber jag dig att hålla god ton.
Mikael Abramsson: "Jag tycker att det verkar vara du som inte kan respektera dina meningsmotståndare. Om du ska diskutera här ber jag dig att hålla god ton."

Eftersom du inte verkar kunna släppa sargen och framför fakta eller några motargument så skall man väl i ditt fall tolka det här som:
"respektera dina meningsmotståndare" = instämma i dina åsikter.
"god ton" = hylla dina inlägg med kommentarer av typen "Gud så bra skrivet, du har helt rätt!"

Nejdu, det ligger nog inte riktigt för mig så du får i fortsättningen ha din propagandablogg för dig själv. Jag är inte intresserad av att diskutera med en person som inte kan/vill sakligt försvara sina åsikter utan i stället börjar lipa vid minsta mothugg ...


Mikael Abramsson: Jag har ingenting emot att diskutera och debattera. Däremot tappar jag intresset när ditt enda syfte verkar vara att svartmåla, ifrågasätta och kritisera socialdemokratin.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM