TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Inom Jämtlands läns landsting pågår för närvarande en översyn av primärvården. Syftet är att vara ute bland medborgarna och lyssna på deras åsikter hur de vill att vården ska utformas och förändras. Utredningen ska sedan utmynna i tre förslag som medborgarna sedan ska få tycka till om.

 

Hur ska primärvården se ut? Hur kan arbetssätten förändras? Ska verksamheten och vården centraliseras eller decentraliseras? Vilka uppgifter och funktioner ska primärvården och sjukhuset fylla?

 

Målsättningen är att försöka hitta en flexibel organisation. Annat handlar om att stärka samarbetet mellan hälsocentralernas psykosociala verksamhet och psykiatrin.

 

Syftet är att skapa en så välfungerande verksamhet som möjligt och förhindra att patienter faller mellan stolarna. Som det ser ut idag finns det ett glapp mellan dessa verksamheter och det är fullständigt oacceptabelt.

 

Överhuvudtaget måste kontakterna och samarbetet mellan personalgrupperna på hälsocentralerna och sjukhuset stärkas, bland annat genom utvecklingen av telemedicin som på sikt kan innebära enorma möjligheter.

 

Översynen syftar även till att stärka det förebyggande arbetet, vilket är a och o. Genom att satsa resurser på detta kan vi sänka de framtida kostnaderna.

 

Andra områden där det behövs satsningar och förändringar är tillgången till mellanvårdsplatser för de patienter som blir utskrivna från sjukhuset men som inte klarar sig hemma själv. Samarbetet mellan kommunerna och landstinget måste stärkas!

 

Läs mer om uppdraget och de öppna mötena.

 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM