TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har tittat på en dokumentär angående Michael Moore och hans dokumentärfilmande på SVT nu ikväll. Det var en dokumentär som efterlämnade en fadd eftersmak och urartade i mångt och mycket till ett karaktärsmord.

 

Visst, man kan säga vad man vill om Moore och hans metoder men utan tvekan är han suverän på att väcka opinion och föra upp frågor på dagordningen som annars hamnar i skymundan. Och detta är väldigt viktigt!

 

Det behövs en öppen debatt om våra viktiga framtidsfrågor.

 

Samma fadda eftersmak ger attackerna, ifrågasättandet och svartmålningen av Al Gore och FN:s klimatpanel, bland annat från debattörer här på s-info.

 

Självklart finns det alltid faktadetaljer och annat som kan ifrågasättas. Men om vi tar Al Gore så är han opinionsbildare och hans syfte är ju att föra upp viktiga frågor på dagordningen. Man måste se till helheten och inte grotta in sig i detaljer, för då kan man alltid hitta felaktigheter.

 

Och när det sedan gäller FN:s klimatpanel är den sammansatt av flera tusen framstående och ledande forskare inom området.

 

Sedan kan man alltid som sagt gå in i detaljer kring omfattning och tidsaspekten. Men alla borde kunna vara eniga om att vi människor har en enorm påverkan på vår miljö och vårt klimat!

 

Frågan är om vi stillasittande ska se denna utveckling urarta. Det handlar om att ta ansvar för kommande generationer och att svara på frågan vilket samhälle vi vill ha.

 

Vi kan inte förlita oss enbart till den nya tekniken och marknadskrafterna.

 

Vi måste ändra livsstil vilket kräver djupt folkligt engagemang och en vilja till förändring!

 

 

 Du har rätt i att det behövs en debatt om våra viktiga framtidsfrågor.

Tyvärr ägnar du dig inte åt att debattera utan kommer med eget tro och tyckande utan att inhämta fakta själv. Du undfaller till auktoritetstro.

Hur vore det med lite eget självständigt, fritt, kritiskt, vetenskapligt, objektivt tänkande?

Om du gjorde dig besväret att läsa mina blogginlägg och kontrollera fakta skulle du kanske komma till andra slutsatser.

Varför kommenterar du inte mina blogginlägg och bemöter dem med vetenskapliga fakta.

Al Gores syfte med sitt opionsbildande är egennyttan.
Det framgår tydligt av vad som har framförts i debattinlägg som bygger på fakta.

De felaktigheter som klimatpanelen gör sig skyldig till är mycket graverande. De senarier de prognostiserar är inte teoretiskt möjliga eftersom det inte finns tillräckligt med olja,gas och kol för att de ska kunna bli verklihet om deras teorier skulle stämma etc.

Har du tagit reda på hur eniga, hur många och vilka forskarna är i klimatpanelen?

Det du i det här blogginlägget ägnar dig åt är både lågt och fegt.

Du verkar inte ha förstått vad politik och socialdemokratisk politik handlar om.
Politik handlar om att vilja och socialdemokratisk politik att vilja förändra.

Vattenånga svarar för 95 % av växthuseffekten av vilket 99.999 % är naturligt (några argumenterar för 100 %), vilket vi ej kan påverka.

Räknar vi samman alla antropgena växthuskällor blir det sammanlagda bidraget till xäxthuseffekten cirka 0,28 %.

Om alla länder i världen minskade sina koldioxidutsläpp enligt Kyoto avtalet skulle den antropogena växthuseffekten minska med 0,035%.

Källa Enviromental Economics:
http://www.clearlight.com/~mhieb/WVFossils/greenhouse_data.htm

Du ägnar dig åt smutskastning på ett fegt och lågt sätt.

Du borde be mig offentligt om ursäkt, vilket jag se fram emot.

Mikael Abramsson: När det först och främst gäller Al Gore så har han under lång tid verkat för att föra upp miljöfrågorna på dagordningen. Jag skulle inte vilja kalla detta för egennytta.

Sedan har jag svårt för personer som försöker framhäva sig själv som bättre socialdemokrater än andra. Vad är det som ger dig den rätten?

Som jag skrev i mitt inlägg så menar jag att man måste se till helheten istället för att grotta ner sig i detaljer, för då finns det som sagt alltid felaktigheter. Med statistik kan man nämligen visa vad som helst. Det handlar om att se till helheten.

För övrigt så har jag ingenting att be om ursäkt för. Om det är någon som ska be om ursäkt så är det väl du efter dina osakliga anklagelser.

Om du ska fortsätta kommentera mina inlägg så ber jag dig att sänka tonen.


Jag tycker att du tagit en viktig ställning i frågan. Att titta på alla de tusentals punkter som FN tar upp så kan man alltid hitta några få som inte är rätt.

Att leta upp ett litet fel för att sen använda just denna lilla bit i debatten för att omkull kasta hela forskarvärldens (just det hela) samlade kunskaper.

Alla klimatforskare (som har fått alster publicerade) är på samma sida som FN i denna fråga men det finns ekonomer och andra forskare som inte tycker att dessa klimatfrågor har rätt.

Jag tycker att du gör rätt som står på dig mot Stefan i denna fråga.

F


Mikael Abramsson: Tack för ditt stöd Fredrik!
Al Gore lever inte som han lär, vilket framgår av fakta i ett av mina tigare blogginlägg.

Mikael, du verkar inte ha förstått inbörden av att det inte finns tillräckliga mängder av fossilat kolväte för att Al Gores och FN:s klimatpanels senarier ska kunna bli verklighet.

Läs och begrunda UHDSG beräkningar. http://data.s-info.se/data_page/1465/documents/Oljeresuser_utslappssenarier.pdf

IPCC har aldrig gjort en kritisk granskning om de kolväten som man behöver för att genomföra sina scenarier finns tillgängliga fram till år 2100.

Ett medelvärde av den mängd olja och gas som de olika scenarierna behöver fram till år 2100 motsvarar 8.000 gigafat oljeekvivalenter. Det scenario som kräver minst olja och gas behöver 5.000 gigafat medan det som kräver mest måste ha ofantliga 18.000 gigafat. UHDSG beräkningar ger att det fram till år 2100 kan produceras 3500 gigafat.

Jag framhäver mig inte som en bättre socialdemokrat. Det är något som du påstår Mikael. Frågan är vad du har för stöd för det argumentet.

Om du ser till helheten kan du knappast bortse från de otillräckliga mängderna av fossilt kolväte.

Ej heller att vattenånga svarar för 95 % av växthuseffekten av vilket 99.999 % är naturligt (några argumenterar för 100 %), vilket vi ej kan påverka.

Alla antropgena växthuskällor bidrar till växthuseffekten med cirka 0,28 %.

Om alla länder i världen minskade sina koldioxidutsläpp enligt Kyoto avtalet skulle den antropogena växthuseffekten minska med 0,035%.

Det är att se helheten.

Jag försöker debattera med dig på din blogg. Jag framför vetenskapligt väl underbyggda argument i mina blogginlägg och här på din blogg.

Du smutskastar mig på din blogg. Det är fegt och lågt.

Mikael och Fredrik har ni tagit reda på hur eniga, hur många och vilka forskarna är i klimatpanelen?

Jag har stöd för de argument som jag för fram i min tidigare kommentar.

Vilka stöd har du för dina argument?

Bevisligen har du inte kommenterat mina blogginlägg och smutskastat mig i det här blogginlägget.Mikael Abramsson: Snälla Stefan, jag har aldrig smutskastat dig. Däremot anklagar du mig för att smutskasta dig, vilket du anser vara lågt och fegt, och sedan skriver du att "Du verkar inte ha förstått vad politik och socialdemokratisk politik handlar om." Vad har du för belägg för alla dessa anklagelser som du sprider omkring dig?

Och som jag redan beskrivit för dig så kan man alltid hitta felaktigheter och revisionister som ifrågasätter befintlig forskning. Forskarna är egentligen så eniga de kan bli i denna fråga mot denna bakgrund.

När det sedan gäller Al Gore så är det möjligt att han inte lever som han lär alla gånger. Men ingen människa är perfekt, alla gör vi fel och begår misstag. Gore har dock visat att han har ett miljöengagemang som går långt tillbaka i tiden.


Så det var dåligt av svt att sända ett kritiskt program om Moore?
Skall de som bluffar och fulspelar komma undan med det om de tillhör rätt sida?
Granskare som inte tål granskning känns inte riktigt pålitliga...

En av skrivbenterna på s-info har visat sig insatt och argumeterande mot de doktriner som Al Gore förespråkar. Ingen går in och argumenterar i sak mot honom, inget fakta emot. Inga argument men dock talas det om att ifrågasättandet ger en fadd eftersmak.
Jag vet inte om klimatpanelen eller kritikerna har rätt men det verkar vara som om man tillhör kritikerna skall man tystas. Vad som skulle behövas vore att båda sidor fick komma till tals med argument och inte att alla försök till debatt tystas med att det råder "koncensus" (ursäkta stavningen).
Anslag till forskning ges till de på rätt sida och anslag dras in till de på fel sida.


Mikael Abramsson: Självklart var det bra att sända ett kritiskt program angående Moore. Moore är verkligen ingen idol eller så för mig. Men jag tycker samtidigt att det är tråkigt att syftet så tydligt är att trycka ner Moore.

Som jag redan beskrivit, med statistik kan man bevisa det mesta.

Och självklart ska all forskning kritiseras men större delen av forkarvärlden är fullständigt överens om att människan påverkar klimatet och utsläppen av växthusgaser.Al Gore, borde byta fredspriset mot Hycklarpriset.

När denna hycklare var och hämtade sitt fredspris så hade han rest 10 timmar i sitt privatplan. För att trixa till sig några löjliga gratispoäng så tog han tåget från flygplatsen in till stan. Bagaget fick åka fint i en Mercedes SUV.

OM han hade verkligen brytt sig om miljön, så hade han medverkat via länk från sitt stora gods.

Den egen privata middagen för att fira priset hade han på Asia de Cuba i Scottsdale. 90 stycken gäster och Al Gorev själv frossade i icke närproducerad mat.

Finns det verkligen någon som tror att Al Gore bryr sig om miljön?
Stå på dig Mikael!


Mikael Abramsson: Tack Christina!
Debattera för och emot en nära energikris eller klimathot?

Det kan spekuleras om den stora uppmärksamhet som lagts på klimatfrågan den senaste tiden är ett sätt att dölja den nära förestående energikrisen. Det är lättare att övertyga allmänheten om att vi måste ta till åtgärder för att rädda miljön och klimatet än att säga att högenergisamhället är på upphällningen. Den globala uppvärmningen är ett begrepp som etsat sig fast i folks medvetande på ett helt annat sätt än Peak Oil. Det kan givetvis även finnas andra motiv med politiska förtecken. Klimathotet kan, på samma sätt som det så kallade terrorhotet, vara ett sätt för makten att positionera sig och kunna åstadkomma integritets hotande och diktatoriska förändringar, något som de behöver för att behålla sin maktstatus i en energifattigare värld. Oroande är att det förespeglas att konsensus råder i klimatfrågan när det i själva verket finns en spännvidd med olika uppfattningar. Forskningen har på ett bedrägligt sätt kommit att användas för att legitimera maktens agenda. Om den officiella bilden inte stöds får forskaren inga forskningsmedel och riskerar att bli lämnad i kylan.

I ett gynnsamt forskarklimat måste alla röster bli hörda och bedömda – inte bara de som håller sig i fåran. Intressant är att Bushadministrationen använder samma typ av utfrysning av forskare som inte stödjer deras agenda. Det finns en fara i att om en forskare bekänner sig till den ena eller andra teorin så uppfattas det som ett politiskt ställningstagande. Klimathotet används även för att stärka andra intressegruppers sakargument. Det finns forskare, byråkrater, FN-tjänstemän, NGO: s som ser en möjlighet att förverkliga sina egna egoistiska makt/karriärmöjligheter etcetera. Seriösa forskare riskerar att bli indragna i en debatt som de kanske inte önskar ett deltagande i. Många klimatforskare menar till exempel att IPCC: s slutsatser - att människan är orsak till klimatförändringarna - är politiskt snarare än vetenskapligt motiverade och stöds av dem som (av andra skäl) vill se inskränkningar i konsumtion och bilåkande. På motsvarande sätt kan till exempel naturgeografen Wibjörn Karlén användas.

Teorin om Peak Oil är fortfarande kontroversiell och ges ett begränsat utrymme i medierna. Det trots att den är mer vetenskapligt ”bevisad” än teorierna om koldioxidutsläppens påverkan på den globala uppvärmningen. Men eftersom Peak Oil inte passar in den politiska eller ekonomiska agendan tystas den ner eller viftas bort.

Även om det inte finns klara bevis för att klimatet kommer att förändras så drastiskt som IPCC: s modeller antyder, så finns det andra försvårande omständigheter som en ökad biobränsleproduktion kommer att ställas inför. Detta rör befolkningsökning, vattentillgångar, utarmade jordar, försaltning, eutrofiering, giftutsläpp etc.

International Energy Association (IEA) rapporterade måndagen den 9 juli 2007 om oljebrist år 2010-2012 i rapporten "Medium Term Oil Market Report," som förutser den globala oljemarknaden de kommande fem åren, utan att det uppmärksammades bland politiker eller media i Sverige.

" increasing market tightness beyond 2010... the suply crunch"

Jag har avsiktligt avsaktat med att skriva om rapporten för att se responsen bland svenska politiker och media först.

Responsen har uteblivit, trots fokus på miljö, energi och klimathot i Almedalen. Omvärldsbevakningen och omvärldskunskapen bland politiker och media Sverige är under all kritik.

I rapporten konstaterar man att:

"Despite four years of high oil prices, this report sees increasing market tightness beyond 2010 . . . It is possible that the supply crunch could be deferred - but not by much."

Rapporten är på 82 sidor med mycket intressanta tabeller och fakta. Den kan laddas ner i sin helhet från:
http://www.offnews.info/downloads/iea20070707.pdf

Det är ett välkommet avbrott för de illusionistiska projektioner som de tidigare har gjort under sin 30-åriga existens. Konsekvent prognostiserande att utbudet kan möta prognoserna oavsett efterfrågan.

Det är första gången IEA medger att de tvivlar på att utbudet kan möta efterfrågan.

Att starta nya projekt kostar pengar, brist på arbetskraft och materiel och geopolitiska problem kommer att fortsätta plåga världens oljeproduktion, så att utbudet kan få svårt att möta efterfrågan år 2010. Bristen på naturgas kan bli ännu värre.

IEA skriver att globala efterfrågan kommer att vara 95 mbpd år 2012 från dagens 86 mbpd. Det ser ej hur vi kan möta efterfrågan. Det gör ej heller personer som jag har förtroende för, som den amerikanske investeringsbankiren Matthew Simmons och ASPO: s geologer. Vi kommer kanske att kunna producera 90-91 mbpd, men troligtvis inte mer. Om vi gör det når vi produktionstoppen 2010-2011.


IEA konstaterar även att produktionstoppen "the peak" för konventionell olja utanför OPEC även om de själva inte säger det rätt ut:

"The concept of peak oil production and its timing are emotive subjekts which raise intense debate. Much rests on the definition of which segment of global oil production is deemed to be at or approaching peak. Certainly our forecast suggests that the non-OPEC, conventional crude component of global production appears, for now, to have reached an effective plateau, rather than a peak."

Omdefiniering av konventionell olja genom att även inkludera tjärsand, flytande bränsle från kol är att ställa sig i brygga och kalla toppen en platå istället för produktionstopp "peak".

Det finns gott om kapital inom oljeindustrin, men de investerar ej i nya projekt trots nya prisrekord och ökande efterfrågan. Om marknaden ej kan producera olja nu, när kan den det i så fall?

IEA har nu insett verkligheten och slutligen erkänt fel i tidigare förutsägelser (projektioner). De kanske inte kände till att de framförde en osanning.

Utvinningstoppen (peak) för kol kan infalla redan om 15 år enligt rapporten "Coal: Resources and Future Production av Energy Watch Group (EWG).

Slutsatsen i rapporten "Coal: Resources and Future Production" är att den gängse sanningen om att "kol varar i ett par hundra år till" är en myt.

Kolutvinningen kommer att bli svårare när den enkla utvinningen redan är gjord. Kol som är lönsamt att bryta vid nuvarande pris minskar snabbt.

Rapporten varnar för att Peak Coal kan infalla redan om 15 år. Det är försvårande för de kolentusiaster som vill planera för kolbaserad energiförsörjning (värme, el, syntetisk diesel medmera) i den post-Peak Oil-epok som vi kanske redan befinner oss i.

Uranpriset har stigit med mer än 1250 procent på mindre än 5 år, uranbrist väntas mycket snart.

Efter kalla kriget hade Sovjetunionen 25 000 kärnvapen att skrota. Det högt berikade uranet i stridspetsarna blev till bränsle i kärnkraftverk över hela världen.

Idag är lagren av uran från sovjetiska kärnvapen i det närmaste borta, samtidigt som efterfrågan väntas öka kraftigt. Det finns för närvarande 440 aktiva kärnreaktorer i världen. 2006 producerade urangruvorna bara 48 000 ton av totalt. 78 000 ton som användes som bränsle i kärnkraftverken (merparten av skillnaden kom från skrotade kärnvapen). År 2008 kommer efterfrågan att vara större än utbudet med 32 000 Pounds.

Olikt, kol, olja, gas och övrig energi har priset på uran absolut ingen effekt på efterfrågan. Det finns inget substitut för uran.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM