TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det finns tendenser i amerikansk politik, framför allt inom det demokratiska partiet, som är djupt oroväckande och det handlar om synen på frihandel och globalisering.

 

Det finns starka protektionistiska strömningar inom det demokratiska partiet som hotar frihandeln. I centrum för debatten står den amerikanska medelklassen som trots hög tillväxt och ekonomisk utveckling inte fått ta del av detta genom någon nämnvärd höjning av sin levnadsstandard.

 

Istället har president Bush genomfört kraftiga skattesänkningar för de redan rika och visat ointresse när det gäller behovet av att förbättra företagens konkurrenskraft genom ett reformerat sjukförsäkringssystem.

 

Även den amerikanska bolånekrisen har skapat en försämrad situation för den amerikanska medelklassen. 500 000 amerikaner hotas till exempel av att förlora sina hem till följd av ökade kostnader.

 

Tyvärr blir frihandel och globaliseringen lätt en syndabock i den amerikanska debatten. Väljarna är helt enkelt rädd för att lågprisimporten ska medföra att de förlorar jobben till exempelvis Kina och andra växande industrinationer.

 

Hillary Clinton till exempel vill ompröva USA:s ingångna handelsavtal och ställer sig vidare skeptisk till fortsatta förhandlingar om en friare världshandel. Syftet är helt enkelt att skydda amerikanska jobb och att öppna upp världen för amerikanska produkter.

 

I detta sammanhang, med det gigantiska handelsunderskottet i USA, är det viktigt att vara medveten om den tidigare starka dollarn som försvårat den amerikanska industrins möjlighet att exportera. Samtidigt som det amerikanska sjukförsäkringssystemet innebär en enorm kostnad och därmed konkurrensnackdel för de amerikanska företagen.

 

Det är även intressant att titta på de siffror som visar att omkring 30 procent av den vanliga amerikanens inkomst läggs på deras behov av utbildning, sjukvård och pension. Denna siffra kan ju jämföras med den genomsnittliga svenska kommunalskatten. Jag tror att USA skulle må bra av ökad skattefinansierad välfärd.

 

Clinton varnar vidare för de utländskt, statligt ägda investeringsfonderna som ett potentiellt hot mot USA:s ekonomiska självständighet.

 

Detta är tendenser som är oroande då frihandel gynnar tillväxt och ekonomisk utveckling. Världen behöver mer frihandel och öppenhet och mindre protektionism helt enkelt. Men det är viktigt att vara medveten om att det handlar om valrörelse, det handlar helt enkelt om att stryka sina väljare medhårs och vara strategisk. Visst kan man tycka att detta är populistiskt i överkant.

 

Men när det gäller vilka frågor som de amerikanska väljarna tycker är viktigast växer ekonomin undan för undan. Det är därför kanske inte så förvånande att demokraterna och de demokratiska presidentkandidaterna slår an på de protektionistiska strömningarna bland väljarna. Framför allt med tanke på den betydelse frågor som globalisering, ekonomi och frihandel har för väljarna i viktiga industridelstater som exempelvis Michigan, Ohio och Wisconsin.

 

På den republikanska sidan finns det dock större hot, som exempelvis kongressledamoten från Texas Ron Paul vars stora nummer handlar om att värna den amerikanska självständigheten genom protektionism och genom att lämna multilaterala organisationer såsom FN och WTO exempelvis.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM