TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det är nog få saker som väcker sådana heta känslor som förekomsten av rovdjur och framför allt förekomsten av varg. Det är mot denna bakgrund vi ska se dagens presentation av regeringens rovdjursutredning. 

 

Utredningens förslag syftar bland annat till att flytta ner besluten om jakt på rovdjuren från Naturvårdsverket till regional nivå och länsstyrelserna.

 

Syftet sägs vara att säkerställa kravet på livskraftiga rovdjursstammar och att minska konflikterna och rovdjursmotståndet ute i landet. Att skapa ökad acceptans helt enkelt.

 

Detta är viktiga mål, men utredaren Åke Pettersson, skjuter över målen när han fokuserat på att gå tunga lobbygrupper till mötes såsom jägarkåren. Syftet är helt enkelt att underlätta ökad jakt på rovdjuren, framför allt på varg, genom ökad skydds- och licensjakt.

 

Jägarna och andra grupper på lokal nivå kommer att få en stärkt position i och med att beslutsfattandet flyttas ner till regional nivå. Utredningen har satt fokus på konflikterna mellan rovdjur och människor istället för att fokusera på hur vi ska behålla en livskraftig rovdjursstam.

 

Utredaren föreslår vidare att vargstammens tillväxt stoppas under tre år när man nått riksdagens etappmål om 200 individer. Detta innebär ett stort hot mot en livskraftig vargstam. Vidare föreslås i utredningen att straffet för tjuvjakt ska sänkas genom att dessa brott framöver ska behandlas som ordinärt jaktbrott istället för som idag, grovt jaktbrott.

 

Vidare bortser utredaren i stor utsträckning från de genetiska utmaningar som den skandinaviska vargstammen står inför. Inaveln är omfattande och hotar därmed vargstammens långsiktiga fortbestånd.

 

Om vi ska lyckas skapa ökad acceptans för rovdjuren och framför allt för vargen är det av stor vikt att främja ökad kunskap, information och dialog kring frågan. Detta är framför allt viktigt på lokal nivå i de särskilt utsatta områdena. Alternativet till detta är kraftigt ökad avskjutning och jag är orolig för att detta kommer bli fallet om utredningens förslag genomförs.

 

Det är även riktigt att vargstammen sprids över större områden än vad fallet är idag och om decentraliseringen blir verklighet är det viktigt att slå fast tydliga miniminivåer och att Naturvårdsverket ges klara befogenheter att genomföra utvärderingar och uppföljningar.

 

Sammanfattningsvis innebär inte utredningen någon lösning på frågan hur vi ska kombinera en livskraftig rovdjursstam med ökad lokal acceptans och begränsade konflikter. Istället innebär utredningen i värsta fall att tjuvjakten legitimiseras i än högre utsträckning än vad fallet är idag.

 

Utredningen saknar lösningar när det gäller att komma tillrätta med den utspridda tjuvjakten, framför allt när det gäller varg. Tjuvjakten är ett omfattande hot mot vargstammen.

 

Detta är inte acceptabelt då rovdjuren tillhör vår biologiska mångfald!Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM