TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

När kommunerna ska titta på besparingar sätts fokus oftast på de områden som inte är lagstiftade, såsom bibliotek och kulturskolan. Detta innebär att dessa områden oftast drabbas av besparingar och "osthyveln" när ekonomin kärvar.

 

Jag har själv varit med om detta vid flera tillfällen i min egen kommun. Men att genomföra besparingar inom bibliotek och kulturskolor är oerhört kortsiktigt då obegränsad tillgång till kultur, böcker, information och kunskap är ett måste för att det ska gå bra för Sverige på sikt.

 

Det handlar helt enkelt om att skapa välutbildade, självständiga och kritiskt tänkande medborgare.

 

I detta har självklart biblioteken en viktig uppgift genom att garantera tillgång till information, stimulera kulturell mångfald och utveckling, kontakter med andra kulturer samt att stödja självstudier såväl som formell utbildning.

 

Offentligt finansierade bibliotek av god standard, tillgängliga för alla är av stor betydelse i främjandet av det livslånga lärandet.

 

Konsekvenserna av besparingarna på biblioteken är allt för tydliga. Bland annat kan vi se detta genom att boklånandet minskat till följd av försämrade öppettider, nedläggningar av filialer och bokbussar.

 

Annat som är oroväckande är att bokbeståndet minskar till följd av att man saknar möjlighet att göra inköp. Denna utveckling måste brytas.

 

Neddragningarna drabbar även skolan oerhört tydligt då allt färre elever läser böcker både i skolan och i hemmet. Detta får förödande konsekvenser vilket vi även kan se i internationella studier som visar att svenska elevers kunskaper i att läsa, skriva och förstå texter försämrats.

 

Detta har även ett klassperspektiv eftersom det finns tydliga klyftor i läsandet, biblioteksbesök och internetanvändning mellan hög- och lågutbildade.

 

Vi måste därför kraftsamla och satsa på utveckling och ökad tillgänglighet av det biblioteken har att erbjuda. Det går att åstadkomma otroligt mycket om bara viljan, engagemanget och resurserna finns.

 

Biblioteken i Bergs kommun är ett strålande exempel på vad man kan åstadkomma med endast engagemang och nytänkande. Tänk även på vad biblioteken skulle kunna åstadkomma om de fick ökade resurser!!

 

Möjligheterna är oändliga! Gör biblioteken till mötesplatser och drivhus i lokalsamhällena för information, kunskap, bildning, utbyte, kultur och mångfald!

 

 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM