TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Många av kommunerna i Jämtlands län har avtal med Migrationsverket angående mottagande av flyktingar. Detta är viktigt eftersom det handlar om att ta vår del av ansvaret för en solidarisk migrationspolitik.

 

Alla kommuner har ett ansvar att dra sitt strå till stacken. Det är därför skamligt att vissa kommuner valt att avstå från att teckna avtal med migrationsverket om mottagande. Moderatstyrda och välmående Vellinge är ett exempel på en sådan kommun.

 

Utöver det moraliska ansvaret att ta vår del av ansvaret är invandringen en väg till ökade skatteintäkter och bibehållen service på landsbygden.

Med tanke på befolkningsstrukturen i till exempel Jämtlands län skulle det betyda mycket om flyktingarna som blivit mottagna i regionen stannar kvar även på lång sikt.

 

Vi behöver all hjälp vi kan få för att komma tillrätta med den negativa befolkningsutvecklingen, utmaningen med en åldrande befolkning och arbetskraftbristen inom vissa branscher. Vi är beroende av ökad inflyttning för vår överlevnad.

 

Genom ökad flyktingmottagning i landsbygdskommuner i bland annat Norrlands inland kan vi bidra till att bryta segregationen som råder i många förorter i våra storstäder till följd av arbetslöshet, utanförskap och misslyckad integration.

 

Hur ska vi då få dessa människor att vilja stanna kvar och hur ska vi få andra att välja att bo kvar eller flytta till vår region? Det är en viktig fråga och jag tror att en viktig faktor är ökad öppenhet och ett mer välkomnande samhälle.

 

Det handlar om hur vi beter oss mot varandra och att visa upp det goda värdskapet. Målsättningen är att skapa en känsla av gemenskap och att tillsammans bidra till vår gemensamma utveckling.

 

Ansvaret för detta ligga på oss alla! Det är ett måste att komma tillrätta med den inskränkthet som i vissa delar kan prägla bruks-, landsbygds- och inlandskommuner. Vi behöver visa ökad öppenhet och öppnare attityder när det gäller människor från andra kulturer.

 

Men det handlar även om att komma tillrätta med det utbildningsförakt och den misstänksamhet mot det som upplevs som annorlunda som förekommer i viss usträckning i sådana kommuner och samhällen.

 

Vi måste vidga våra vyer och välkomna nya influenser. Mångfald är något som vi ska välkomna med öppna famnar och dra nytta av!Samtidigt som du hävdar att flyktingmottagande är så enormt berikande för kommunerna så vill du tvinga dessa att ta emot folk. Hur får du det att gå ihop? Om det nu är så fördelaktigt att ta emot flyktingar varför måste man då tvinga kommunerna, de borde ju snarast stå i kö för att ta del av denna rikedom!


Mikael Abramsson: Jag ber dig, om du ska kommentera inläggen så kan du ju läsa ordentligt först vad jag skriver.

Jag är mycket väl medveten om att segregationen är omfattande på många håll, framför allt i förorterna till våra storstäder.

Men vad beror detta på? Jo det hänger ihop med att man koncentrerat sig till områden där man har släktingar och liknande, bostadsbrist och arbetslöshet.

Jag är av den uppfattningen att mottagning av invandrare och flyktingar innebär enorma möjligheter för kommuner och regioner som lider brist på inflyttning.

Det handlar om att se möjligheterna!
Om du nu är övertygade om invandringens förträfflighet så finns det ju ingen anledning att agerandet från kommuner, som inte ta emot dessa, för "skamligt". Snarare är de ju så att de solidariskt överlåter denna rikedom till andra kommuner, något som i stället skulle hyllas!

Det är dessutom en myt att Sverige skulle behöva mer invandring för att rädda välfärden:
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=588554,00.html
http://www.ne.su.se/ed/pdf/32-4-je.pdf


Mikael Abramsson: Snälla, istället för att fastna i olika forskningsrapporter så ber jag dig titta på verkligheten. Framför allt lands- och glesbygdskommer lider brist på människor! Det är ett faktum som du inte kan bortse ifrån och här tror jag att invandring därmed kan spela en viktig roll.

För mig är det självklart att alla kommuner har ett ansvar att ta emot invandrare och flyktingar. Som det ser ut idag får framför allt Södertälje, Malmö och Göteborg bära ett enormt tungt lass. Ansvaret måste spridas helt enkelt för problemet är inte mängden utan koncentrationen.
jag tror inte att glesbygdsmänniskorna är så intresserade att ta emot flyktingar med allehanda sociala problem och jag tror inte att "flyktingar" i allmänhet tycker att de har något att hämta i våra glesbygdskommuner. Respektera svenskarna!


Mikael Abramsson: Jag beklagar din inställning. Jag tror att glesbygdskommuner har enormt mycket att ge för att öka integrationen i Sverige. Glesbygden skulle må bra av ökad mångfald och minskad inskränkthet. Sedan blir jag djupt upprörd när du beskriver flyktingar som personer "med allehanda problem". Självklart har många flyktingar varit med om många tragiska och traumatiska upplevelser, det är ju därför de kommit till Sverige. För mig är det därför en självklarhet att solidariskt hjälpa dessa utsatta människor. Genom lyckad integration kan vi även komma tillrätta med de motsättningar och det utanförskap som segregation kan medföra.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM