TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har tidigare ikväll tittat på dokumentären ”Djävulen kom till häst” på SVT angående folkmordet i Darfur. Det är en skrämmande dokumentär som visar på vilken ondska det finns i världen.


2004 fanns det stora förhoppningar om fred och en positiv utveckling i Sudan efter lyckade fredssamtal mellan de kristna rebellgrupperna i södra Sudan och det regeringstrogna och muslimska norr som kämpat mot varandra i över två decennier. Konflikten har handlat om fördelningen av resurser och möjligheterna att åstadkomma ekonomisk utveckling. I grunden en konflikt för lika rättigheter och rätten till mark och utbildning.


Dessa förhoppningar visade sig dock vara falska i och med den uppblossande konflikten i Darfur, i västra Sudan. En konflikt som riskerar att sätta en hel region i brand, en region som under lång tid präglats av splittring och söndring. Konflikten riskerar bland annat att spridas till Tchad och Centralafrika.


Konflikten i Darfur är en strid angående mark och resurser med etniska förtecken som förvärrats av klimat- och miljöhotet som spätt på den hårda konkurrensen om tillgången till mark och resurser då ökenlandskapet breder ut sig över allt större områden.


Svarta afrikaner mördas för att de anses underlägsna och för att de inte är araber. Den regeringsstödda janjawidmilisen (janjawid=djävul till häst) plundrar, bränner, mördar och våldtar obehindrat ofta med hjälp av regeringstrupper och flygunderstöd från den sudanesiska regeringen. Den sudanesiska regeringen bidrar med vapen, pengar och utbildning. Människor bränns levande och våldtäkter används till exempel som ett vapen för att förnedra och förstöra. Syftet med de brända byarna är att ”bränna allt så att de inte kommer tillbaka”. Hittills beräknas 400 000 civila ha mördats i detta pågående folkmord.


Vad är folkmord? Folkmord syftar till att ”helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan”. I Darfur pågår därmed ett folkmord och de ansvariga är janjawid och den sudanesiska regeringen.


Antalet flyktingar beräknas uppgå till 2,5 miljoner. Många av dessa har flytt till det fattiga grannlandet Tchad.


Frågan vi måste ställa oss är om vi ingenting lärt av tidigare folkmord och massakrer som i Rwanda, Srebrenica och förintelsen av judar under andra världskriget. Var löftena om aldrig mer endast tomma ord? Ska inte världssamfundet ingripa om en stat inte skyddar den egna befolkningen?


FN har till exempel antagit 17 olika resolutioner kring Darfur, men ändå tillåts krisen och folkmordet fortgå. Trupperna från Afrikanska unionen som finns i regionen har till exempel inte rätt att skydda civilbefolkningen samtidigt som den sudanesiska regimen gör allt för att förhindra trupper från FN att ta sig in i regionen. Darfur är i stort sett avspärrat från omvärlden.


Att världssamfundet hittills inte gjort mer för att få slut på misären i Darfur hänger samman med inflytandet från Kina och deras intressen i Sudan. 80 % av Sudans olja säljs till kineserna vars efterfrågan på energi ständigt stiger. Överhuvudtaget har oljeproduktionen bidragit till motsättningarna och slitningarna i landet, bland annat har produktionen lett till förstörelse av stora landområden samtidigt som människor fördrivits från sina hem och sina byar som raserats i jakten på olja.


Bland aktörerna har bland annat Lundin Oil och Carl Bildt funnits med. En fråga som man därför kan ställa sig är vad Carl Bildt haft för information om det som hänt i Darfur. Hur mycket har han vetat? Vad har han gjort för att förhindra folkmordet? Är det dessa intressen som förhindrar regeringen och Bildt från att kalla folkmordet i Darfur för folkmord?


Världssamfundet måste ta sitt ansvar! Folkmord får aldrig accepteras och måste förhindras och stoppas, med våld om nödvändigt.Det är Fn:s säkerhetssråd som inte håller. Kina lägger in veto och bortser ifrån Sudans allvarliga problem
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM