TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Här nedan följer en sammanfattning av Bergs arbetarekommuns yttrande angående ny skolpolitik. Läs hela yttrandet.

 

Vi tycker att det är positivt att skolan fått ett eget rådslag. Skolan är ett otroligt viktigt samhällsområde, och avgörande för byggandet av ett socialdemokratiskt samhälle utan klassklyftor och orättvisor. Det är därför oroväckande att vi enligt många väljare, framför allt bland LO-folket, uppfattas sakna en politik för kunskap och ordning och reda i skolan.


Vad beror detta på? Framför allt har vi varit dåliga på att kommunicera ut vår politik samtidigt som vi har varit dåliga internt på att diskutera och förankra skolpolitiken bland våra förtroendevalda, medlemmar och väljare. Detta samtidigt som så mycket händer och sker inom skolans område. Här har vi anledning att vara självkritiska. Vi socialdemokrater måste våga mer och vara tydliga med vad vi vill åstadkomma för framtida generationer.


Det handlar inte enbart om att bli bättre på kommunikation, det finns även behov av omprövning och förnyelse av vår politik. Vi har varit dåliga på att lyssna, inte bara internt, utan framför allt externt. Vi måste bli bättre på att förankra politiken i verkligheten, bland de som berörs av den, nämligen, föräldrarna, eleverna och personalen. Det handlar om att ha ett öppet arbetssätt, att gå ut och hämta in synpunkter. Det är viktigt att diskussionen om skolan fortsätter även efter att rådslaget är över. Hur stimulerar vi en fortsatt diskussion om skolfrågor?


Arbetet med förnyelsen ska dock ske med utgångspunkt i våra socialdemokratiska grundvärderingar, att skapa en sammanhållen skola för alla, att verka för det livslånga lärandet och förbättrade möjligheter att konkurrera i en allt mer globaliserad och föränderlig verklighet. Självklart med eleven i centrum.

 

Vilka är det som hävdar att skolan är dålig? Vad kan det finnas för intresse bakom svartmålningen av skolan? Det är viktigt att ha med sig detta. Det handlar om ideologi och försök från höger att genomföra ett systemskifte inom skolans värld. Högern vill lösa problemen inom skolan genom att utesluta och dela upp. Man vill införa elitklasser, göra avkall på kärnämnena och begränsa möjligheten till behörighet till högskolan. Detta är allvarligt och kan på sikt leda till ökad segregation, våld och känsla av rädsla och otrygghet. När rädslan och känslan av otrygghet får ta överhanden är vi illa ute.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM