TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har läst en intressant forskningsrapport, "A democratic architecture for the welfare state" av Viktor Pestoff vid Mittuniversitetet, angånde den tredje sektorn och demokratiseringen av välfärdsstaten.

 

Det finns många indikatorer som visar på en ökad känsla av utanförskap bland väljarna/medborgarna, skattebetalarna, brukarna och de anställda inom den offentliga sektorn. Ett demokratiskt underskott har uppkommit.


Indikationer som visar på detta är för att nämna några exempel, sjunkande valtagande, allt färre som väljer att bli medlemmar i de politiska partierna och ett ökat politikerförakt som bland annat lett fram till uppkomsten av främlingsfientliga och populistiska partier.


Många medborgare känner maktlöshet, både som anställd, som brukare och som väljare. En känsla av att inte kunna påverka sin egen vardag, sitt arbete och samhällsservicen har brett ut sig. Detta har bland annat skett mot bakgrund av en växande och allt starkare byråkrati, inom den offentliga sektorn såväl som inom den privata sektorn. På nationell nivå såväl som på lokal nivå.


Samtidigt som byråkratin inom den offentliga sektorn vuxit kraftigt har missnöjet gentemot den tillhandahållna servicen ökat. Allt fler kritiserar kvalitén och tillgängligheten framför inom allt vård, skola och omsorg.


Välfärdssamhället står därmed inför många stora utmaningar i framtiden. Hur kan vi minska utanförskapet och känslan av maktlöshet? Hur ska finansieringen, och upprätthållandet av välfärden ske i framtiden mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, allt högre ställda krav på utförandet och redan befintligt höga skatter? Hur kan vi stärka medborgarnas möjlighet att påverka välfärdens utformning och utförande? Hur kan vi stärka de anställdas möjlighet att påverka sitt arbete och därmed förbättra sin arbetsmiljö?


Utmaningen är omvandla medborgarna från att vara passiva konsumenter till aktiva medborgare. Det handlar om att tillvara ta medborgarnas vilja att bidra till, den nödvändiga, renoveringen av välfärdsbygget. Det handlar om att ge medborgarna makt och möjlighet att göra skillnad.

 

Klassbegreppet måste kompleteras med kön, ålder, etnicitet, familjeförhållanden och så vidare. Fokus måste sättas på särskilt utsatta grupper såsom yngre, äldre och andra minoritetsgrupper.


Att komma tillrätta med dessa utmaningar är ett måste för att välfärdssamhället ska överleva. Detta måste socialdemokratin förhålla sig till för att forma en politik för framtiden.


Det måste till nya lösningar. Att stärka den tredje sektorn i samhället skulle därför kunna vara ett sätt att komma tillrätta med dessa utmaningar. Detta som en mellanväg, ett komplement mellan en stark statlig välfärdsmodell kontra en marknadsanpassad modell.


Att ersätta stora statliga byråkratier med stora priva byråkratier löser inte problemet med människors utanförskap. Diskussionen om valfrihet blir en illusion för vissa medborgare att kunna påverka, samtidigt som valfrihetsreformer inte löser de långsiktiga utmaningarna. Utmaningen är att gå från passivitet till att möjliggöra ett aktivt deltagande på välfärdens områden.


Mycket av de politiska konflikterna bygger på motsättningar kring statens-, marknadens-, familjens- och den tredje sektorns ansvar. Till detta ska även läggas individens egna ansvar. Mycket av detta kan förändras och skilja sig åt med hänsyn tagen till länder, tid och politiska skiftningar.


Den tredje sektorn kan bidra till att komma tillrätta med situationer där både staten och marknaden misslyckats samtidigt som den tredje sektorn, genom mångfald, alternativ och flexibilitet, kan bidra till att lösa alla de differentierade krav/behov som medborgarna i ökad utsträckning begär.


Den tredje sektorn kan vidare bidra till en förbättrad arbetsmiljö och därmed förbättrad service samtidigt som den kan bidra till ett högre medborgerligt deltagande och därmed en fördjupad demokrati.

 

Demokrati handlar inte bara om att gå och rösta vid enstaka tillfällen, det handlar om aktivt deltagande, medborgarnas ansvar, rättigheter och skyldigheter. Att vara medborgare innebär mer än att enbart vara konsument och demokratin måste ständigt hållas levande.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM