TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kraven på socialdemokratin att presentera vår politik och våra lösningar på samhällsproblemen har den senaste tiden ökat, framför allt inom den borgerliga pressen och bland politiska journalister.

 

Det kan jag förstå och det är helt riktigt, men det är två faktorer man måste ha med i bilden då och det är för det första att vi är i opposition och för det andra att vi just är på gång med en genomgripande diskussion om vår framtida politik. Detta är en förändringsprocess som måste få ta tid, eftersom det handlar om förankring och delaktighet.

 

Här kommer även kritiken mot Mona Sahlin in att hon inte syns i debatten. Men då måste man ha klart för sig att hon är ute och reser mycket för att lyssna in stämningarna i rörelsen, vilket jag tycker är helt riktigt med tanke på att hon är ny som partiledare och eftersom vi behöver tänka igenom hur vi ska utforma vår framtida politik.

 

Hon har även varit noga med att betona lagets betydelse. Laget och politiken är viktigare än person. För mig , som alltid varit en Mona Sahlin-kramare, är Mona Sahlin en stark, tydlig och lyssnande ledare, och det är precis det vi behöver. Hennes ledarskap kan inte jämföras med Göran Persson och hans ledarstil. Det är som natt och dag om man säger så.

 

Socialdemokratin har anledning att vara självkritisk och omprövning och förnyelse är ett måste, bland annat inom skolan och arbetsmarknadspolitiken. Jag är även av den uppfattningen att vi måste göra en övergripande översyn av det svenska skattesystemet för att göra det mer hållbart och fördelningspolitiskt rättvist.

 

Allt detta måste sedan formas till en helhet, en berättelse som vi kan presentera för väljarna. Att vi saknade en trovärdig berättelse tror jag var den främsta anledningen till att vi förlorade valet förra året. Vi ansågs vara visionslösa förvaltare som inte hade förmåga att itu med de stora utmaningar vi står inför.

 

Vi måste forma en politik för framtiden som tar itu med de stora framtidsfrågorna. Det handlar om att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden, men i motsats till högerregeringen måste vi forma en politik som ställer krav men samtidigt ger stöttning och morötter. Här har vi all anledning att vara självkritiska, det är oacceptabelt att vi enbart ses som ett bidragsparti. Vi har inte ansetts förmögna att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden. Vi måste värna arbetslinjen och forma en politik som får ut fler människor på arbetsmarknaden. Gör din plik-kräv din rätt.

 

En annan faktor som jag tror bidrog till att vi förlorade valet var att vi inte hade ett genomtänkt samarbete med våra samarbetspartier i Miljö- och vänsterpartiet. Alliansen sågs som ett mycket mer trovärdigt alternativ än vad vi gjorde. Det är därför omöjligt att gå fram på samma sätt i valet 2010 som vi gjorde inför 2006 års val. Det behövs förändring och förståelsen om detta måste bli tydligare inom partiet.

 

Jag tycker dock att det är förödande för vårt samhälle att blockpolitiken är så starkt rotad i Sverige. Bland annat leder det till upprepade återställare och förändringar, skolan är ett lysande exempel på ett område som verkligen skulle behöva lugn och ro istället för ständiga förändringar.

 

Vi måste forma en politik som är långsiktig och som bidrar till kontinuitet. Som det ser ut i dagsläget är det dock omöjligt att bryta upp blocken och det är beklagligt enligt min uppfattning.

 

Även om opinionssiffrorna i dagsläget ser otroligt bra ut får vi inte slå oss till ro med detta. Det är lång tid till nästa val och mycket kan hända.

 

Människor vill ha socialdemokratisk politik, men vi behöver verkligen fundera igenom hur vår politik ska utformas. Som jag redan betonat behövs det omprövning och förnyelse. Om det får det inte råda några tvivel. Men det ska ske på våra villkor och utifrån våra grundläggande socialdemokratiska värderingar. Morgan Johanssons utspel i förra veckan angående gymnasieskolan gör mig därför orolig.

 

 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM