TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Är ett nytt Saltsjöbadsavtal på gång, lagom till avtalets 70-årsjubileum?

 

Ja, möjligheterna har onekligen öppnat sig genom Wanja Lundby-Wedins invit till Svenskt Näringsliv i Almedalen i somras och näringslivets svar igår. Svenskt Näringsliv bjuder in LO och PTK till förhandlingar om eventuella förändringar på den svenska arbetsmarknaden.

 

Jag tycker att detta är oerhört positivt eftersom det kan bidra till att skapa en ny och mer samarbetsinriktad ton i diskussionerna mellan de olika parterna.

 

Det skulle vara positivt för Sveriges långsiktiga utveckling om de olika parterna kunde lämna sina skyttegravar och kasta sina ideologiska skygglappar som allt för länge tillåtits styra och försvåra debatten.

 

Utgångspunkten måste vara att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft i en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt värld. Till detta ska självklart läggas de anställdas rätt till trygghet, kompetensutveckling och tryggare omställning.

 

Det handlar om att ge de anställda möjlighet att känna trygghet i förändring i tider av strukturomvandlingar. Förändringar som i grunden är positiva och som bidrar till att stärka den svenska konkurrenskraften, till gagn för de anställda och vår möjlighet att värna och utveckla välfärden.

 

Socialdemokratin måste uppmuntra detta initiativ! Att åstadkomma förändringar på arbetsmarknadens område ska ske genom avtal. Lagstiftning ska i det längsta undvikas. Alternativet är ett möjligt systemskifte på den svenska arbetsmarknaden!Inga nya avtal bör skrivas då vi har en folkvald regering som avser att försämra livsvillkoren för samtliga arbetare och undanröja alla möjligheter till fortsatt fred på arbetsmarknaden. Nya budgeten gör att samtliga avtal måste förhandlas om med krav på minst 50% i löneökningar för att garantera levnadsstandarden för svenska folket fram till 2010. Utan sociala försäkringar så måste vi arbetare själva betala ur egen ficka när konjunkturen vänder eller vi blir sjuka. Det innebär att vi måste få löneökningar på en extra månadslön varje månad för att läggas på hög och sparas till individens sämre tider. Alla har inte 126000:- i lön som Reinfeldt. Och han hade mage att höja sin egen lön med 5000:- efter 3 månader i yrket. Inte många arbetare som åker på sådana räkmackor genom livet.

Så inga stora avtal kan skrivas när vi har en sjuklig regering som styr landet och som syftar till att utrota alla rättigheter för vanliga människor. Dock bör en politisk strejk krypa närmare. Vi får väl se när 2 års gränsen passeras och genomslaget för vanliga människor blir konkret.
Mikael Abramsson: För att förhindra att högerregeringen genomför att systemskifte på arbetsmarknaden är det nödvändigt att arbetsmarknadens parter enas avtalsvägen.

Jag kan bara hålla med dig om att den politik som nuvarande regering bedriver är "sjuklig". Det handlar om hård klasspolitik och en strävan att slå sönder det välfärdsbygge som generationer byggt upp.
Får man hoppas att avtalet innehåller lite danskt flexicurity?


Mikael Abramsson: Det kan man hoppas. Jag tycker att vi måste våga titta på den modellen.
Formeln är enkel och praktiseras över hela världen idag. Ingen kan hävda att den inte existerar. Ska vi ha en arbetsrätt som i USA så ska vi också ha motsvarande löner. Dvs. en höjning på minst 50%. Önskar svenskt näringsliv(dvs. vår regering) detta? Om vi får ett system på arbetsmarknaden som i USA utan dessa löneökningar så närmar vi oss snarare länder som Nord Korea än USA.

Regeringen bör tänka på att USA som praktiserar deras system på arbetsmarknaden också har världens mest illojala arbetare. Det enda som gör att Sverige kan konkurrera i toppen av levnadsstandardsligan är svenska arbetares lojalitet mot sina företag som bäddar för världens mest effektiva och kvalitativa produktion.

Inga avtal kan därför slutas så länge som systemskiftet pågår. Arbetsgivarna och facket måste omedelbart inse konsekvenserna för arbetarna av regeringens politik. Det vi redan efter ett år har fått är en kraftig sänkning av levnadsstandarden för svenska folket. Detta märks dock inte av obrydda väljare förrän en cykel har gått på 6 år där halva arbetsstyrkan har passerat igenom en period av arbetslöshet och förlorat allt dom äger och har skaffat sig under sin period av arbete.

Att facket inte kräver 50% i löneökningar januari 2008 och förklarar alla avtal som "void" är en skandal. Detta kan inte fortgå. Vi talar inte om en jakt på arbetslösa utan i verkligheten så är det en jakt på varenda svensk utan stor förmögenhet. I ett globaliserat Sverige så befinner sig svensken i snitt 6 år mellan perioder av längre eller kortare arbetslöshet. Med dagens löner så kan dessa arbetslösa perioder inte kompenseras om man så slopar alla inkomstskatter helt och hållet. Sgs alla förlorar allt dom äger inom 6 år då sgs alla har passerat en period av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Därför står alliansen mycket konkret för och just nu praktiserar en politik som gör att "i alliansens Sverige så lönar det sig inte att arbeta. Över huvudtaget så är det för individen omöjligt att skapa sig en framtid genom arbete."

Detta är enkel matematik och ekonomi som även mycket obegåvade professorer som Calmfors inte kan förstå. Att staten betalar lön till Calmfors som betraktas som en dårfink internationellt är en skandal. Ännu mer skandal är dennes inflytande över regeringens skämt till ekonomiska politik.

Så kort och gott så måste vi ha nästan en fördubbling av våra löner om inte levnadsstandarden ska halveras för svenska folket inom 6 år. Mycket enkel matematik :)
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM