TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Socialdemokratin har tappat delar av den gamla traditionella arbetarrörelsemoralen. "Kräv din rätt, gör din plikt" och vikten av att satsa varje skattekrona rätt. Vi upplevs bland många som ett bidragsparti som vill höja skatterna. Under förra valet var moderaterna mycket framgångsrika genom att lyfta fram dessa värderingar och bidrog därmed till att vi förlorade valet.


För mig handlar omprövningen och förnyelsen av vår politik om att lyfta fram delar av den socialdemokratiska ideologin som försvunnit efter vägen. Det är inte fult att värna arbetslinjen, ställa krav och att betona det egna ansvaret, inom exempelvis skolan och socialförsäkringspolitiken. 


Men att göra det på det hårda och brutala sätt som högerregeringen gör är fullständigt oacceptabelt. Deras politik handlar om att slå på de som redan ligger samtidigt som man utgår ifrån att människor är lata.
Vår människosyn utgår ifrån att människor vill ta ansvar och vi socialdemokrater måste därför forma vår politik efter detta.


Socialdemokratisk politik måste utgå ifrån värnandet om, och utveckling av det välfärdssystem som vi byggt upp tillsammans med andra progressiva krafter sedan 1930-talet. Men vi står inför många utmaningar, det handlar om att bryta vanmakten och utanförskapet många människor upplever.


Arbetslösheten och sjukskrivningssiffrorna måste ner! Segregationen måste brytas! Förorterna måste rustas upp och de regionala klyftorna måste raseras! Ungdomarna måste lyftas fram som den enorma resurs de är! Jämställdheten måste förbättras och alla människors rätt att vara sig själv måste bli tydligare! Vi måste bygga det gröna folkhemmet!


"Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov". Klassisk och traditionell socialdemokratisk politik helt enkelt! Det handlar om att lyfta fram våra grundvärderingar om arbetslinjen, full sysselsättning och alla människors lika värde.


Vi måste återgå till att bli en folkrörelse i människors vardag. Vi måste vara där människor är! Hela tiden! Det handlar om att lyssna och att föra en dialog med människor för att gemensamt utveckla en politik för framtiden. Dialogen måste vara levande!


Demokratiaspekten är en central del av socialdemokratin! Vi måste därför lyfta fram denna aspekt. Framför allt måste vi arbeta för att stärka politikens inflytande över marknaden och kapitalet, internationellt, och framför allt inom EU.

 

EU har potential att bli en kraftfull motvikt mot det gränslösa kapitalets makt och inflytande. Det finns enorma möjligheter bara vi kan lämna ja- eller nejdiskussionen som enbart skadar partiet och för oss bakåt.


Samarbetet med Miljö- och Vänsterpartiet måste stärkas. Vi måste tillsammans forma en slagkraftig politik inför valet 2010 samtidigt som vi måste forma en kraftfull, gemensam oppositionspolitik. Enade vi stå, söndrade vi falla! Om vi går till val på samma sätt som 2006 så är det kört.


Utrikespolitiken och de internationella frågorna måste lyftas fram. Den gränslösa solidariteten. Alla människors lika värde. Arvet efter Olof Palme. Kärnan i socialdemokratin som fick mig att bli socialdemokrat.


Rådslagsarbetet måste få ta den tid som behövs. Vi förlorade valet och vi måste därför kritiskt granska, ompröva och förnya vår politik. Detta är ett måste! Vi kan inte stirra oss blinda på de fantastiska opinionssiffrorna. Det är inte val idag, det är långt kvar! Vi måste våga och vi måste forma en stark och tydlig politik och berättelse som vi kan presentera för väljarna.

 

En politik som utgår ifrån våra socialdemokratiska grundvärderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet och som utgår från människors verklighet.
 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM