TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har varit på partidistriktets förtroenderåd idag. Som vanligt mycket intressant och givande. Bland annat hade vi besök av Ulla Lindquist, från LO och rådslagsgruppen angående skolan.

 

Vi blev indelade i grupper för att diskutera skolrådslaget och vad kom vi då fram till?

 

Förskolan


Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Förskolan har därmed en mycket viktig funktion. Vi vill att barnen ska ges möjlighet att börja lära sig läsa, skriva och räkna redan i förskolan. Men detta ska ske på barnens villkor. Det handlar om att sätta lekinlärningen i centrum. Barn är vetgiriga och genom att uppmuntra denna egenskap kan man åstadkomma enorma resultat.


Grundskolan


Skolan måste utgå från individen och dess förutsättningar. Alla kan inte hoppa 1,60 i höjd. Alla har nämligen olika talanger som skolan måste tillvara ta på ett bättre sätt än vad som sker idag. För att åstadkomma detta måste ökade resurser satsas i de lägre årskurserna, från förskolan upp till årskurs 3-4. Detta för att i tid kunna sätta in individuella stödåtgärder. För att lyckas handlar det om att betona vikten av tillgång till specialpedagoger, resurser och tid! Vi måste ställa större krav på skolan, det finns hjälpmedel av olika slag för att underlätta elevers inlärning.


Valfrihet och mångfald


Det behövs olika alternativ till den kommunala skolan. Tyvärr upplevs den kommunala skolan vara alltför snäv och begränsande. Den upplevs förhindra nytänkande. Därför är det viktigt att det finns mångfald och valfrihet. Mångfald och konkurrens brukar även smitta av sig till omgivningen.

 

Vi vill lyfta fram den kommunala friskolan. Det handlar om att tillvara ta engagemanget hos personal, föräldrar och elever. Vi ser positivt på friskolor, men kommunernas inflytande och möjlighet att stoppa friskolor måste stärkas. Det handlar om politiskt inflytande och att motarbeta segregationen som vi ser breder ut sig, framför allt i våra storstäder. Vi säger klart nej till religiösa friskolor!


Kunskap


Folkpartiet och framför allt Jan Björklund lyckades verkligen ge väljarna bilden av socialdemokratisk utbildningspolitik som ”flummig” och inriktad på annat än kunskap. Genom att använda oneliners lyckades han verkliga mata in detta budskap hos väljarna. Vi socialdemokrater är självklart för kunskap i skolan! Men vi har en annan politik för att uppnå detta än högern.


Vi är negativa till betyg. Betyg riskerar att försämra elevers självkänsla genom att utmåla de som värdelösa. Betyg handlar om att sparka på den som redan ligger! Vi vill istället stärka och utveckla uppföljningen och informationen till eleverna och föräldrarna, framför allt genom utvecklingssamtal. Vi vill lyfta fram personliga omdömen som ett instrument istället för betyg.
Skriftliga prov är ett föråldrat verktyg att mäta vad eleverna lärt sig. Det sätter fokus på att lära sig till prov istället för att lära för framtiden.


Ordning och reda


Även när det gäller ordning och reda lyckades major Björklund det att framstå som att vi socialdemokrater inte var för detta. Helt felaktigt förstås, men genom att fokusera på mobiltelefoner och kepsar sätter man fokus på helt fel saker. Man skjuter problemen framför sig istället för att ta itu med befintliga problem i skolan. Det finns bara ett sätt att få respekt och det är genom att visa respekt!


Vi måste lyfta fram de goda exemplen, såsom Rinkebyskolan och satsa på stärkta elevvårdsteam, med eleven i centrum. Samarbete är ett måste för att komma tillrätta med bakomliggande problem.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM