TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det har uppstått en diskussion i Bergs kommun angående att eleverna i årskurs 6 i Åsarna inte längre har möjlighet att åka till Svenstavik för "inskolning" och undervisning i b-språk och hemkunskap. Detta av besparingsskäl.

 

Att ta hänsyn till budget är ett måste och en självklarhet. Men jag anser att vi förtroendevalda i Bergs kommun har försatt oss i denna situation själva genom att inte anpassa skolstrukturen efter elevantalet. Något som borde gjorts för länge sedan..

 

Skolorna i Berg är inte heller anpassade efter läroplanens indelning i åk 0-5 och 6-9. Det är trist tycker jag och anledningen är viljan att behålla alla byskolor till varje pris.

 

Eleverna har rätt till social stimulans och därför är det bra att denna diskussion nu förs upp på tapeten så att det äntligen kan bli en ordentlig diskussion angående skolstrukturen i kommunen.

 

Vi måste se till elevernas perspektiv huvudsakligen istället för föräldrarnas rädsla för, och motstånd mot, förändring. Det är barnens bästa som måste sättas i centrum i debatten.

 

Jag ser fram emot Britt Hedbergs rapport om skolstrukturen i kommunen!

 


 

Jag har blivit anklagad för att "gnälla" när jag för fram kritiska synpunkter kring majoritetens undanhållande av information och agerande gentemot oss i oppositionen.

 

Det är häpnadsväckande, information och öppenhet är nämligen A och O för att vi som sitter i minoritet ska kunna bedriva en aktiv och tydlig oppositionspolitik.

 

Det handlar om att majoriteten måste kunna respektera opposition, fack och framför allt personalen.

 

Samtidigt antyds det att vi saknar lösningar på problemen i kommunen. Inget kan vara mera felaktigt.

 

För mig som socialdemokrat och representant för oppositionen i kommunen är det viktigt att forma en konstruktiv oppositionspolitik för kommunens bästa. Detta i samarbete med alla de aktörer som vill sträva framåt. Att vara i opposition handlar om att kritiskt granska majoritetens förehavanden, föra fram egna lösningar och att lyssna!

 

Det kommer jag och övriga socialdemokrater fortsätta att göra!

 

Om någon vill läsa vad vi socialdemokrater vill åstadkomma i kommunen kan ni gå in och läsa vårt handlingsprogram.

 

 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM