TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Som ni säkert redan vet så hade MUF kongress i Sundsvall för ett tag sedan. Man bestämde sig då bland annat för att arbeta för en legalisering av hembränning. Syftet med detta sägs vara att öka individens frihet och möjlighet att göra som man vill och genom detta underminera och bryta upp det svenska alkoholmonopolet!


Med argumentet att låta människor göra som man vill skulle man lika gärna plädera för att legalisera narkotikaanvändning. Det håller inte! Vi måste se till samhällets normer och farorna med ökad tillgänglighet och förbrukning. Vi måste se till riskerna och konsekvenserna. Ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion både bland barn, ungdomar och vuxna.


Det är därför ofattbart att MUF vill verka för legal hembränning, skrotat alkoholmonopol och alkoholförsäljning i vanliga matbutiker, mackar och så vidare. Man vill vidare tillåta alkoholreklam, sänka inköpsgränsen till 18 och tillåta krogarna att ha öppet hur länge de själva vill.

 

Man säger sig vilja bryta med det fängelse som ett socialdemokratiskt samhälle anses vara!


Är detta att ha den positiva människosyn som MUF säger sig verka för???

 

För mig låter det bara djupt oansvarigt och visar på ett fullkomligt förakt för alkoholens skadeverkningar och människors utsatthet.


Redan idag lever 200 000 barn med minst en förälder som lider av alkoholmissbruk.


5 000-7 000 människor dör varje år som resultat av alkohol.


Vissa samhällsekonomiska uppskattningar visar att samhällskostnaderna för alkoholen uppstiger till 156 miljarder!!


Vad tror ni konsekverna av MUF:s politik blir? Det är nog inte svårt att lista ut...


Priset för MUF:s så kallade frihet och positiva människosyn innebär enbart ökade samhällskostnader i form av ökat våld och ökade alkoholskador och spär enbart på människors utsatthet och maktlöshet.


Är detta att öka människors frihet?Återigen är det enbart att instämma i ditt inlägg. Bra att du håller "grytan kokande" i denna viktiga samhällsfråga. Det kan aldrig bli för lite med sådana här inlägg. Förhållandet i landet säger det med stor tydlighet. Felaktig alkoholpolitik har lett fram till rådande situation.

Det är att beklaga att så få tar till orda trots vetskapen om de stora sociala och ekonomiska skadeverkningarna. Jag tillåter mig att kalla det för dubbelmoral.

Centerstämman i Kalmar blåste liv i debatten om sänkt skatt på öl och vin. I Finland pågår visst debatten för fullt för att höja alkoholskatten på grund av stora skadeverkningar efter deras skattesäkning och därmed införliva EU-normen i denna fråga.

Införselkvoterna är helt orimliga och bör därför bli föremål för omprövning. Vem orkar med denna politiska börda?


Mikael Abramsson: Jag håller fullständigt med dig. Jag är kritisk mot tidigare socialdemokratiska regeringar som inte tydligare tagit ställning för folkhälsan gentemot "spritlobbyn" i Sverige såväl som inom EU.

Vi måste föra upp införselkvoterna till diskussion, dessa är fullständigt orimliga! Vi socialdemokrater borde ha tagit fighten för länge sen!

På samma sätt som jag är tacksam gentemot den förra regeringens samarbetspartier när det gäller skattesänkningar på alkohol får jag i fallet med högerregeringen hålla tummarna för att kristdemokraterna vågar stå emot trycket från de övriga regeringspartierna. Sänkta skatter skulle enbart öka konsumtionen ytterligare.
Av ren slump kom jag för en tund sedan att titta på TV, kanal 9. (för mig ny kanal efter övergång till digital sändning i början av denna månad.)

Programmet handlade om rådande förhållanden i Ryssland, gällande den höga alkoholkonsumtionen. Ryssland ledande alkoholforskare deltog i inslaget. (det finns visst få sådana forskare i Ryssland) Bla sade denne forskare att det viktigaste styrmedlet i alkoholpolitik utgör skattenivån. Låg skatt mycket hög konsumtion. Därav de ryska problemen. Vidare framkom att medellivslängden på män i Ryssland ligger i nivån 65 år. Den höga alkoholkonsumtionen utgör en starkt bidragande orsak till en så låg medelålder.

Ungdomskonsumtionen är synnerligen hög. Dödligheten på grund av denna höga konsumtion uppgår till några hundratusentals dödsfall årligen. Den ryska konsumtion uppgavs vara dubbelt så hög som i Tyskland. Den stund jag såg av programmet framkom ganska så tydligt vilka enorma problem landet har med denna höga konsumtionsnivå. Billig sprit orsakar stora samhällsproblem, vilket är en fullt korrekt slutsats.

Ett spontant, intressant, program som ger stöd för teorin att tillgång och pris är de två viktigaste styrmedlen betr alkoholpolitik. Många utskänkningsställen och lättillgängliga och låg beskattning ger höga konsusmtionsnivåer och därmed också höga skadeverkningar. Enkelt men ändock svårförståligt.

Hur tänker man när nu bla Centerpartiet föreslår höjd skatt på el men sänkt skatt på öl och vin??

Är elen så mycket mera samhällsfarlig i förhållande till alkohol, att det krävs ökat skatt från en nivå som redan är mer än fullt tillräcklig?? (industrin klagar,bla Utansjö, även hushållen. Avregleringen ett klart misslyckande)

Min slutsats blir att det här med politik är inte lätt att förstå, under sådana här betingelser.


Mikael Abramsson: Intressant. Jag tror att allt fler länder kommer inse betydelsen av en aktiv alkoholpolitik med höga skatter och begränsad tillgång. Framför allt i Central- och östeuropa.
Som en kompletterande uppgift till mitt tidigare inlägg finner jag i dag på förmiddagen uppgiften om att Finland ska höja skatten med 15 procent på sprit och andra starka alkoholdrycker. På öl och vin höjs skatten med 10 procent. Förslaget kommer från den finska regering och ligger i budgetförslag inför 2008.

Enligt en opinionsundersökning under den gågna sommaren stödde två tredjedelar av de tillfrågade finländarna en höjning av spritskatten. Källa till dessa uppgifter är DRUGNEWS.

Detta görs för att minska alkoholkonsumtionen, som har utvecklats synnerligen negativ sedan landet sänkte alkoholskatten.

Dessa uppgifter stöder verkligen tanken att bla Centerpartiet är ute på helt felaktig väg genom sitt beslut om sänkta skatter på öl och vin. Finland har tydligen något att lära ut i dagsläget vad gäller alkoholpolitik. De övriga partierna bör nog också lära av vad Finland nu vidtager för åtgärder i alkoholfrågan.

En annan uppgift jag tog del av i dag är bla att på Ålands sjukhus, akutmottagningen, är patienterna ungefär till 25 procent alkoholpåverkade och skadorna härrör från denna berusning. Alkohol kostar pengar och skapar onödigt lidande, vilket alla ännu inte har insett till fullo.


Mikael Abramsson: Till saken hör att Finland sänkte sina skatter för ett antal år sedan, men man har nu sett konsekvenserna av ökad tillgänglighet och höjer därför.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM