TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vi vet att antalet elever i kommunen, enligt beräkningar, kommer att sjunka dramatiskt de närmaste åren. Detta är en verklighet som vi måste ta mycket större hänsyn till i det fortsatta budget- och förändringsarbetet den närmaste tiden. Det är därför positivt att verksamhetsnämnden satt igång ett sådant samarbete tillsammans med kommunförbundet. Den nuvarande skolorganisationens områdes- och åldersindelning, lärartäthet, och ledningsstruktur måste ses över förutsättningslöst liksom förekomsten av resultatenheter och antalet enheter inom för- och grundskola.

 

Det handlar om att se på eventuella konsekvenser, kostnader och vinster. Men det viktigaste är att lyfta fram och definiera kvalitetsbegreppet. Kommunens hyresavtal måste ses över då det rör sig om enorma summor. Det är även viktigt att se över kök och städ och att verkställa tidigare beslutade besparingar.

 

Överlag är det viktigt att minska de fasta kostnaderna till förmån för personal och verksamhet.


När det gäller vård och omsorg är det bekymmersamt att befolkningen minskar samtidigt som omsorgsbehovet kommer att vara oförändrat. Detta gör det nödvändigt att även se över strukturen inom vården och omsorgen för att hitta besparingar och effektivitetsvinster på samma sätt som inom skolan. Vi ser det även som mycket angeläget att arbeta fram en långsiktig personalförsörjningsplan med tanke på kommunens rekryteringsbehov i framtiden. För att öka intresset att arbeta inom framför allt vården och omsorgen är det nödvändigt att stärka yrkets status, bland annat genom möjlighet till heltid, högre lön, kompetensutveckling och ökat inflytande.

 

Jag vill även lyfta fram betydelsen av att komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen.

För att Bergs kommun ska kunna få en bra utveckling måste vi samarbeta med länet i övrigt. Betydelsen av samarbete och samverkan kan inte nog betonas för att bättre kunna tillvara ta de resurser och den kompetens som finns i kommunen och i länet. Vi måste samarbeta mer inom kommunen, men det räcker inte, vi måste söka närmare samarbete med andra kommuner kring exempelvis näringslivsutveckling, marknadsföring, utbildning och administration, såsom gemensam lönehantering.


Jag tycker att Bergs kommun i mycket större utsträckning än idag ska söka samarbete med andra kommuner, framför allt med Härjedalen, Åre och Östersund bland annat eftersom många av kommuninvånarna pendlar inom den regionen, både till arbete och till skola. Vi måste även stärka samarbetet med Jämtlands läns landsting.


Det är mycket positivt att det görs en inventering av vad inom den kommunala verksamheten som man kan samarbete med andra aktörer om, även om detta gjorts tidigare utan att det hänt något!

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att bidra i arbetet med att utveckla kommunen för att skapa förutsättningar för ökad inflyttning, fler näringslivsetableringar och vi kommer att driva möjligheterna till samarbete med övriga kommuner. Vi måste se framåt och arbeta tillsammans för kommunen och dess invånares bästa framför allt för våra barn- och ungdomar som är vår framtid.

 

Våra barn och ungdomar är en avgörande resurs för att kunna driva den kommunala utvecklingen framåt och utveckla Bergs kommun i positiv riktning. Framtiden byggs genom att skapa en positiv uppväxt för de unga. Det handlar om att tillsammans skapa ökad framtidstro och optimism i kommunen!

 

Vi vill göra en bra kommun ännu bättre. Vi vill göra Bergs kommun till möjligheternas kommun.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM