TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hade arbetsmarknadsnämnd i Svenstavik idag. Det var ett mycket intressant möte där vi fick redovisningar av bland annat integreringen av invandrarna/flyktingarna i kommunen och situationen på arbetsmarknaden i stort.

 

Det finns ljuspunkter, arbetslösheten sjunker. Den öppna arbetslösheten i kommunen ligger på 2,3 %, medan den sammanlagda ligger på 5,3. Detta är självklart mycket glädjande, men det finns hot och utmaningar som vi måste bemöta.

 

Arbetsmarknaden hotas av överhettning och flaskhalsar som gör det svårare för företagen att rekrytera arbetskraft. Detta samtidigt som de arbetslösa utan utbildning får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden.

 

Svårigheten att rekrytera arbetskraft är ett hot mot kommunens möjlighet att öka sysselsättningen och arbetet för nya företagsetableringar i kommunen. Bristen på bostäder är också en flaskhals som ställer till med problem.

 

Speciellt oroande är den stora gruppen ungdomar under 20 år som saknar arbete, utbildning och som inte alla gånger ens är registrerade på Arbetsförmedlingen och som man därmed saknar kunskap om. Detta är mycket allvarligt, dessa ungdomars utanförskap måste brytas. Det handlar om att ge dom möjlighet till försörjning och bostad och därmed möjlighet att leva ett självständigt liv.

 

Denna grupp måste först och främst kartläggas och sedan måste åtgärder sättas in på ett brett spektrum, genom anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildningar, lärlingsprogram och andra åtgärder. Vi måste stärka samarbetet med gymnasieskolan och kommunens näringsliv.

 

Regering och riksdag har ansvaret att skapa förutsättningar för fler att komma ut på arbetsmarknaden. Högerregeringen bedriver dock en omodern och orättvis politik som skapar ökade klyftor i samhället.

 

Bland annat slaktar man arbetsmarknadspolitiken, vilket försvårar företagens möjlighet att rekrytera och de arbetslösas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

 

Högerregeringen målar vidare upp en bild av sjuka och arbetslösa som snyltare som lever på andras skattepengar! Detta för att kunna driva igenom ett nyliberalt systemskifte.

 

Även kommunen har dock ett stort ansvar och betydelsen av ett starkt samarbete mellan arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunen är av stor vikt. Det handlar om att sätta in individuella åtgärder med människan i centrum.

 

På sikt kommer det behövas kraftfulla satsningar på validering och omskolning. Det kommer även bli nödvändigt med arbetskraftsinvandring.

 

När det gäller invandrarna/flyktingarna i kommunen, som i dagsläget uppgår till ett 60-tal, varav hälften barn och ungdomar, fanns bara glada nyheter att rapportera.

 

Arbetet med att varva SFI och praktik fungerar väl och alla har varit på språkpraktik. Utbildningsnivån och språkkunskaperna varierar dock kraftigt.

 

Överhuvudtaget har invandrarna/flyktingarna blivit otroligt välkomnade i kommunen och det är oerhört glädjande och förhoppningsvis kommer de att rota sig här.

 

Bergs kommun mår bra av ökad mångfald!Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM