TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Även om vi på många sätt har anledning att se ljust på framtiden för Bergs kommun har vi stora utmaningar framför oss, bland annat med tanke på befolkningsutvecklingen, den åldrande befolkningen och den kommunala ekonomin, som kommer att förvärras om inget helhetsgrepp snart tas. Det är nödvändigt att ta ett samlat grepp om kommunens verksamheter kopplat till uppsatta verksamhetsmål och arbetet med att stärka kommunens ekonomi.


Vi måste tillsammans med våra medborgare hitta förutsättningar att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen och detta kräver att vi vågar tänka nytt och i nya banor. Det handlar om att se förändringar som något möjlighetsskapande istället för att bara se problemen, det handlar om att ha en positiv syn på framtiden. Framtiden blir vad vi gör den till, varken mer eller mindre. Samtidigt som vi måste våga vara offensiva måste vi även vara realistiska. Det är inte bara Bergs kommun som eftersträvar ökad inflyttning och vi måste därför skapa förutsättningar för våra medborgare att vilja bo kvar i kommunen. Det handlar kanske om att byta perspektiv eftersom vi vet att befolkningsutvecklingen i länet varit negativ sedan 1950-talet.


Det är dock viktigt att se över kommunens möjligheter att påverka inflyttningen och ta reda på varför människor flyttar eller väljer att stanna kvar. I detta sammanhang är jämställdhetsperspektivet mycket viktigt att lyfta fram eftersom bristen på kvinnor är ett hot mot länets överlevnad. Vi måste stärka jämställdhetsarbetet för att frigöra både kvinnor och män.


För oss socialdemokrater är det självklart att vi måste anpassa och förändra den kommunala organisationen mot bakgrund av en föränderlig verklighet, med sjunkande invånarantal, och ur ett helhetsperspektiv sätta medborgarnas behov i centrum. I detta nödvändiga förändringsarbete är det viktigt att vi förtroendevalda för en kontinuerlig dialog med berörda aktörer och med medborgarna.


Bergs kommun är en utpräglad landsbygdskommun. Två av tre bergsbor bor i någon av de omkring 125 byar som ligger utspridda runtom i kommunen. Vi socialdemokrater vill arbeta för att skapa goda förutsättningar för en levande landsbygd. För att vi ska lyckas med detta krävs en satsning på landsbygdsutveckling.

 

Byutvecklingsgrupperna runtom i kommunen måste ges möjlighet att bedriva sin verksamhet och samarbetet mellan kommunen och dessa grupper måste stärkas. Det är viktigt att hela kommunen utvecklas och att all den kreativitet och det engagemang som finns ute i byarna tillvaratas och tillåts växa och frodas. Vi måste värna bygdegårdarnas möjlighet att vara ett centrum ute i byarna.


Vi måste skapa förutsättningar för ökad inflyttning och då är det A och O att det finns möjlighet till arbete, boende och fritidsaktiviteter. Som det ser ut i dagsläget är bristen på bostäder ett hot mot kommunens utveckling, framför allt i de nordöstra delarna av kommunen där det tätortsnära boendet är möjligt. Det är sådant boende som efterfrågas, inte bara i dagsläget utan mest troligt även i framtiden. Det är därför djupt olyckligt att kommunen inte kommit längre i arbetet med att skapa byggbara tomter i Hackåsbygden. I detta sammanhang är det viktigt att påminna om Hackåsbygdens byutvecklingsgrupp som ville ta ett eget initiativ till att skapa möjligheter till ökat boende i bygden. Tyvärr valde dock kommunens majoritetsgrupp att tacka nej till detta erbjudande och efter det har inget hänt.


När det gäller möjligheterna till fritidssysselsättning, och därmed förutsättningar för ökad inflyttning, är det viktigt att lyfta fram byggandet av en sporthall. Detta är viktigt för att stärka kommunens attraktionskraft, framför allt bland ungdomar, men även för många andra. Det handlar om att gå från ord till handling!


Det är även viktigt att kommunen närmare analyserar vad SCB:s medborgarundersökning visar, eftersom den visar på allvarliga brister i vår kommunala service och infrastruktur som måste rättas till.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM