TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bergs kommun håller just nu på och arbetar med en strukturplan med syftet att ta ett samlat grepp om kommunens ekonomi och verksamheter.

 

Det är positivt att kommunen arbetar fram en övergripande strukturplan för kommunens verksamhet. Det är nödvändigt att titta långsiktigt på kommunens utveckling för att möjliggöra en framtida positiv utveckling och en hållbar ekonomi i balans. Det handlar om att peka ut en färdriktning vad gäller kommunens verksamhet och utveckling. Det är även viktigt att lyfta fram betydelsen av aktiv omvärldsanalys, detta för att bättre förstå vad som händer och sker, lokalt, såväl som regionalt, nationellt och globalt, och därmed vinna konkurrensfördelar.


Bergs kommun har enorma möjligheter, bland annat genom den expanderande turistnäringen och genom det stora engagemang för vår bygd som finns ute i våra byar, föreningar, organisationer och företag. Detta är något som vi måste tillvara ta och värna om.

En aktiv lokal näringspolitik är en avgörande förutsättning för nya företagsetableringar, skapandet av nya företag, ökad sysselsättning, inflyttning och en förbättrad kommunal välfärd för alla. Utan tillväxt och sysselsättning finns det inga resurser att fördela till vår gemensamma välfärd. Vi måste lyfta fram entreprenörskapet. Samtidigt ska man vara medveten om att en väl fungerande offentlig sektor är en nödvändighet för en positiv näringslivsutveckling.


Det är även nödvändigt att komma tillrätta med kommunens brist på arbetskraft som är ett stort hot mot många företags, och därmed kommunens, möjlighet att växa och skapa förutsättningar för ökad inflyttning. Kommunen måste därför stärka dialogen och samarbetet med näringslivet, skolan och arbetsförmedlingen.

 

Vi måste arbeta för att skapa en ökad dynamik och diversifiering av näringslivet i Bergs kommun. I detta perspektiv är det även viktigt att se positivt på globaliseringen och dess möjligheter och att arbeta med kompetensutveckling för att stärka våra möjligheter att konkurrera.


Vi förtroendevalda måste bli bättre på att diskutera strategiska framtidsfrågor med våra lokala företagare detta för att främja ökad utveckling och framtidstro.


Det handlar om att ha en helhetssyn på kommunens utveckling, där vi betonar betydelsen av näringslivsfrågor, ett gott föreningsliv och där vi lyfter fram våra barn- och ungdomar, landsbygdsutveckling och folkhälsoarbetet. Det handlar om att uppnå en optimal användning av personella och ekonomiska resurser i kommunen och att skapa ”en väg in i kommunen”.

 

Det är viktigt att slå fast att Nua:s (näringslivs- och utvecklingsavdelningen) mål är att arbeta offensivt för att utveckla kommunen, skapa tillväxt och öka inflyttningen till kommunen, detta i samarbete med berörda aktörer. Detta är avgörande för att vi ska kunna skapa en positiv utveckling av Bergs kommun.

 

Avdelningen ska kännetecknas av flexibilitet, hög servicenivå, samarbete och det goda värdskapet. För att avdelningen ska bli framgångsrik är det viktigt att lyssna på dess eventuella behov av ökade resurser, bland annat när det gäller möjligheten att söka externa medel, från exempelvis EU.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM