TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Arbetet med att skapa en modern socialdemokrati har påbörjats och de ideologiska diskussionerna har börjat komma igång. Det är oerhört glädjande och viktigt eftersom det skapar kreativitet och vitalisering. Vi måste väcka liv i en kropp som under senare tid börjat tröttna betänkligt.

 

Socialdemokratin står inför många och stora utmaningar framöver. Partiet måste lyfta fram de viktiga framtidsfrågorna till diskussion och våga ta den debatten och samtidigt skapa en kraftfull och tydlig opposition gentemot högerregeringens brutala klasspolitik. Partiet måste ta sikte mot framtiden.


Bland annat handlar det om att forma en politik för att minska kostnaderna för ohälsan i samhället och att skapa ett mänskligare arbetsliv samt att finna lösningar för att begränsa de negativa effekterna av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Europasamarbetet måste förstärkas och förankras hos medborgarna. Det handlar om att förstärka arbetet med att forma EU till en motvikt mot det internationella kapitalets ökade makt.

 

Vi måste forma en utbildningspolitik med barnen och ungdomarna i centrum. En utbildningspolitik som bidrar till att bryta samhällsklyftorna i samhället. Även arbetet med att förstärka integrationen och motarbeta diskrimineringen i samhället måste stärkas. En annan mycket avgörande utmaning är att få ekonomin att växa.


Ökad tillväxt och en långsiktig hållbar ekonomi med en budget i balans är avgörande förutsättningar för att kunna utveckla och trygga välfärden. Tillväxt behövs då ökade resurser krävs för att vi ska kunna bedriva en offensiv politik för ökad välfärd och jämlikhet. Sysselsättningen måste öka, men utan att slå på de arbetslösa, sjuka, ungdomar, invandrare och äldre.

 

Det är bara genom förnyelse och tillväxt som vi kan skapa trygghet, rättvisa och stabilitet på lång sikt. Det handlar om att utforma en stark politik för tillväxt, utveckling, jämlikhet och rättvisa då sambandet mellan dessa områden är starkt. Förändring och tillväxt underlättas av trygghet.


Socialdemokratin har ägnat för mycket tid åt att försvara och förvalta dagens välfärdssystem utan att vara självkritiska. Partiet står vid ett viktigt och avgörande vägval. Hur kan vi utveckla, förändra och förstärka vår gemensamma välfärd?

 

Prioriteringar måste göras på vad vi ska lägga resurserna och vi måste våga granska systemen och våga ställa kritiska frågor och diskutera dessa utan att bli anklagade för att vara höger/vänstersossar eller borgerliga privatiseringsanhängare eller socialiseringsförespråkare.


Vår politik måste utgå från verkligheten och den offentliga sektorn kan i framtiden inte ansvara för all service utan måste kombineras med andra lösningar. Medborgarnas egna ansvar och egenmakt måste förstärkas och vi måste synliggöra att välfärdssamhället inte bara innebär rättigheter utan även skyldigheter.

 

Vi måste våga tänka nya tankar och förstärka partiets samhällskritik. Vi måste bli bättre på att diskutera visioner och den politik vi vill föra, på kort sikt men framför allt på lång sikt.


Hur vill vi att samhället skall se ut i framtiden? Vad vill vi förbättra och vad vill vi förändra? Det handlar om att forma partiets politik i en allt mer föränderlig och globaliserad värld där det är avgörande att tillvara ta de möjligheter som dessa förändringar innebär samtidigt som vi måste komma tillrätta med dess avarter.

 

Vi socialdemokrater måste forma en politik för trygghet i förändring, att bygga ett starkt samhälle med starka och trygga individer.


Det handlar om att stärka socialdemokratins ställning i framtiden, i ett modernt och kreativt Sverige präglat av framtidstro, tillväxt, rättvisa, jämlikhet, delaktighet och en robust välfärdsstat där medborgarna känner trygghet och tillit gentemot varandra och välfärdssystemen.

 

Socialdemokratin skall vara en modern, reforminriktad och framåtblickande rörelse som ser möjligheterna i en föränderlig värld samtidigt som det handlar om att värna och stärka de traditionella värderingarna kring frihet, jämlikhet, rättvisa och internationell solidaritet.


Socialdemokraterna skall vara ett parti i människors vardag. Det förändringarna syftar till är att bevara och stärka en välfärdsmodell i socialdemokratisk tappning och att uppnå full sysselsättning och att bryta människors utanförskap. Detta utan att slå på sjuka, arbetslösa, ungdomar, äldre och invandrare såsom högerregeringen gör! Det handlar om att skapa ett samhälle för alla.


Socialdemokratins viktigaste uppgift är kampen för alla människors lika värde och att skapa ett tryggare och rättvisare samhälle utan sociala, ekonomiska och regionala klyftor.

 

Vi ska vara stolta över vad vi lyckats åstadkomma samtidigt som vi måste vara beredda att förnya och förändra vår politik. Vi är långtifrån nöjda, reformarbetet och opponerandet mot högerregeringen måste därför fortsätta.Bra Mikael!

Jag håller med dig på alla punkter.
Framför allt måste vi våga säga att vi vill använda oss av EU-medlemskapet för att bygga ett socialdemokratiskt Europa.


Mikael Abramsson: Tack för ditt stöd =)

Jag förstår inte varför så många inom den svenska samlade vänstern är emot EU-medlemskap. För mig handlar ett starkt EU om att stärka politikens- och demokratins verkningskraft.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM