TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hur ska vi kunna upprätthålla en stark välfärdsstat när resurserna är begränsade?


Det viktigaste är arbetet med att skapa hållbar tillväxt och utveckling. Tillväxt är en avgörande förutsättning för att kunna utveckla och trygga välfärden. Det är bara genom förnyelse och tillväxt som vi kan skapa trygghet och stabilitet på lång sikt. Viss omfördelning av resurser är möjlig men det måste till mer än så. Omprövning, förändring eller avveckling av offentliga åtaganden är nödvändigt.


Framför allt måste kommunernas uppdrag koncentreras till att uppfylla kärnuppdraget nämligen att erbjuda välfärdstjänster, och andra nödvändiga planeringsfunktioner. Medborgarnas egenansvar och egenmakt måste dock förstärkas, vilket bland annat innebär betoning på förebyggande arbete, livskvalitet, när det gäller hälso- och sjukvården.


För att garantera medborgarna en god samhällsservice och en likvärdig välfärd är det viktigt med ökad målstyrning och en stark statlig nivå som har tillsynsansvar och möjlighet att följa upp och utvärdera bland annat skolan, äldreomsorgen, sjukvården och annan samhällsservice som bedrivs i kommunerna och i regionerna.


Likvärdighet handlar om att garantera medborgarna en god samhällsservice med hänsyn tagen till lokala behov och förutsättningar. Det handlar om att upprätthålla medborgarnas tilltro till välfärdssystemen för att kunna undvika det systemskifte som riskerar att bli följden om vi inte mycket snart genomför förändringar inom den offentliga sektorn och i samhällsorganisationen i stort.


Det handlar om att se möjligheter istället för problem och att våga tänka nya tankar. Detta är ett långsiktigt arbete som måste fortgå kontinuerligt!Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM