TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Om mig

 

Bakgrund och skolgång

Jag heter Carl-Gustaf men kallas ofta C G. Jag föddes 1930 i Räktjärv vid en vik av Kalix-älven. Det var i en utpräglad arbetarfamilj. Far byggde huset på en avstyckad skogstomt. Där föddes några år senare min bror.

Efter folkskolan öppnades möjligheten att fortsätta studier först vid en kommunal realskola och senare vid ett treårigt gymnasium.

 

Yrkesutbildning

Mitt huvudintresse låg i ett yrke som civilingenjör i elektroteknik. Jag blev också antagen på KTH i Stockholm, men av ekonomiska skäl kunde jag inte börja studierna. Möjlighet till lån fanns inte. Ett exempel klassamhället, där ett arbetarbarn styrdes av föräldrarnas plånbok! Det blev i stället läraryrket och senare tjänst som rektor. 

 

Som ålderspensionär

Eftersom jag varit fackligt engagerad under hela min yrkesverksamma tid och därmed knuten till föreningslivet, har det varit naturligt för mig att som pensionär fortsätta med föreningsengagemang. Jag har under åren arbetat i många olika föreningar, inte minst med anknytning till äldre. Självklart följer jag med starkt intresse vad som sker även i skolan.

Redan i februari 1999 bildade jag tillsammans med några äldre Internet-klubben SeniorNet BD inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Den verksamheten är viktig och intressant, och därför fortsätter jag att vara klubbens ordförande.

 

 

 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM