TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
SSU kräver fler satsningar på jobb för unga
13 mars 2009 20:51Jobbkrisen tar sig allt djupare in i svenska folkets vardag. Unga människor drabbas extra hårt på grund av otrygga anställningsformer och kort arbetslivserfarenhet. Sverige har idag sex gånger högre ungdomsarbetslöshet än övriga Europa. Detta kommer Sveriges starkaste motståndsrörelse, SSU, aldrig att acceptera. Vi utkräver nu ansvar från Sveriges makthavare på alla nivåer.

Därför överlämnade Therese Stoltz, distriktsordförande i SSU Halland, idag ett kravbrev till Carl Fredrik Graf, moderat kommunalråd i Halmstad. Kraven från SSU är att kommunen garanterar alla ungdomar i nian och på gymnasiet sommarjobb, både inom kommunal verksamhet och privata företag, att kommunen inför ett utbildningsvikariat där unga får chansen att jobba medan äldre vidare utbildar sig, samt att kommunen inför obligatorisk praktik på samtliga gymnasielinjer, eftersom att detta är många ungas första möjlighet att få en fot in på arbetsmarknaden.
- I Halland uppgick antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år i slutet av januari till 1 300 personer, vilket är nästan 400 fler än under motsvarande tid året innan. Arbetslösheten bland ungdomar har ökat med 33 procent. Vi kommer att kräva att samtliga kommuner i Halland tar ansvar och Halmstad, länets största kommun, borde självklart gå i bräschen, säger Therese Stoltz.
- Vi vill investera i våra ungdomars framtid och ta tillvara på deras kunskaper. De om någon grupp besitter färska lärdomar redo att tillföras arbetsmarknaden. Det är i lågkonjunkturer behovet av nya innovationer och satsningar behövs. Därför tycker vi att borgarnas icke-politik för ungdomar är oförståelig. Vi vet att Sveriges ungdomar vill och kan om de bara får rätt möjligheter, säger Jytte Guteland, förbundsordförande SSU.

 

Texten hämtad från: http://www.ssu.se/om_ssu/?idart=2936