TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Mäns våld mot kvinnor har trots ansträngningar ännu inte minskat
7 maj 2008 21:45


Kvinnofridspropositionen fyller 10 år.

 

Men mäns våld mot kvinnor har trots ansträngningar ännu inte minskat. Mäns kontroll, övergrepp och våld mot kvinnor är det mest extrema beviset på den obalans som råder mellan kvinnor och män i samhället, dvs mäns överordning och kvinnors underordning.

 

Vi socialdemokrater arbetar sedan länge aktivt för att motverka såväl fysisk som psykisk misshandel, men också prostitution och människohandel med kvinnor och barn för sexuella ändamål.

 

I och med Kvinnofridspropositionen 1998 antogs ett omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa våldet mot kvinnor. De centrala utgångspunkterna var en förstärkt och förbättrad lagstiftning, förebyggande insatser och ett bättre bemötande av utsatta kvinnor. Men mycket återstår för att förändra attityder i hela samhället

Att Kvinnofridspropositionen fyller 10 år 2008

bör uppmärksammas inom kommunerna. Vi har ansvar för såväl åtgärder som opinionsbildning för en förändring.

Diskrimineringen av kvinnor fortsätter på grund av brist på politisk medvetenhet, initiativ och kunskap men också av ovilja att utmana manliga maktstrukturer. Sverige har inte på jämställdhetsområdet som på andra politiska ansvarsområden en myndighet till stöd för implementering och uppföljning. Därför ligger ett större ansvar på kommuner att aktivt bidra till undanröjande av all slags diskriminering av flickor och kvinnor.

Vi föreslår

att kommunen uppmärksamma att kvinnofridsproppositionen fyller 10 år i år

att kommunen inför kvinnokonventionen i vidareutbildningen för lärare.

att elever inom kommunens skolor får utbildning i kvinnokonventionen

att satsningar görs för att höja kunskapen inom hela kommunen om Kvinnnokonventionen

att olika organisationers kunskap och erfarenhet inom området tas tillvara i arbete för att öka kunskapen om kvinnokonventionenSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM