TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Möllan, Sandby

 

Du kan nå oss på Facebook om du klickar här eller på röda namn.

 

Socialdemokratisk flagga

 

 

Här presenteras några av medlemmarna i Södra Sandby socialdemokratiska förening och...

- Varför de blev medlemmar i partiet

- Vilka frågor de tycker att de kan påverka genom vår förening. 

131103                   Eva Strand

Kjell Nilsson, sekreterare                      Eva Strand, ersättare

- Socialdemokrat från barnsben                - Socialdemokrat sedan ungdomen

- Kyrkans hela verksamhet                      - Grundskola och förskola

 

Gustav Hofvander, vice ordförandeLena Hansson

Gustav Hofvander, medlem                  Lena Hansson, kassör

- Fackliga frågor                                   - För mina värderingars skull

- Utbyggnad av centrum, trafiken              - Kyrkan och dess öppna verksamheter

 

Per Olsson ordförandeTord Persson

Per Olsson, ordförande                        Tord Persson, medlem

- Olof Palmes vision om frihet                 - Ett solidariskt samhälle

- Utebadet, vårdcentralen och centrum       - Man gör skillnad, lokalt och nationellt

 

Bengt Lundholm

 

Bengt Lundholm, medlem

- Socialdemokrat med uppväxten.

- Man kan påverka i nästan alla frågor.

  Vi, socialdemokrater i Södra Sandby vill att

 

 -       Södra Sandby skall kännetecknas av idén om det Gröna Folkhemmet.

 

-       Sandbyborna får en ny vårdcentral som täcker vårt behov av närvård.

 

-       Cykelvägarna byggs ut i alla riktningar från och till Södra Sandby. 


-      Hardebergaspåret behöver utökas med ytterligare en gc-väg.

 

-       Södra Sandby varsamt förtätas och gestaltas så att centrum blir trivsammare.

 

-       Fler hyres- och bostadsrättshus byggs i Revinge och Södra Sandby.

 

-       Våra parker och lekplatser utvecklas.

 

-       Kraftledningen flyttas.

 

-       Det skall gå att åka spårvagn till Södra Sandby via Lundalänken.

 

-       Bussavgångarna blir fler till både Malmö och Dalby.

 

-       Det byggs en ny grundskola på Kyrkotoften, nära kyrkan.

 

-       Friluftsbadet utvecklas   


-       Bygga ett fritidscentrum för fritid, kultur och idrott


-     Utveckla rådslag där sandbyborna engageras i sakfrågor.   


                                                                         

  Vad tycker du? – Du får gärna skriva i vår gästblogg  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM