TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

   Bildad 1901

Vårt verksamhetsområde är från Rörum i norr till Brantevik i söder samt västerut till Gärsnäs.   Är du intresserad av att bli medlem så kontakta någon i styrelsen eller klicka här.

Fana 1901

Uppdaterat

2013-04-09

Medlemsmöte 15 april

 

 

Simrishamns Socialdemokratiska förening hållermedlemsmöte måndagen den 15 april kl. 18.30. Plats: Arbetarkommunens exp.Rörbecksgatan 1.

 

 På vårt medlemsmöte den 15 april skall vifokusera oss på följande frågor.

 

Har vi råd med att låta ungdomarna varaarbetslösa?

 

Inom vilka branscher tror vi att nyaarbetstillfällen kommer att skapas?

 

John Nilsson chef på arbetsförmedlingenkommer under mötet att presentera intressanta siffror på vad det kostarkommunen att anställa en långtidsarbetslös ungdom.

 

 

Välkommen till en spännande ochintressant kväll!

 


Lennart Månsson

Ordf. Simrishamns Socialdemokratiska förening

www.s-info.se/simrishamnsf

 Medlemsmöte 26 nov.


Simrishamns Socialdemokratiska förening hållermedlemsmöte måndagen den 26 nov kl. 18.30. Plats: Arbetarkommunens exp.Rörbecksgatan 1.

 

Till vårt medlemsmöte den 26november har vi har bjudit in MagnusCarlström som på senaste kommunfullmäktige presenterade sitt medborgarförslag:Att satsa på Simrislund fritidsområde. Magnus framförde bl.a. ”Föratt en stad ska kunna behålla en hög befolkningstillväxt och en kommun som dåsjälvfallet satsar på barnfamiljer för att det är ju ändå så att barnen ärallas vår framtid. Simrislund är ett område skapt för barnfamiljer och en stormajoritet av stadens barn och ungdomar bor här. Att plocka bort eller låta ettstort fritidsområde förfalla är rena galenskapen om våra politiker vill ha enlevande stad med framtidsutsikter. Varför inte höra vad de boende i Simrislundhar för önskemål kring vårt fritidsområde… Prioritera en levande kommun medplats för barn och ungdomar som är kommunens framtid”.

 

Kom och ta del av Magnussynpunkter och lämna gärna själv förslag på hur kommunen bör göra för att bliattraktiv för barnfamiljer och ungdomar.

 

Välkommen till en spännandeoch intressant kväll!

 

                                                                                                           

Lennart Månsson

Ordf. Simrishamns Socialdemokratiska förening

www.s-info.se/simrishamnsf

 

Ps. Har Du någon bekant somär intresserad av vår politik så tag med honom/henne till mötet.GrillKväll 20 aug.


 Grillkväll i Baskemölla

 

 

Nu är det åter dags för den årliga grillkvällen,som anordnas i Simrishamns S-föreningens regi vid grillplatsen i Baskemölla

 

Måndagenden 20 augusti 2012 kl. 18:30

 

S-föreningen inbjuder således sina medlemmar ochövriga socialdemokrater i kommunen med familjer till en kväll med korvgrillning, samkväm och diverse aktiviteter.

Det kommer att finnas möjlighet till bad för demsom önskar så glöm inte badkläder. Vi bjuder på korv med bröd och tillbehörs samt läsk. Har vi tur så kommer Anki att grädda sina i Baske världsberömda krabbelurer.

Framför allt får vi tillfälle till att träffas under trevliga former. Ta gärna med vänner och bekanta.

 

Välkomna

 

 

LennartMånsson

Ordf.Simrishamns Socialdemokratiska förening.

 

 

Ps. Hardu något musikinstrument som du kan hantera, så tag gärna med detta tillgrillkvällen.

  
Medlemsmöte 16 april


 

 

Inbjudan till medlemsmöte!

 

 

SimrishamnsSocialdemokratiska förening håller medlemsmöte måndagen den 16 april kl. 18.30.Plats: Arbetarkommunens exp. Rörbecksgatan 1.

 

Till vårt medlemsmöte den 16 april har vi harbjudit in kommunträdgårdsmästare Anders Wanstadius.

 

 

Vilka visioner har han om det grönarummet?


Vilka är de närmaste projekten?


Är våra lekplatser säkra?

 

Vilka ”gröna” frågor tycker du ärviktiga?

 

                                                                                                            

Välkommen till en spännande ochintressant kväll!

 


 

 

Lennart Månsson

Ordf. Simrishamns Socialdemokratiskaförening

www.s-info.se/simrishamnsf

 20 feb. Årsmöte

Simrishamns S-föreninghåller årsmöte måndagen den 20 februari kl. 18.30

 

Plats: SAP lokalen påRörbecksgatan 1.

 

 

Efter de sedvanliga valen till föreningen och nomineringarnatill arbetarkommunen, kommer det att serveras något gott ifrån Norrmans Conditori.Till maten serveras vatten eller lättöl. Om Du vill intaga annan dryck såsomvin eller dylikt till maten, får Du själv ombesörja detsamma.

 

 

OBS: Missa intedetta!

På årsmötet kommer viatt få vara med om världspremiären av Göran Thorens och Birgitta Englanders nyskrivna kulturhistoriska musikalberättelse om arbetarerörelsens uppkomst.

 

 

Boka redan nu in årsmötet så Du får tillfälle att umgås medövriga i föreningen. Årsmötet kommer att bli så trevligt som vi själva gör dettill.

                                                                                                                                                                                                                                                               

Har Du någon bekant som är intresserad av att ev. gå med iföreningen så tag med honom/henne.

 

 

Välkommen

 

Lennart Månsson

Ordf. Simrishamns Socialdemokratiska föreningBilder från föreningens 110 års firande!


Måndagen den 15 augusti firade Simrishamns s-förening sina 110 år.        55 socialdemokrater från kommunen kom till jubileumsfirandet somarrangerades på Ullspinneriet i Tommarp. 

110 år


Under jubileumsfirandet fick deltagarna möjlighet till att besöka den underbara trädgården som Hans Hernedahls far har lagt ner många timmar på under många år. Hans visade även upp själva spinneriet där fortfarande maskiner från 1800 talet är fullt fungerande.  Vi fick även ta del av en dokumentär film som visade upp spinneriet när det fortfarande var i drift.  Ett stort tack till Hans för att vi fick komma till ullspinneriet. 

Vi vill även passa på att tacka s-föreningen i Borrby för gåvan till Anna Lindhs Minnesfond på 300 kr samt Simrishamns A-kommun för gåvan på 300 kr Utöya


Kicka här för fler bilder från föreningens 110 års fest


 


Simrishamns S-förening

110 år

 

För 110 år sedan bildades Simrishamns SocialdemokratiskaFörening och för 100 år sedan bildades Gärsnäs Arbetarekommun.

 

Detta har vi tänkt fira måndagen den 15 augusti 2011 kl 18:30 påTommarps Ullspinneri.

 

S-föreningen inbjuder således sina medlemmar och övrigasocialdemokrater i kommunen med familjer till en kväll med god mat, samkväm ochdiverse aktiviteter.

 

Hans Hernedal kommer att berätta om ullspinnerietshistoria och visa upp en fullt fungerande industri med anor från 1800-taletsmitt.

 

Ullspinneriet ligger mellan Järrestad och Tommarp iTommarpsåns dalgång.  För mer informationom ullspinneriet gå in på www.facebook.com/pages/Tommarps-Ullspinneri/146718385340102

 

Ta tillfället i akt att träffa andrasocialdemokrater under trevliga former! Ta gärna med vänner och bekanta!

 

Då vikommer att beställa maten (som föreningen bjuder på) från Coop så vill vi attDu/Ni anmäler er till Lennart Björnsson tel. 0414-12358  lennart.bjornsson@ebrevet.nu ellertill Maria Andersson tel. 0414-14886 mari.and@telia.com

Senastden 7 augusti

 

Obs. Tillmaten serveras vatten eller lättöl. Om Du vill intaga annan dryck såsom vineller dylikt till maten, får Du själv ombesörja detsamma.

 

 

Välkomna

 

 

LennartMånsson

Ordf.Simrishamns Socialdemokratiska förening.

Det kunde gått bättre i valet!
 

Tröst!

Men det finns tröst!

 Familjedag i Baske 2010

Familjedag augusti 2010


Klicka här för fler bilder från familjedagen.1 Maj

 

Nu skall vi vinna valet!

 

Anders Thorsson

Anders Thorsson

 

Klicka här för fler bilder från 1 Maj.

 

 

Familjedag aug -09.

 

Familjedag Simrishamns s-förening.

Åkesson Junior
Vi var ca 15 glada socialdemokrater som träffades mellan regnskurarna vid föreningens årliga familjedag på Baskemölla den 17 augusti. Tyvärr fick vi klara oss utan Ankis världsberömda krabbelurer eftersom hon vid den tidpunkten skulle bli farmor (grattis till prinsessan). Till nästa år har hon dock lovat att åter grädda krabbelurer till oss.


Vår årliga klubbtävling i kubb stod i år mellan team Friman och team Åkesson. Här bidrog Åkesson junior stort till deras vinst i årets tävling. Rykte går nu att Albo s-förening nu försöker värvar honom inför en match mot vår förening vid nästa års familjedag.


Lennart Månsson
Ordf. Simrishamns Socialdemokratiska förening 

 

Skrivelse till socialnämnden.

 

Till Socialnämnden


”Ett land där många barn föds är ett land med tro på framtiden” säger näringsminister Maud Olofsson (c) i Aftonbladet 080315. Enligt Maud Olofsson är det ett tecken på välmående i Sverige att det föds många barn. ”Vi i regeringen har gett en trygghet och folk känner att Sverige är på rätt väg”.
I Simrishamn upplever uppenbarligen vare sig vuxna eller ungdomar denna trygghet trots en borgerlig majoritet i kommunen. Här har födelsetalen minskat och befinner sig nu på farligt låg nivå med ca 140 nyfödda per år under de senast åren. Detta samtidigt som andelen äldre har ökat, vilket gör att Simrishamn är en av de kommuner som har den äldsta befolkningen i landet.


Allt fler ungdomarna flyttar tyvärr ifrån kommunen då det har blivit svårare för dem att få den trygghet som det innebär med en tillsvidareanställning och egen bostad. Samtidigt flyttar allt äldre personer in i kommunen och som med all rätt framöver kommer att kräva allt större insatser av kommunen inom bland annat äldreomsorgen.


Idag har en del av våra ungdomar som valt att stanna kvar i kommunen, efter sina studier, arbete inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Tyvärr är det mest timanställningar och vikariat som kommunen erbjuder till ungdomarna. Många ungdomar trivs med arbetsuppgifterna och upplever att de är önskade och uppskattade på sina arbetsplatser och tar alla vikariat och timmar som de kan få. Men så plötsligt ringer inte telefonen mer! De inte välkomna längre! Av ”tidigare” arbetskamrater får de höra att arbetsplatsen inte längre får ringa in dem eftersom de då blir LAS:ade, vilket innebär att kommunen enligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste erbjuda dem fast anställning.
Vad gör dessa ungdomar som plötsligt har kommit upp på kommunens ”svarta lista” och inte längre erbjuds något arbete? Trots goda omdömen från arbetskamrater och arbetsledning. Självklart tittar de efter andra möjligheter att kunna försörja sig på, vilket tyvärr ofta innebär att de måste lämna kommunen för att få en utkomst för sitt uppehälle.


Det har även framkommit att ungdomarna på Österlengymnasiet som valt omvårdnadsprogrammet inte kunnat få någon praktik/lärlingsplats inom kommunens äldreomsorg utan enbart fått förlita sig på de privata alternativen såsom Carema (sjukhuset) samt Aleris (Lillevångshemmet) vilka tacksamt tagit emot dem. Detta i tider då socialförvaltningen/nämnden borde göra allt för att bli en attraktiv arbetsgivare för att kunna lösa personalförsörjningen framöver med en allt äldre befolkning.


Vi socialdemokrater är väldigt oroliga över denna utveckling, viken innebär att alltfler ungdomar måste flytta ifrån Simrishamns kommun för att skaffa sig den tryggheten som en fast anställning utgör, och vill därför ha svar på ett följande frågor.


1. Finns det något direktiv från socialförvaltningen/nämnden till fältorganisationen som innebär att de ska undvika att erbjuda arbete till personer som ”riskerar” att bli LAS:ade om de får mer arbete i kommunen.


2. Finns det några konkreta planer från socialförvaltningen/nämnden på att stoppa denna allmänt förkomna hantering av anställda som ”riskerar” att bli LAS:ade med t.ex. inrättandet av personalpooler för att möjliggöra en anställning istället för utfrysning.

3. Finns det framtaget något personalförsörjningsprogram inom socialförvaltningen/nämnden där man tar hänsyn till den åldrande befolkningen och de minskade ungdomskullarna.


4. Kommer socialförvaltningen/nämnden aktivt verka för att även enheterna inom äldreomsorgen ska vara positiva till att ta emot praktikanter/lärlingar från omvårdnadsprogrammet.

Simrishamn 2008-09-25
För Simrishamns Socialdemokratiska förening.


Lennart Månsson
Klövergatan 12
272 37 Simrishamn

 

 

Familjedag Baskemölla 18 aug.

 

Familjedag!
 Familjedag.


Vi var ett trettiotal glada socialdemokrater, som vid föreningens årliga återkommande familjedag i Baskemölla den 18 augusti, njöt av den grillade korven och Annkis berömda krabbelurer. Enligt obekräftade uppgifter kunde man till och med känna lukten av Annkis nygräddade krabbelurer ända ner till Skilling/Borrby, vilket lär ha fått smaklökarna att vattna sig i munnen på mötesdeltagarna i Borrbys S-förenings pågående medlemsmöte.
Även i år blev det en klassisk kubbduell där team Åkesson fick vika ner sig mot ett betydligt mer taggat motstånd i form av team Af, som bestod av undertecknad, Jan Vokoun med dottern Sofie, Sven Eld, Lajos Szakos, Pia Ingvarsson samt Göran Thoren. För att inga eventuella psykningar ska förekomma i efterhand så avstår jag att nämna namnen på vilka som ingick i det förlorande laget. Men ser ni några sossar som gömmer sig bakom mörka solglasögon så kan det vara någon i team Åkesson som ännu inte kommit över förlusten!


Lennart Månsson
Ordf. Simrishamns S-förening.

 

Klicka här för att se fler bilder från familjedagen.

 

 

Årets Rosdrottning

 

Vi gratulerar Emma Karp Lundström som blivit årets rosdrottning.

Emma Karp
Emma kommer till S-föreningens medlemsmöte i Gärsnäs den 15 september och då får vi höra mer om hennes arbete med Österlen Lyser samt om Tillväxthuset Österlen. 

 

 

1 maj -2008.1 maj -2008

 

 

 

 

Bilder från 1 maj 2008

 

 

 

 

Medlemsmöten 17 sep och 19 nov.

 

Måndagen den 17 september gästade kommunens turistchef Margaretha Hemne vårt medlemsmöte i Simrishamns s-förenings. Margaretha gav en fyllig och bra information om turistnäringens betydelse för Simrishamns kommun. Näringen har växt mycket under de senaste åren och sysselsätter idag ca 400 årsarbetare. En viktig fråga som alla inom näringen jobbar med är att försöka förlänga säsongen så att fler personer kan erbjudas arbete under hela året. Ju fler aktiviteter som kan erbjudas våra besökare under lågsäsongen desto större är möjligheterna till året runt anställningar. Margaretha tog upp beslutet att stänga utställningsverksamheten på Galleri Valfisken under vintern som ett dåligt exempel på att utveckla näringen. Kommunen kunde här ha föregått som ett gott exempel och erbjudit turister och boende intressanta utställningar månader då det finns lite annat att erbjuda besökare. På sommaren finns det redan mycket att välja på och då finns här inget direkt behov för Valfiskens utställningar att konkurera med alla andra aktiviteter på Österlen.


Måndagen den 19 november gästade Lars Hörbo, representant för Österlens Kraft föreningens medlemsmöte. Lars gav en informativ information om bl.a. utsläppsrätter. För att minska koldioxidutsläppen från kraftverk har EU infört handel med utsläppsrätter. Då de tilldelade utsläppsrätterna inte ökar samtidigt som efterfrågan ökar i industrin och hushållen inom EU kommer elpriset att öka även i Sverige. El- producenterna säljer till de som betalar det högsta priset och tar inte hänsyn till i vilket land man har sin verksamhet, utan i första hand till sina aktieägare. Du kan på www.osterlenskraft.se få tips om hur du kan sänka din energiförbrukning och utifrån det bidraga till en bättre miljö.


Tyvärr kunde jag konstatera att en stor del av våra förtroendevalda som representerar föreningen i flera kommunala nämnder och styrelser saknades på mötet. För att kunna representera övriga medlemmans åsikter är det av yttersta vikt att man deltar på föreningens medlemsmöten, dels för att lyssna in vilka sakfrågor som medlemmarna vill att man ska driva, men även för att kunna svara på frågor från medlemmarna inom sina respektive sakområden som man fått mandat att företräda medlemmarna i.


Under 2008 är medlemsmöten inplanerade under följande datum: 21 jan, 18 feb, 17 mars, 21 april, 18 aug. (familjedag), 15 sep, 20 okt, samt 17 nov. Boka redan nu in dessa i Era kalendrar! Varmt välkomna till ett mycket händelserikt 2008!

En optimist köper sig en ny plånbok för sin sista sedel, vi bokar fler möten!


Lennart Månsson

www.s-info.se/mansson 
Ordf. Simrishamns socialdemokratiska förening. 

 

 


 

Läs Ylva Thörns debattartikel i DN 071028.

 

 

Integrationsdebatten den 22 sep med Nalin Pekul.

 

Nalin Pekul

"Vad har Kristina från Duvemåla med Ahmed från Irak att göra?" och "Invandring, integration och demokrati" var rubrikerna för Socialdemokraternas öppna paneldebatt lördagen den 22 september. Mötet ägde rum i Österlengymnsiets aula, och inbjudna talare var Nalin Pekgul, ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet, Bejzat Becirov, grundare avIslamic Center i Malmö, Anna Hellborg, flyktingsamordnare i Simrishamn samt Torbjörn Thorsson, fd kommunalråd (s). 

Bejzat Becirov inledde med att berätta om hur han kom till Malmö för fyrtio år sedan och om hur han började planera Islamic Center. Han blev erbjuden att få bygga på den tomt där Malmös Konserthus nu står, men valde istället nuvarande läge, vid Jägersro.Tjugo år tog det innan moskén stod på plats. Idag finns det 60 000 muslimer i Malmö ( 400 000 i hela landet, och 15 moskéer) och moskén sysslar inte bara med religiös utövan - nej, man har projekt i hop med Kriminalvården, ( bl.a. förmedlat ett tjugotal jobb till fd kriminella, och inte enbart muslimska sådana), skolan, Svenska kyrkan, socialtjänsten i Malmö och många andra.Dessutom har man en friskola måndag - fredag och en koranskola lördag-söndag. Och man har många studiebesök... 


Bejzat Becirov har spelat en aktiv roll i den svenska integrationen av flyktingar under många år. När frågan om hemspråksundervisning kom upp under lördagens debatt berättade han, att han var en av dem som tog initiativet till att denna typ av undervisning skulle komma igång. Både han och Nalin Pekgul vittnade om hur viktig kunskapen om det egna modersmålet är för att barnen skall kunna tillgodogöra sig svenska och andra språk. Nalin Pekgul kunde vidimera genom att utantill citera följande dikt: 


"Jag längtar hem sen åtta långa år. I själva sömnen har jag längtan känt. Jag längtar hem. Jag längtar var jag går -men ej till människor! Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt." 


Vi i publiken imponerades - vem av oss kan en dikt av Heidenstam utantill?! Nalin berättade, att hon läst den här dikten i sitt Sommarprogram i radion häromåret, och att så många invandrare hört av sig till henne med reaktionen: "Precis så har jag känt! Kan verkligen en svensk ha skrivit de där raderna?" Just nu höll Nalin på att läsa Göran Häggs nyutkomna biografi om Stagnelius - en underbar poet, utbrast hon entusiastiskt, samtidigt som det hade förvånat henne att ingen i kafferummet på jobbet tyckte känna till Stagnelius. - Dessa två omnämnanden, av Heidenstam och Stagnelius, gjorde mycket för att publiken skulle förstå: ja men självklart, våra så kallade invandrare omfattar ju också den svenska kulturen... 


Torbjörn Thorsson berättade om Kristina från Duvemåla, en gestalt ur Vilhelm Mobergs utvandrarepos: Kristina blev aldrig amerikan. Hon ville inte heller bli det, utan längtade hela sitt liv hem till Sverige. När hon i dödsögonblicket fick ett astrakanäpple i sin hand, en frukt från det träd hon och Karl-Oskar planterat i det nya landet med äppelkärnor hemifrån Småland, då blev hennes sista, lyckliga ord:"Men jag är ju hemma!" - Karl-Oskar, däremot, han försökte hela sitt utvandrarliv att bli amerikan, men lyckades aldrig. Han förblev hälften svensk, hälften amerikan. På samma vis är det med många av invandrarna som kommer till vårt land. En del blir helt integrerade, andra bara delvis eller knappt alls. PÅ det sättet har verkligen svenska Kristina från Duvemåla stora likheter med Ahmed från Irak. 


Anna Hellborg berättade hur invandrarmottagnandet går till i vår kommun: för de vuxna på förmiddagarna svenskundervisning, på eftermiddagen praktikplats, och för barnen svensk skola. Allt givetvis så snabbt som möjligt för att skapa kontakt med de redan bofasta. Den negativa beskrivningen av integrationen kände hon inte igen sig i, med femton års erfarenhet av omhändertagande av flyktingar. 


Den sista kvarten fick publiken tillfälle att ställa frågor, och det blev en stunds öppen dialog kring olika ämnen. Åhörarna var klart nöjda med dagen. "Det här var mycket jag fick veta som jag inte kände till", var det flera som sade. Susanne Ringskog Vagnhammar


                          

Familjedag i Baske 2007-08-20

 

Krabbelurer

 

Återigen har Simrishamns S-förening haft sin årliga familjedag i Baskemölla. Även i år hade vi tur med vädret. Vi var ca 20st. som njöt av den grillade korven och inte minst av Ann-Christins världsberömda krabbelurer som hade en rykande efterfrågan. Då det fanns lite osäkerhet om Ann-Christin kunde komma till familjedagen så var glädjen extra stor att åter kunna se henne hantera sina krabbelurerna på sitt eleganta sätt. Den numera traditionella kubbtävlingen vanns av team Åkesson (Johan Åkesson med sina söner) efter en i mitt tycke lite tvivelaktig regeltolkning, vilket jag nog delar med Tommy Arvastsson och Jan Vokoun som även de ingick i det förlorande laget. Till nästa år får vi nog utse en neutral domare.


Lennart Månsson 

Ordf. Simrishamns S-förening.

 

Vill Du titta på fler bilder från familjedagen klicka här.

 


 

LittorinA-kassan

 


 

 

Simrishamns Sverigedemokrater bekänner färg

Läs Susanne Ringskog Vagnhammar och Karl-Erik Olssons insändare i YA  7 juli -07.

 

 

Thomas ÖstrosVice ordförande i Näringsutskottet

Thomas Östros

 

Thomas Östros i Simrishamn

 

Thomas Östros, tidigare näringslivsminister i den socialdemokratiska regeringen, numera vice ordförande i riksdagens näringslivsutskott, gästade Simrishamns Socialdemokratiska förening och det nystartade SSU Simrishamn under fredagen den 11 maj. Simrishamns s-förenings har under det senaste året fört en diskussion internt om hur man kan utveckla näringslivet i Simrishamns kommun och därmed skapa fler arbetstillfällen och någon gång kommer förhoppningsvis kommunen att behandla den under våren 2004 av socialdemokraterna inlämnade näringslivsmotionen. Samtidigt har partiet på riksnivå startat upp rådslag där ett av utskotten har jobben som huvudfråga. Thomas Östros leder detta rådslagsutskott.

Då Östros önskemål var att besöka några företag inom besöksnäringen började dagen med ett besök på Viarps Gård som fick representera den attraktionskraft som lockar nya investerare till Österlen. Viarps Gård som ägs av Jens Bernhardsson satsar på att utveckla besöknäringen och riktar sig till den ”unga barnfamiljen” samt den stora gruppen av fyrtiotalister. Här skall föräldrar kunna koppla av medan barnen tas hand om av utbildade barnskötare. Viarps Gårds koncept vänder sig till både lokalbefolkningen och de personer som söker efter något utöver det vanliga. Till den sistnämnda gruppen kommer företaget att kunna erbjuda exklusiva sviter till en kostnad av 50 000 kr per natt.

Thomas Östros lovade att återkomma till Viarp men inte för någon övernattning. Däremot för att besöka restaurangen eller njuta av en bra fotbollsmatch på den stora bioduken (ca 20 kvm). Konserten med Mikael Wiehe den 30 juni kan också vara ett bra alternativ till övernattning tyckte Thoma Östros som spänt lovade följa utvecklingen för det minst sagt intressanta och unika företaget.

Efter Viarps Gård intogs en välsmakande lunch på Simrishamns Röken innan färden gick till ÖSKG på Tjörnedala Gård där ordförande i ÖSKG Monica Gerhard samt vice ordförande Lars Karlmark informerade om föreningens verksamhet. Att kulturen till en stor del får ta äran åt sig att Österlen som varumärke blivit så stort var alla överens om. Thomas Östros har inte tidigare besökt Österlen under påsken vilket han förmodligen kommer att ändra på. Han blev väldigt intresserad av upplägget på konstrundan och kommer försöka boka in en påskhelg framöver för att på plats få ta del av konstutbudet i sydöstra Skåne. Östros besök hos Simrishamns S-förening avslutades på Äpplet hus i Kivik. Där tog företagets VD Uno Levinsson emot och berättade om företagets historia samt framtidsplaner. Lena Olsson guidade därefter sällskapet på en tur i Äpplets Hus. Thomas Östros tyckte att det var väldigt intressant att se hur man där kunnat förena modernäring med besöksnäring. Både Thomas Östros, samt undertecknad och Fredrik Strömberg som representerade SSU var mycket nöjda med besöket. Det gäller att vårda kontakterna med beslutsfattarna i Stockholm och öka förståelsen för de problem och möjligheter vi ställs inför i denna landsända. Tyvärr var Thomas Östros tvungen att åka tillbaka till Stockholm under eftermiddagen varför vi inte fick tillfälle att anordna ett medlemsmöte med honom.

 

Lennart Månsson

Ordf. Simrishamns s-för.

 

 

1 Maj

1 Maj 2007

Brunnsparken

Klicka här för att se fler bilder från

 1 maj.

 


1:a motionen från SSU inlämnad till Kf.


Vill Tomelilla kommun lägga ut vuxenutbildnigen på entreprenad? Se vår (s) skrivelse till nämnden för vuxnas lärande på Österlen.


 

Årets förstamajmärke Sten Andersson

Årets förstamajmärke med Sten Andersson


  Emma Karp Lundströn, ledamot i Kultur och fritid.

Emma Karp Lundström

 

MOTION

Kommunfullmäktige

Simrishamns kommun

 

Utveckla Trädgårdnäring som bransch på Österlen

 

Socialdemokraterna i Simrishamn har tidigare lämnat in en motion som handlade om ett näringspolitiskt program för arbete och tillväxt. En av punkterna handlar om att kommunen skall presentera förslag på hur nätverk mellan olika branscher och företag skall startas och samordnas. En del av motionen handlade om att kommunen skall arbeta aktivt för en utveckling av de båda så livsviktiga näringarna som turism och kultursektorn är. Denna motion har till dags datum inte varit uppe i fullmäktige för behandling. 

 

Österlen har ett mycket gott varumärke vad gäller trädgård och trädgårdsnäring. Vi har den bästa klimatzonen, vi har starka entreprenörer inom området. Österlen är också väl känt för sitt rika kulturliv med många välrenommerade konstnärer och kulturaktiva.

Sammantaget har utvecklats en miljö som är attraktiv både för de boende och för besökare. Turistnäringen är en mycket viktig del av Simrishamns näringsliv och här finns en klart positiv utvecklingstrend. Vi socialdemokrater anser att här finns mycket mer att göra. Trädgårdsnäringen är en näring som än så länge endast är i startfasen. Rapport på rapport visar på att människor mår bra både psykiskt och fysiskt av att syssla med trädgårdar.

 

Det finns ett rikt föreningsliv inom trädgårds- och kulturområdet. En förening Trädgården som livsrum – Blickpunkt Österlen har under några år haft frågan om trädgården som nav för hållbar utveckling, tillväxt och sysselsättning på dagordningen. I trädgårdsbegreppet innefattas trädgårdsrummet, trädgårdsnäringen, trädgård och hälsa samt trädgård kopplad till konst och kultur. Förstudier har gjorts och diskussioner har förts i breda forum i samarbete med andra trädgårdsföreningar samt med och entreprenörer inom såväl trädgårdens flora, plantskolor, andra näringsgrenar, landskapsarkitektur, konst och design. Diskussioner har även förts med kommunens förvaltningschefer inom berörda områden.    

 

Ett resultat är en bred uppslutning kring att det bör bildas ett Trädgårdscentrum på Österlen, ett ”kraftcentrum” med möjligheter till nya former av nätverk mellan olika sektorer. Ett Trädgårdscentrum skulle bidra till nya samarbeten i näringskedjan och där kulturen skulle ha en given plats. En gemensam kunskapsuppbyggnad skulle underlättas och samlade aktiviteter/evenemang skulle – vid sidan om fördelar för den enskilde näringsidkaren – kunna gynna hela bygden , förnya och stärka trädgårdsupplevelserna och därigenom besöksnäringen

 

Vi socialdemokrater anser det viktigt att kommunen främjar dessa lokala krafter som vill samla sig till gemensamma aktiviteter. För att ge möjlighet till finansiering av uppbyggnaden och de första stegen bör projektet kunna söka stöd från EU:s strukturfonder och landsbygdsprogrammet.

 

Mot denna bakgrund föreslår socialdemokraterna fullmäktige besluta:

 

Att  man ger berörda förvaltningar i uppdrag att aktivt underlätta för föreningslivet att skapa ett Trädgårdscentrum

 

Att  man i sitt näringspolitiska program utvecklar frågan om hur trädgård,

trädgårdsnäring, trädgård och hälsa samt trädgård kopplad till konst och kultur kan bidra till tillväxt och sysselsättning

 

Att  Simrishamns kommun hjälper till med ett framtagande av en EU-ansökan, så att projektet kan söka stöd från EU:s strukturfonder och landsbygdsprogrammet.

 


 

Måndagen den 19 mars hade Simrishamns S-förening ett medlemsmöte på temat näringsliv. Inbjuden till mötet var Simrishamns kommuns näringslivsutvecklare Lars Persson som nu hade haft sin tjänst i kommunen under ett år.

 

Näringslivsutvecklare Lars Persson

 

Lars berättade att vi har 2422 företag i kommunen varav 666 aktiebolag. Det startas ca 120 nya företag per år i Simrishamns kommun. Dock har vi få stora företag i kommunen. Enligt Lars har företagen i kommunen i regel en god lönsamhet vilket kan förklara att Simrishamns kommun ligger på 19 plats när det gäller förmögna invånare, 4: e i Skåne.

 

Vad företagen bl.a. önskar sig av kommunen är enligt Lars följande: kommunen bör lyssna mer på företagens önskemål och behov. Skall kunna ge en snabb korrekt information samt en korrekt lika handläggning i näringslivsfrågor/beslut. Visa ett engagemang och intresse för företagen i kommunen. Utveckla hemsida så den även täcker företagens behov. Bättre kommunikationer. Att det byggs fler bostäder i kommunen. Företagen efterfrågar även visioner och framtidsplaner för kommunen.

 

Det är kanske dags för kommunalrådet att damma av vår (s) näringslivsmotion inlämnad våren 2004?

 

 

Lennart Månsson

Ordf. Simrishamns S-förening.

 


 

 

Valresultatet 2006

 

Klicka här för att se hur långt det är kvar till valet 2010

 

 

Det fria ordet 

 

Babyboom? 

 

Upp till kamp!

 

Hu-jeda-mej som barn kan svara!

 

Sverigedemokrat som slirar på sanningen.

 

 

Vice ordförande i Näringsutskottet


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM