TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Välkomna till distriktsårsmötet 2016

 i Jönköping den 5 mars

 

 

 

Bilder från distriktsårsmötet 2015 i Vaggeryd

Årsmöte med Jönköpings läns distrikt av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Ett 50-tal ombud, gäster m fl samlades i början av mars till årsmöte i Vaggeryd.

Gisela Brumme ny i styrelsen

Gisela Brumme, Landsbro, närmast kameran, valdes in i distriktsstyrelsen efter Veronica Brandt, Vetlanda, som valt att avgå 

 

Rune Aldeborg avtackades av Thomas Strand efter många år som revisor

Rune Aldeborg, Nässjö, avtackades. Han lämnar nu över revisorsjobbet till Tofte Frykman från samma stad.

Kenneth Åberg sammankaalande i valberedninge och Bosse Högberg m fl tyck trivas

Bra stämning...

 

SÅ här gick valen...

Thomas Strand omvaldes som ordförande för en tid av ett år.
Anna-Carin Magnusson Nässjö, Anders Forssblad, Aneby, Bosse Högberg, Huskvarna, Thorbjörn Gunnarsson, Vaggeryd och Jonas Magnusson, Jönköping omvaldes som styrelseledamöter för en tid av två år.
Gisela Brumme, Landsbro valdes, i fyllnadsval, till styrelse ledamot för en tid av ett år. Kvarstående i styrelsen till distriktsårsmötet 2016 är Sven Leek, Vetlanda, Marie Johansson, Gislaved, Göran Krantz, Bor och Farshid Ardabili-Farshi, Nässjö.
Till revisorer nyvaldes Tofte Frykman, Nässjö och omvaldes Börje Säll, Landsbro för en tid av ett år.

 

Mötet antog uttalanden mot vapenexport till Saudiarabien, för bättre mottagande av ensamkommande flyktingbarn och för ett bibehållande av Tallnäs stiftsgård som en central mötesplats i Växjö stift. Uttalandena kommer efter redaktionella justeringar att publiceras på hemsidan.

 

Innan årsmötet öppnades hälsades deltagarna välkomna till Vaggeryd Folkets hus av Anna-Karin Slunge, ordförande för kristna Socialdemokrater i Vaggeryd/Skillingaryd. Kårchefen vid Frälsningsarmén i Skillingaryd, Theres Frisk ledde en andakt. Distriktsordföranden Thomas Strand, berörde i sitt tal till de församlade, det gångna årets verksamhet med framåtblickar samt det politiska skeendet i riksdagen bland annat decemberöverenskommelsen och uppgörelsen med alliansen om försök med betyg från årskurs 4, som har möjlighet att bli en dörröppnare för fortsatt samarbete över blockgränserna

 

Efter årsmötet medverkade nya förbundssekreteraren Hans Josefsson i ett seminarium om de framtida utmaningarna för Tro och Solidaritet.

 

Högaktuella länkar till debattinlägg
med bl a Jonas Magnusson,


Helgdagar för judar och muslimerJonas anklagar FP för plakatpolitik


Två gånger har väljarna valt bort S ...


Jesus var inte SSU:are

 

Jonas vice ordförande

Arbetsfördelningen i styrelsen har ändrats så att Jonas Magnusson i fortsättningen är vice ordförande och Anci Magnusson istället vice sekreterare. Ny i styrelsen...

 

Farshid - ny i distriktsstyrelsenVid STS-Distriktets årsmöte i Vetlanda den 1 mars, fick styrelsen en ny ledamot. Farshid Arabili-Farshi, från Nässjö efterträder avgående Lissandra Rickemark som avböjt återval. Farshid är b la ordförande i Freds- och Skiljedomsföreningen i Nässjö. Han har under många år varit politiskt aktiv i SAFE, ett lokalt parti på vänsterkanten. Han valde nyligen att gå över till Socialdemokraterna.

Ilan deBasso och Dan Mattson

Under förmiddagen  innan distriktsårsmötet hölls ett öppet seminarium om Europa med bl a en dialog mellan Ilan deBasso kommunalråd i Jönköping och Dan Mattson, LO-ombudsman och kandidat till Europaparlamentet. Seminariet handlade om de frågor som prioriteras av Socialdemokraterna inför årets val

 

 

 

Ingalill Dahlgren Nyberg och Jonas Magnusson om vårt ansvar för fattiga:


Gatubild från Jönköping

En kall vinterdag möts vi på en kort prome-nad i Jönköpings stadskärna av inte en eller två, utan av tiotals människor som tigger om pengar. Vi möter dem plötsligt i många städer runtom i Sverige. Tiggarna ger oss en ovan närbild, i realtid, av extrem utsatthet och fattigdom. Många höjer sina röster i debatter och sociala media i desperation över en förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också anas. Vad kan vi göra?
Diskussionen har hittills främst gällt om det är rätt eller fel för den enskilde att ge pengar.
Från flera håll, bland annat från moderaternas kongress, har rests krav på förbud kring tiggeri. Under tiden förfasas vi andra över frysande tiggare i city och i växande kåkstäder runt svenska storstäder.
En stor andel av de som tigger i svenska städer är romer från Rumänien och nu talas det om att kräva att Rumänien ska ta sitt ansvar. Bland annat har folkpartister krävt att Rumänien ska ”betala notan”, trots att vi alla vet att Rumäniens politiker knappast visat intresse för sina romska invånare ens på hemmaplan. Varför skulle de plötsligt bry sig om sin svagaste minoritet när den befinner sig i kylan i främmande land?
Sverige och EU ansvarar gemensamt för romers och andra minoriteters lika rätt:
I EU har vi ett gemensamt ansvar att se till att alla medlemsländer värnar mänskliga rättigheter för alla sin medborgare.
I ekonomiskt svåra tider drabbas minoriteter hårdast, inte minst då människor ofta söker syndabockar bland de som redan befinner sig i en utsatt position – som romer i Rumänien.
Högerextrema krafter sprider just nu sitt mörker över Europa och försvårar en redan hård situation för många romer, särskilt i sydöstra Europa. Aktiva goda krafter krävs för att motverka dessa strömningar.
Sverige har ett ansvar att människor som befinner sig i landet kan få tak över huvudet. Vi kan inte stillatigande se på när kåkstäder där människor lever i misär byggs upp i städernas utkanter.
Vi har också ett ansvar att i det europeiska samarbetet kräva en anständig politik för ett socialt sammanhållet Europa. Romer och andra europeiska minoriteter ska precis som alla medborgare ha rimliga möjligheter till ekonomisk trygghet, oavsett var de bor. Över 26 miljoner arbetsföra står idag utan arbete i Europa. Det är en situation som drabbar minoriteter
liksom oss alla och som måste tas på större allvar.
Nyligen delades 2013 års Olof Palmepris ut till Rosa Taikon, ”…för sin livslånga kamp för mänskliga rättigheter” och för ”fem decennier av kamp för romernas kultur och medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen.”

Socialdemokrater för tro och solidaritet har en lång erfarenhet av att organisera människor med olika traditioner, för ett solidariskt samhälle. Vi vill tillsammans bidra till att föra Rosa Taikons kamp vidare, för alla människors lika värde och för romernas chans till ett värdigt liv – i hela Europa.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:
• Att Sverige driver en aktiv europapolitik som stärker romers och andra minoriteters rättigheter och möjligheter till egen försörjning, utbildning och välfärd - oavsett var de bor och kommer ifrån
• Ett kraftfullt agerande inom EU för ett socialt sammanhållet Europa och en gemensam politik för att förhindra tillväxten av fascistiska, rasistiska och diskriminerande
strömningar som hårdast drabbar romer och andra minoriteter
• En samlad antidiskriminerings- och stödplan för romer inom hela EU, med stöd i den
lägesrapport för integrering av romer som väntas under våren 2014
• Att boende i lämplig form kan ordnas för de människor som befinner sig tillfälligt i landet, i de kommuner där behoven uppstår
• En mötesplats där romska och andra tiggare tillsammans med svenska
samhällsrepresentanter kan samtala om vilka alternativa möjligheter som kan finnas för framtiden.
Ingalill Dahlgren-Nyberg
Jonas Magnusson

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Jönköpings kommun.

 

 

 

 

Höglandsträffen 2013

 

Vid Sveriges märkligaste grav..

Ett 25-tal medlemmar i Jönköpings län samlades i slutet av augusti till den traditionella Höglandsträffen, i år arrangerad av medlemmar i Tranås och Aneby. På bilden berättar Britt-Marie Forssblad om Malte Liewen Stierngranat, som ligger begravd i en pyramid utanför Aneby. Deltagarna besökte också Stalpet, ett vattenfall i Aneby, när man fick information om kyrkovalet och antog nedanstående uttalade till förmån för ämnet religionskunskap.

 


 

Hjärtan visar vägen framåt

rollups

Förbundsstyrelsen har fastställt en ny logotype för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
- Den här symbolen visar att vi är på väg mot något nytt och spännande, att vi inte bara är en rörelse som tidigare hette broderskap, säger förbundssekreteraren Lars G Linder.
-Vår nya logga ska inbjuda till känslor som gemenskap, befrielse, nyfikenhet och internationalism.

På bilden ovan finns den nya loggan inlagd i rollups som finns att tillgå för grupperna i Jönköpings län. Det finns också en skylt som passar att fästa på en talarstol.

De beställs hos Anders Forssblad, ja@forssblad.com 070-559 84 38.

 

Jonas och Thomas utmanar KD
 (Klicka på rubriken ovan och läs debattinlägget!)

 Lars G Linder turnerade i Jönköpings län

När religionen får inspirera det politiska arbetet


Lars G Linder gästar länet 11-13 novemberLars G Linder, förbundssekreterare i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (Broderskapsrörelsen) gästade länet 11-13 november och berättade under turnén bl. a. om framgångsrika exempel från Cypern, där tron efter decennier av oro och splittring, nu ser ut att kunna bli en brobyggare mellan muslimer och kristna.
Han talade också om rörelsens arbete med att aktivt och på plats stödja demokratiutvecklingen i Arabvärlden.
.
Medverkade gjorde även Thomas Strand, riksdagsman och ledare för broderskapsgruppen i Sveriges Riksdag.

 

Inpiration för kyrkopolitiker

folkkyrkospelet

Drygt 20-talet kyrkopolitiker från hela länet och åtminstone två stift, samlades i början av maj till en inspirationsdag på Tallnäs Stiftgård i Skillingaryd. Thomas Strand ordförande i Jönköpings läns distrikt av Socialdemokrater för tro och Solidaritet, som arrangerade sammankomsten medverkade inledningsvis med en orientering om det politiska läget och Jan-Erik  Forsberg, Norrahammar, berättade om vad som är på gång inom Svenska kyrkan. Efter lunch ägnade sig deltag-arna åt Folkkyrkospelet och  det blev livliga diskusioner om tro och politik...

 

På bilden ovan syns  bl a Laila Ahlgren, Vetlanda, Monica Lago, Tranås och Rune Aldeborg, Nässjö testa folkkyrkospelet.

 

Jan-Erik Forsberg

Jan-Erik Forsberg berättade om pastoratssammanslagningar, prästlönetillgångar och andra heta frågor i Svenksa kyrkan. Han påminde också om det kyrkoval som sker nästa år. Listorna ska vara klara och inlämnade den 15 april 2013.

 

Kenneth

Kenneth Åberg som var en av arrangörena av inspirationsdagen visar en dyster prognos i tidningen Dagen om antalet medlemmar i Svenska kyrkan: - Vi måste slå vakt om folkkyrkan...

 

vårmotionen

Thomas Strand redovisade socialdemokraternas vårmotion med många förslag till åtgärder, inte minst mot ungdomsarbetslösheten.

 

 

Stig och Ylva

Stig Hörnstein och Ylva Samuelsson provade lyckan och kunskaperna i Folkkyrkospelet.

 


 

 

 

Kyrkoval 2013

 

Kyrkovalet blir den 15 september nästa år. Läs mer på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=581917

 


  


Mot kärnkraft och för fred i Syrien

Thomas Strand, riksdagman från Vaggeryd omvaldes till ordförande i Jönköpings läns distrikt av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (Tidigare Broderskapsrörelsen) när man hade årsmöte i Nässjö, på lördagen. Efter övriga val och konstituering består styrelsen i nu av Anci Magnusson, Nässjö vice ordförande, Sven Leek Vetlanda, kassör, Anders Forssblad, Aneby, sekreterare, Jonas Magnusson, Jönköping, Bosse Högberg, Huskvarna, Lissandra Sandell och Göran Krantz, Värnamo, Marie Johanson, Gislaved, Torbjörn Gunnarsson, Vaggeryd och Veronika Brandt, Vetlanda.

Årsmötet gästades av bl a Lars G Linder, förbundssekreterare. Han rapporterade från arbetet med att omprofilera rörelsen efter namnbytet på kongressen i somras. Det nya namnet visar förbundets inriktning att samla socialdemokrater inte bara med kristen tro utan även muslimer, judar m fl. är välkomna.

Kongressen antog en motion mot uranbryning och kärnkraft och gjorde ett uttalande till stöd för Syriens folk. På eftermiddagen ledde Lars G Linder ledde också ett offentligt seminarium under temat ”Kommer den arabiska våren att leda till demokrati och frihet?”


 Nonprofitföretag utvecklar välfärden! 


- Låt mångfalden inom välfärdsområdet blomma, men håll giriga riskkapitalister borta från den arenan.

Var sak har sin plats. Företag som har som främsta och enda mål att göra vinst ska vi inte ha inom vård, omsorg och skola. Där behövs långsiktighet och trygghet. Så skriver Jonas Magnusson, (s) landstingsledamot och Thomas Strand, (s) riksdagsledamot och ledamöter i förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet (fd Broderskapsrörelsen) i ett debattinlägg på denna hemsida.

Läs hela inlägget...


 

 
 

Klicka och läs mer om hur Du kan prenumera


 

 

Synpunkter och tips om denna hemsida

kontakta Thomas Strand 070-24 88 301 Klicka och skicka e-brev här

eller Anders Forssblad 070-559 84 38

ja@forssblad.com

 

 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM